Nå har vi kartlagt norsk cruiseturisme

Innovasjon Norge har de seneste årene, i samarbeid med ulike aktører, gjort ulike undersøkelser og rapporter som kartlegger cruisenæringen. Nå har vi samlet nøkkeltall og funn fra disse mellom to permer.

Cruisenæringen er blitt en større og viktigere del av norsk reiseliv siden årtusenskiftet og involverer et stort spekter av aktører fra ulike deler av norsk næringsliv som lostjenester, havner, skips og utfluktsagenter, destinasjonsselskaper, opplevelsesbedrifter, aktivitetsbedrifter, kulturbedrifter og ikke minst annen næring som transport, handel, overnatting og guidetjenester.

I Nøkkeltall Cruise 2015 gir vi i tillegg til en beskrivelse av den nasjonale cruisenæringen og det globale cruisemarkedet, samt tall som sier noe om den økonomiske betydning av cruise for Norge. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tor Johan Pedersen, 
Fagspesialist Cruiseutvikling, tor.johan.pedersen@innovasjonnorge.no, tlf. 913 85 700

Bestill Nøkkeltall Cruise 2015:

Bedrift/Company
Navn/Name
Adresse/Address
Postnummer/Postcode
Poststed/City
Land/Country
E-mail
Nøkkeltall Cruise 2015, antall: