Klare til å levere på Norges ferske eksportstrategi

Regjeringen befester Norges satsing på eksport og internasjonalisering. Den nye eksportstrategien inkluderer tiltak for å styrke Invest in Norway, markedsføre norske grønne løsninger, etablere et eksportprogram, og styrke klyngesatsingen. 

/link/c2c441b882cb483588e73bbad88a2d5b.aspx
Foto: Thinkstock

- Dette er strålende nyheter for norsk industri og næringsliv, og Innovasjon Norge er klare til å levere. Norsk næringsliv er pioner på bruk av ny teknologi for å utvikle bærekraftige løsninger, og nå får vi muligheten til å synliggjøre dette ute i verden gjennom eksportprogrammer som vil komme norske bedrifter til gode, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Regjeringen la mandag ut Norges første strategi for eksport og internasjonalisering. 

-Velferden vår bygger ikke på at vi selger og kjøper varer og tjenester med hverandre i Norge, men at vi selger til og kjøper fra andre land. Med utviklingen vi ser nå er det viktig at vi jobber for internasjonale markedsandeler, sier næringsminister Monica Mæland.

Mange norske bedrifter mangler internasjonal erfaring og kompetanse innen kommersialisering, merkevarebygging og skalering.

-Norge er godt rustet med en høykompetent arbeidsstyrke og avansert teknologi som kan utvikles til løsninger det globale markedet etterspør. En tydelig og attraktiv norsk merkevare vil gi norske aktører internasjonal konkurransekraft, sier Krohn Traaseth.

Noen av regjeringens tiltak:

Etablere et eksportprogram for vekstbedrifter
Styrke Invest in Norway, som skal få flere utenlandske investorer og gründere til Norge
Styrke klyngene
Markedsføre norske grønne løsninger
Profilere havnasjonen Norge
Inngå frihandelsavtaler med prioriterte land