Mer fornøyde kunder for mindre penger

Innovasjon Norge leverte mer for mindre, med bedre resultater og større effekter i 2016. Det går fram av årsrapporten administrerende direktør Anita Krohn Traaseth legger fram i dag. – Vi leverer flere oppdrag med mindre ressurser, til lavere kostander enn tidligere. Dessuten utløser en krone i finansiering fra oss nå to kroner fra private, sier Krohn Traaseth.

Administerende direktør, Anita Krohn Traaseth lagger frem årsrapporten for 2016.

Administerende direktør, Anita Krohn Traaseth lagger frem årsrapporten for 2016.

Foto: Innovasjon Norge

I 2016 fikk Innovasjon Norge 3,7 milliarder kroner over statsbudsjettet. I tillegg til de årlige bevilgningene bidro utlånsvirksomheten til en samlet innsats i form av tilskudd og lån til næringslivet fra Innovasjon Norge på i alt 6,7 milliarder kroner i 2016. Når private investorer går inn med kapital i tillegg, betyr det i alt 20,1 milliarder til innovative virksomheter. – Kort fortalt betyr det at vi får mer igjen for skattepengene enn tidligere, påpeker Traaseth.

Internasjonal rekord
Innovasjon Norge har i 2016 bistått flere bedrifter med å satse internasjonalt enn noen gang tidligere. 850 virksomheter fikk kartlagt sine muligheter og kvalifiserte råd om hvordan nettopp de kan satse i utvalgte markeder. Det er 25 prosent flere enn året før. Innovasjon Norge har også styrket satsingen på EUs ordninger, noe som har ført til at flere norske bedrifter får finansiert sine prosjekter med EU-midler enn tidligere. I tillegg har Innovasjon Norge inngått en avtale med Det europeiske investeringsfondet, EIF, som gir en økning på mulige utlån med inntil 1,2 milliarder kroner. Det er en betydelig bedring i tilgangen på kapital for bedrifter i en krevende fase, og den har ingen ekstra kostnad over statsbudsjettet.

Større vekst
Innovasjon Norges kunder vokser mer enn tilsvarende bedrifter som ikke er kunder. Salgsinntektene vokser årlig 12,3 prosentpoeng mer, verdiskapingen 6,2 prosentpoeng mer og produktiviteten 2,2 prosentpoeng mer. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
93 prosent av kundene sier at støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for at de har gjennomført sine prosjekter. – Vi ser også at kundene oppgir å være mer fornøyd med de tjenestene de får fra Innovasjon Norge enn tidligere, sier Anita Krohn Traaseth. – Vi har redusert saksbehandlingstiden kraftig, og for deler av tjenestene våre er vi nede på et snitt mellom fire og fem dager. Dette betyr at vi beveger oss i riktig retning og at endringene i vår egen virksomhet bidrar til mer fornøyde kunder. I 2017 og fremover jobber vi intenst videre med omstilling og digitalisering av vår kjernevirksomhet, finansiering.

Omstilling, bærekraft og grønt skifte
Næringslivet er i omstilling. Det er Innovasjon Norge også. Omstillingen som begynte i 2014 pågår fortsatt. Innovasjon Norge har redusert antallet ansatte med 9 prosent i 2016, men leverte mer til kundene. En stor endring i 2016 var at de regionale styrene ble avviklet. Likevel besluttes 95 prosent av alle saker lokalt, der kundene er.

Bærekraft er viktig i hver eneste sak Innovasjon Norge håndterer. I 2016 bidro 47 prosent av finansieringen til prosjekter som har en positiv virkning på miljøet. Det er en kraftig økning fra året før, da 38 prosent av pengene gikk til «grønne» prosjekter.

Anita Krohn Traaseth og Hans Martin Vikdal presenterte onsdag 29.03.2017 resultater så langt etter omstillingsarbeidet samt årsrapport 2016. Hent presentasjonen her.

For mer informasjon:
Kjetil Svorkmo Bergmann
Mob: 90820918
E-post:kjber@innovasjonnorge.no