Globale muligheter for norsk jordbruk

Norske bedrifter som ønsker å eksportere jordbruksprodukter har gode muligheter til å lykkes i både Asia, Europa, USA og Midt-Østen. 

I en ny rapport fra Innovasjon Norge blir Tyskland trukket fram som et av flere land der norske jordbruksprodukter kan få suksess. Her er et øyeblikk fanget på årets Internationale Grüne Woche, der...

I en ny rapport fra Innovasjon Norge blir Tyskland trukket fram som et av flere land der norske jordbruksprodukter kan få suksess. Her er et øyeblikk fanget på årets Internationale Grüne Woche, der en stor delegasjon norske lokalmatprodusenter møtte tusenvis av potensielle tyske kunder.

Foto: Vidar Alfarnes

- Markedene med størst potensial for lønnsom eksport av norske jordbruksprodukter er Russland, Kina, Italia, Tyskland, Storbritannia, USA og De Forente Arabiske Emirater, Frankrike og Singapore. Gjennom en grundig analyse har Innovasjon Norge kommet fram til at disse markedene gir flest interessante muligheter for norske jordbruksbedrifter, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

/link/b25bf3b5f28c4c259539b8c2a3b4c431.aspx

Inger Solberg, Innovasjon Norge.

Foto: Agnete Brun

Har kartlagt 12 markeder

Det var i regjeringens «Strategi for eksport av jordbruksprodukter» fra 2015 at Innovasjon Norge ble gitt i oppdrag å peke ut potensielle markeder for norske jordbruksvarer, for mer inngående analyse og vurdering av eksportpotensialet.

Innovasjon Norge valgte å kartlegge 12 markeder med hjelp av eget uteapparat i Kina, Korea, Japan, Russland, Forente Arabiske Emirater, Canada, USA, Italia, Tyskland og Storbritannia, Singapore og Frankrike. Fellestrekk for markedene er at alle er store importører av jordbruksbaserte produkter. Både nye muligheter og potensial for økt salg av eksisterende eksport ble kartlagt.

- Vi har en rekke virkemidler for å støtte norske jordbruksbedrifter som ønsker å eksportere. At vi nå har en ny eksportrapport å lene rådgivningen vår på er en stor fordel og vi gleder oss til å lose enda flere norske bedrifter ut i verden, sier Solberg.

Lønnsom eksport

Gjennom analysearbeidet er det sett på markedenes karakteristika, forbrukerpreferanser, distribusjonskanaler og forutsetninger for norske bedrifter til å bli en suksessfull leverandør i de utvalgte markedssegmentene. Det er også utarbeidet en kort status på generelle reguleringer og betingelser for import av jordbruksbaserte produkter til markedene.

Oppsummeringer fra hvert marked:

Canada
Kina
Frankrike
Tyskland
Italia
Japan
Korea
Russland
Singapore
Forente Arabiske Emirater
Storbritannia
USA

Oppsummering:

Muligheter for økt eksport av norske jordbruksprodukter til 12 markeder (pdf)

Ønsker du å motta rapportene i sin helhet, kontakt Silje Lesjø.