Innovasjon Norge vil gjøre mangfold til et av gründernes største konkurransefortrinn

Hvordan mangfold kan styrke norsk næringsliv i møte med global konkurranse og nye markeder var temaet da Innovasjon Norge og mangfoldsnettverket MAK arrangerte Innoversity Conference i Oslo i dag. 

F.v. Alana Prashad fra Innovasjon Norge i Canada, Pål T. Næss, direktør gründerdivisjonen i Innovasjon Norge, Mari Mathews, medgründer av Outtt, Javad Mushtaq, leder av MAK, og Chuck Stephens, sjef...

F.v. Alana Prashad fra Innovasjon Norge i Canada, Pål T. Næss, direktør gründerdivisjonen i Innovasjon Norge, Mari Mathews, medgründer av Outtt, Javad Mushtaq, leder av MAK, og Chuck Stephens, sjef for mangfold i Google. Samtlige deltok i paneldebatten på Innoversity Conference.

Foto: Charlotte Wiig

-Mangfold lønner seg. Mennesker med ulik bakgrunn ser ulike utfordringer og ulike muligheter. Næringslivet må rekruttere fra hele befolkningen. Bare slik får de den beste kompetansen. Dette er derfor et viktig tema i regjeringens gründerplan, sier næringsminister Monica Mæland.

Mer mangfold gir flere muligheter

Internasjonal forskning viser at økt mangfold i form av blant annet etnisitet, kulturell bakgrunn, kjønn, og alder bidrar til mer innovasjon og bedre økonomiske resultater.1

-Dørene til Kina og Asia åpnes, og norske bedrifter skal konkurrere om å tilby produkter og løsninger til verdens største middelklasse og andre internasjonale markeder. Det krever et oppdatert norsk industri- og næringsliv som raskt kan tilpasse seg nye forhold, og bedrifter som forstår de markedene de ønsker å operere i, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge. 

/link/0c8944fcea8a4f3686d24c25a1681087.aspx
Foto: Charlotte Wiig

-Mangfold må inn i gründerbedriftene fra dag én

Innovasjon Norge vil i større grad sette mangfold på agendaen i sine internasjonale kompetanseprogram, kurs og rådgivning for gründere.

-Vi oppfordrer alle gründere å tenke internasjonalt fra dag én. Da må de også lære hvorfor mangfold ikke bare er et politisk korrekt valg, men en kritisk del av forretningsstrategien som kan bidra til økt inntjening og innovasjon, sier Næss. -Dette er en bevisstgjøring som kan ta tid, men det er noe vi vil legge mer vekt på både når vi gir råd til bedrifter og vurderer søknader, sier Næss. 

Innovasjon Norge bidrar i oppbyggingen av akseleratorprogrammet nHack i Shanghai, og arrangerer også egne kompetanseprogram i New York, London, Silicon Valley og Boston. Hvordan mangfold kan bidra til å bygge sterkere team vil være en del av opplæringen for gründerne som skal delta og prøve seg i et nytt marked.

-Vi må våge å ansette de som tenker annerledes enn oss selv 

-Norge har ikke tradisjonelt sett vært et land med rikt mangfold, men dette er i ferd med å endre seg, og byr på en enorm mulighet. Som ledere må vi utfordre hvordan vi tenker for å tiltrekke og omfavne nytt talent i arbeidsmarkedet. Slik får vi de beste kandidatene til jobben og kan nå flere av bedriftens kjernemarkeder, sier Mari Mathews, som deltok på Innoversity Conference og er medgründer av opplevelsesselskapet Outtt

Innovasjon Norge jobber også videre med mangfold i egen organisasjon. 54 % av de ansatte er kvinner, og 26,5 % har utenlandsk opprinnelse.  

-Vi jobber for å inkludere enda flere perspektiver og ansatte med ulike bakgrunn. Skal vi kunne gi norske bedrifter de beste rådene for å vokse, så er Innovasjon Norge også avhengig av mangfoldet som gjør det mulig, sier Næss.  

1 http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters

For spørsmål, kontakt:

Jeanett Sandmo
E-post: Jeanett.Sandmo@innovasjonnorge.no

Siv Isabell Eide
E-post: Siv.Isabel.Eide@innovasjonnorge.no