Boligprosjekt i massivtre vinner energisparepris

Sit, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim mottok i forrige uke Trondheim kommunes energisparepris 2017. Juryen lot seg imponere over energibesparelsen til boligprosjektet Moholt 50|50. 

/link/025d38859e054e649afd387001124ac6.aspx
Foto: Ivan Brodey

- Prosjektet har brukt miljøvennlige løsninger som har gitt en halvering av energibehov ved bruk av tre og jordvarme som alternativ til konvensjonell bygging. - Et genialt prosjekt som representerer nytenking og innovasjon, sa juryleder og varaordfører Ola Lund Renolen under prisutdelingen.

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt som i dag huser nesten 700 studenter, barnehage, bibliotek og aktivitetshus, butikk og næringsliv. Prosjektet har tidligere fått flere priser, blant annet Trondheim kommunes byggeskikkpris for 2017.

Studentsamskipnaden har turt å ta steget litt lenger, spesielt når det gjelder materialbruk. Tre er valgt som hovedmateriale både i konstruksjon og synlige overflater.

Et bærekraftig alternativ til bygg i stål og betong

Innovasjon Norge har i dette prosjektet bidratt med til sammen kr 700 000 til innovativ bruk av tre og for fullskala branntest, og har fulgt prosjektet fra konseptutviklingen.

- For å innfri målsettinger knyttet til klimagassreduksjoner, er det viktig at trevirke tas i bruk i norske bygninger hvor forholdene ligger til rette for det. På sikt er det realistisk at trevirke vil utvikle seg til å bli et reelt alternativ til bygg i stål og betong, sier seniorrådgiver Terje Aas i Innovasjon Norge Trøndelag.

- Bygging av boligblokker i massivtre er fremdeles i startfasen i Norge, men vi ser et økende marked, både i Norge og resten av verden. Markedet for massivtre er nå så stort og voksende i Norge at Splitkon bygger det som vil bli Skandinavias største massivtre anlegg i Buskerud, sier Krister Moen, programansvarlig for Bioøkonomiordningen i Innovasjon Norge.

Stor interesse for bygg i tre

Treindustrien opplever positiv trend om dagen, hvor flere større utbyggere er blitt mer bevist på sertifisering, miljøkalkulasjon og materialer med lave klimagassutslipp.

Flere arkitekter, ingeniører og entreprenører er også blitt flinkere til å planlegge, utvikle og bygge industrielt med tre, noe som har ført til reduserte kostnader. Innenfor flere byggsegmenter konkurrerer nå tre med alternative byggematerialer. Noe som har en positiv miljø -og klimaeffekt.

Reduksjon i klimagassutslipp på 63 prosent

Miljøhensyn har vært en viktig driver for Moholt 50|50, og juryen fremhevet nullutslippstankegangen og miksen av miljøteknologi som brukes både til energisparing og for å redusere både miljø- og klimabelastninger.

- Etter ett års drift viser “miljøregnskapet” for Moholt 50|50 et redusert klimagassutslipp på 63 prosent. Dette er svært positive tall og vi tror dette i kombinasjon med kostreduksjon som et resultat av energibesparelse vil være med på å øke etterspørsel etter massivtre i fremtiden, sier Moen

Energispareprisen deles ut hvert år av Trondheim kommune til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom.

For spørsmål, kontakt:

Krister Moen, seniorrådgiver Innovasjon Norge
E-post: Krister.Moen@innovasjonnorge.no
Tlf: +47 916 31 131