Etterlyser prosjekter som bruker satelittdata

Innovasjon Norge lyser nå ut midler til prosjekter og aktører som ønsker å utvikle produkter og tjenester basert på data og informasjon fra satellitter.

/link/ff5195a76d854bceb30e098558a29686.aspx
Foto: FOTO: ESA/ATG medialab

Mengden data og signaler fra satellitter i bane rundt jorda øker. Mange av disse dataene er kommersielt tilgjengelige, og det gir muligheter for utvikling av nye produkter og tjenester på en rekke områder. Utlysingen er åpen for alle bransjer og sektorer. Aktuelle områder er blant andre marin sikkerhet, transport, vannkvalitet, værvarsling, overvåking av jordbruk og vegetasjon, byplanlegging, naturvern og beredskap når det gjelder naturkatastrofer.

Med det som utgangspunkt har Innovasjon Norge satt av og utlyst midler til forprosjekter knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester der data og informasjon fra satellitter benyttes.

Utlysningen er rettet mot norske, fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter med interesse og kompetanse til å utvikle nye tjenester og produkter basert på satellittdata. Forprosjekter som har gode muligheter til å bli realisert i et videre hovedprosjekt, gjennom innovasjonskontrakter eller miljøteknologiordningen, vil bli prioritert. Ideer til gode forprosjekter kan bli støttet med opptil en halv million kroner. Søknadsfristen er 15. september 2017.