Generalkonsul fikk Innovasjon Norges hederspris for gründer-innsats

Innovasjon Norge delte denne uken ut prisen Entrepreneurial Diplomat of the Year 2016 til Hilde Janne Skorpen, generalkonsul i San Fransisco. 

- Medspillere som Skorpen er gull verdt for oss og vi håper med denne prisen å vise hvor mye vi setter pris på hennes og hennes kollegers innsats, sier Anita Krohn Traaseth. Her sammen med prisvinn...

- Medspillere som Skorpen er gull verdt for oss og vi håper med denne prisen å vise hvor mye vi setter pris på hennes og hennes kollegers innsats, sier Anita Krohn Traaseth. Her sammen med prisvinner generalkonsul Hilde Janne Skorpen og utenriksminister Børge Brende.

Foto: Innovasjon Norge

- Med denne prisen vil vi understreke hvor viktige norske ambassadører og generalkonsuler er for arbeidet med vekst og eksport av norske etablerte selskaper, og ikke minst nye gründere og vekstselskaper i internasjonale markeder, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Hun overrakte prisen til Skorpen på vegne av Innovasjon Norge og Næringsdepartementet, på Utenriksdepartementets stasjonssjefsmøte i Oslo tirsdag. Til stede var også EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker og utenriksminister Børge Brende. Det var første gang prisen deles ut.

Viktig samarbeid med Norges ambassader

Innovasjon Norge har en nøkkelrolle i arbeidet med å bistå norske selskaper som ønsker å etablere seg i utlandet. De norske miljøene er ofte samlokalisert internasjonalt og kalles gjerne Team Norway. Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land – og i land uten eget kontor, dras veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader og andre virkemiddelaktører.

- Vi er svært takknemlige for det arbeidet norske ambassader og generalkonsuler gjør for å bistå norske selskaper i hele verden. Et tett og godt samarbeid mellom myndigheter og virkemiddelapparat bidrar til å øke norske selskaper sjanser til å lykkes internasjonalt. Deres innsats er uvurderlig både med tilgang til nettverk og ikke minst dyp innsikt og kunnskap om den politiske og økonomiske situasjonen i landet de er i. Medspillere som Skorpen er gull verdt for oss og vi håper med denne prisen å vise hvor mye vi setter pris på hennes og hennes kollegers innsats, sier Krohn Traaseth.

«Utmerket døråpner og vert for norske selskaper»

Juryens begrunnelse lyder som følger:
Som generalkonsul i San Fransisco er Hilde Janne Skorpen en fremragende og sentral aktør i det norske oppstartsmiljøet, og et eksempel å følge. Hun representerer norsk entreprenørskapskultur, og er en utmerket døråpner og vert for norske selskaper. Hilde Janne Skorpen er en uvurderlig samarbeidspartner som støtter oppunder og er involvert i Innovasjon Norges programmer og initiativ. Hilde Janne Skorpen har egenskapene til en entreprenør; hun tenker nytt, tør å utfordre og ta risiko. Hun er fremoverlent og ser muligheter heller enn problemer. Hun lytter og ber om innspill, og er ikke redd for å endre retning basert på validering.