Nordic Innovation House inntar New York

I løpet av våren åpner Nordic Innovation House i New York. Nyetableringen gir nordiske entreprenører et solid springbrett inn i USA og økt sjanse for å lykkes i et spennende marked.

 

Nordic Innovation House åpner denne våren i New York, basert på samme modell som det allerede godt etablerte tilbudet i Silicon Valley.

Nordic Innovation House åpner denne våren i New York, basert på samme modell som det allerede godt etablerte tilbudet i Silicon Valley.

Foto: David DiGregorio

- Vi har svært god erfaring fra Nordic Innovation House i Silicon Valley med at norske og nordiske selskaper får en smidigere start i det amerikanske markedet, noe vi mener øker sjansene for suksess betraktelig. Derfor gleder vi oss veldig over å nå ønske velkommen til vår tilsvarende satsing her i New York, sier Hege Barnes, direktør for Innovasjon Norge i New York.

Mange norske selskaper kjenner allerede til Nordic Innovation House aktiviteter i Silicon Valley og det som nå etableres i New York er etter inspirasjon derfra, og representerer samkjørte tjenester for en mer helhetlig dekning av to av de viktigste økosystemene for entreprenørskap i USA . Opprinnelig var det flest oppstartsbedrifter og ferske gründere som leide seg inn på Vestkysten, mens porteføljen nå er mer sammensatt av både tidligfaseselskaper, investorer, teknologispeidere i store selskaper og selskaper i vekst som har funnet sin produkt- og markedstilpasning.

/link/dfa56dbf57c64d9896eda4f9136ba5a6.aspx
Foto: Innovasjon Norge. Hege Barnes, direktør for Innovasjon Norges kontor i New York.

Nordisk samarbeid

Inkubatoren i New York finansieres av Nordisk ministerråd via Nordisk Innovasjon i Oslo. Lokalt i New York er det Innovasjon Norge som koordinerer prosjektet i samarbeid med det norske generalkonsulatet og NACC (Norwegian American Chamber of Commerce). Prosjektpartnere er det svenske generalkonsulatet i samarbeid med Business Sweden og Team Sweden, Innovation Center Denmark, det finske generalkonsulatet i samarbeid med Team Finland (FinPro og Tekes) og Innovation Center Iceland i samarbeid med det islandske generalkonsulatet og Promote Iceland.

- Vi har signert leiekontrakt med WeWork, som har 80.000 medlemmer globalt. Våre selskaper vil derfor sitte i et inspirerende miljø, sammen med likesinnede entreprenører fra alle verdens hjørner. WeWork tilbyr en rekke tjenester og arrangerer nettverkstreff og sosiale tilstelninger og alt dette kan selskapene ta del i, sier Barnes.

Nordic Innovation House vil i tillegg arrangere en rekke workshops med ulike tema og nettverksmøter for de som til enhver tid har kontrakt.

Interessert?

For å sikre seg plass i det nordiske fellesskapet på Manhattan må man sende inn en søknad. Får man tilbud om å leie plass er det to nivåer av avtale man kan gå inn på. Grunnpakken er å leie plass og få rådgivning fra programdirektør. Eller så kan man kjøpe tilleggstjenester som egen mentor og ekstra rådgivning.

- Vi ønsker først og fremst kontakt med selskaper som ser et klart potensial i USAs nordøstre hjørne og som har en formening om at det finnes kunder, partnere, distributører og investorer her. De bør helst være i en tidlig vekstfase, ha produkter å selge og klare for å takle internasjonale markeder. Til gjengjeld tilbyr vi med Nordic Innovation House hjelp til å finne fram i New Yorks økosystem og å bli del i våre nettverk, sier Hege Barnes.

 

For mer informasjon, kontakt:
Marianne Mork, senior kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge, tlf. 414 49 747