Kick-off reiseliv: Hele Norge - hele året

Norsk reiseliv skal bli et av verdens ledende reisemål for bærekraftige natur -og kulturopplevelser – hele året. På årets kick-off 17. - 18. oktober 2017, presenterer vi noen veivalg for den nye retningen. 

/link/ebe88ce5532f408a82286717fd0cbda7.aspx
Foto: Tord Baklund

–Vårt mål er at flere skal velge Norge som ferieland - hele året. Det krever at vi markedsfører en større bredde av det norske reiselivsproduktet både når det gjelder årstider, destinasjoner og aktiviteter. Vi må også utvide reiselivsbegrepet til å innebære andre industrier enn tradisjonelt reiseliv, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Bente Bratland Holm.

I samarbeid med næringen ønsker Innovasjon Norge å utvikle og løfte frem flere helårlige opplevelser i hele Norge som tiltrekker betalingsvillige turister.

Veivalg for fremtidens reiseliv

På årets Kick-off presenterer Innovasjon Norge noen klare veivalg for å oppnå en slik utvikling. Ny innsikt skal deles, visjoner skal løftes frem. Sammen skal vi la oss inspirere mot en ny bærekraftig retning for norsk reiselivsnæring. 

Årets tema

  • Innovasjon Norges handlingsplan – veivalg for fremtidens reiseliv
  • Hele Norge – hele året. Hvordan skal vi sammen utvikle et mer helårlig reiseliv? 
  • Helhetlige opplevelser i sentrum 
  • Hvordan sikre en bærekraftig reisemålsutvikling?
  • Mer enn natur: En sterkere merkevare i tettere samarbeid med andre aktører 

To dager til ende

Årets arrangement er stappfullt av spennende eksterne og  foredrag, dybdemøter, paneldebatter og sosialt program. For å få tid til alt strekker årets arrangement seg over to dager. 

Dag 1- Vil hovedsakelig bestå av plenumsforedrag og paneldebatter og avsluttes med mingling og småretter fra Vippa sine ulike matboder.

Dag 2 - Vil by på dybdemøter, heldagsseminar med Norway Convention Bureau, nytt fra markedene og mingling.