Nordlysturisme med fantastisk vekst

Utenlandske gjestedøgn til Nord-Norge har hatt en eventyrlig vekst på 378 prosent siden Innovasjon Norge og partnere begynte å markedsføre nordlyset i 2006. Antall gjestedøgn har gått fra 48 550 i 2006 til 231 900 i vintersesongen 2016*. Nå skrur Innovasjon Norge lysene på for nok en vinter, og håper på en ytterligere turist økning.

Nordlyset lokket turister nordover

Nordlyset lokket turister nordover

Foto: Alex Conu/ Visitnorway

- Nordlyskampanjene våre har hatt en eventyrlig effekt. Sammen med våre hovedpartnere, Hurtigruten, NordNorsk Reiseliv og Avinor, har vi klart å skape vekst og etterspørsel i en sesong som tidligere nærmest lå brakk turistmessig, sier Cathrine Pia Lund, Direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Veksten fra utlandet er fordelt utover alle de tre nordligste fylkene. Finnmark har hatt en økning på 188 prosent og Nordland en økning på 253 prosent utenlandske gjestedøgn mellom 2006 og 2016. Den største veksten har Troms opplevd.  I vintersesongen 2016 var det 618 prosent flere utenlandske gjestedøgn i Troms, sammenlignet med 2006.

 

Ny kampanje skal skape nordlysfeber
Nå har Innovasjon Norge lansert årets nordlyskampanje i ti internasjonale markeder og håper på en ytterligere turistvekst.

- For mange har nordlyset i Norge blitt en av de store ferieopplevelsene som man må oppleve i løpet av livet. Vi ser at nordlyset i Norge har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier og har blitt kåret av flere som en de beste ferieopplevelsene i verden. Dette er en posisjon vi har jobbet hardt for og som vi skal jobbe målrettet for å beholde, sier Lund.

Årets kampanje er bygget opp rundt en film med den amerikanske musikkprodusenten, Jon Brown, som i fjor vinter tok med seg innspillingsutstyr og reiste fra California til Nord-Norge for å oppleve nordlyset.  Filmen viser hans opplevelser og nordnorske eventyr. Turen inspirerte også musikkprodusenten til å komponere musikk «Music for Norway», som er inspirert av hans besøk og opplevelser i Norge.  

- Årets kampanje er bygd opp rundt denne filmen som på en veldig nær og fin måte uttrykker den magiske følelsen Nord-Norge gir og alt man kan oppleve der vinterstid. Vi håper at årets kampanje skal forsterke Nord-Norge som nordlys destinasjon nummer en internasjonalt og skape salg for våre partnere, sier kampanjeansvarlig, Catherine Foster.

Eventyrlig økning fra Kina
Kampanjen kjøres i de markedene hvor man har opplevd den største veksten i antall nordlysturister. De største markedene for nordlysturisme er Storbritannia og Tyskland. Men også markeder som Italia, Nederland, USA Spania, Danmark, Sverige og Kina er blitt viktige markeder for satsingen. Det kinesiske markedet har hatt en eksplosiv vekst i antall kommersielle gjestedøgn til regionen på hele 13412 prosent siden 2006. De andre markedene kan vise til en vekst på over flere hundre prosent siden satsingen startet i 2006.

- Denne store veksten er et resultat av innsatsen til mange aktører. Når vi i Nord-Norge står sammen som en region er vi styrket i den tøffe internasjonale konkurransen. I tillegg er vi også mer attraktive for våre gjester da de mange ulike opplevelsesproduktene komplementerer hverandre. Vinteropplevelsene i nord,tiltrekker mange og vi må sikre at vi tilrettelegger for en bærekraftig utvikling til glede for våre gjester, næringen og lokalbefolkningen, sier Lena Nøstdal i NordNorsk Reiseliv.

Nordlysturistene er svært attraktive turister da de bruker mye penger på ferien sammenlignet med andre turister. Gjennomsnittlig bruker en utenlandsk nordlysturist 2560 kroner i døgnet. Totalt la turister til Nord-Norge igjen 1,6 milliarder kroner i regionen i vintersesongen 2016.*

- Det har vært gjort en fantastisk innsats i landsdelen av ulike aktører som har utviklet et bredt spekter av attraktive opplevelser og aktiviteter vinterstid. Nordlyssatsingen har gjennom målrettet markedsføring og god produktutvikling gjort den norske vintersesongen mer robust ved å tiltrekke seg turister fra andre markeder og nye målgrupper, avslutter Foster.

  • Vintersesongen er her regnet fra januar 2016 – april 2016
  • Kilde: Turistundersøkelsen Innovasjon Norge