Det åpnes for å finansiere nye bedriftsnettverksprosjekter i september 2016

Bedriftsnettverksprogrammet fikk økt finansiell ramme i revidert statsbudsjett 2016. Vi har derfor åpnet for å ta inn nye bedriftsnettverk (hovedprosjekter).

/link/a1f3b91419dc48c5aab876a4b0ce5dcf.aspx?id=70536&epslanguage=no

Vi inviterer interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Det anbefales at søknader sendes inn så snart som mulig, og senest 09.09.16..Evaluering av søknadene i denne runden vil skje pr 15.09.16 basert på de søknader som da foreligger. Det anbefales at søkere tar kontakt med Innovasjon Norges kontor i det fylket du holder til for en uforpliktende samtale, før du sender inn søknaden

For spørsmål, kontakt:

Ottar Hermansen
Fagansvarlig for Bedriftsnettverksprogrammet
E-post
ottar.hermansen@innovasjonnorge.no