Norsk bergverksindustri ettertraktet i Canada

Mellom norske bakkar og berg finnes det mineralråstoff for svimlende 2500 milliarder. Naturressursen spiller en viktig rolle når vi framover skal produsere teknologien som skal bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering.

/link/1a1c30f745394468a5bec6c76607100b.aspx
Foto: Norsk Bergindustri

Mineralnæringen har et økende fokus på bærekraft og sitter selv på nøkkelen til mye av det vi trenger for et grønt skifte. Fornybar teknologi, smarttelefoner, elektriske biler, oppladbare batterier og IKT-utstyr er blant det vi trenger mineraler til. Et annet eksempel er solcellepaneler, som det trengs uttak fra 15-16 ulike gruver for å få produsert. Mineralene som blir etterspurt i fremtiden er andre enn de som til nå har vært mest brukt i stål og aluminium, og norsk mineralrikdom vil derfor bli viktigere enn noen gang.

I global målestokk er produksjonen som foregår i Norge liten, med sine 6.000 arbeidsplasser. Potensialet vet vi er der og en god del av mineralressursene i Norge er kartlagt, men ikke alt. I den andre enden av skalaen finner vi verdens største produksjons av mineraler i Canada, og til tross for en enorm forskjell størrelsesmessig, finnes det en lang rekke fellesnevnere mellom våre to land.

Nordic Mining Day i Toronto

Denne uken arrangeres den årlige konferansen Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) i Toronto. Antall norske deltagere er rekordhøyt og i tilknytning til konferansen arrangerer Innovasjon Norge en egen “Nordic Mining Day”, sammen med Sverige og Finland.

/link/92ab7e7312054711b1cb170dda5d7957.aspx

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri. 

Foto: Norsk Bergindustri

- Med Nordic Mining Day ønsker vi å skape en attraktiv møteplass for canadiske investorer, partnere og norsk mineralnæring. Innovasjon Norge har allerede et veletablert nettverk i den canadiske industrien og vi ser at det er en økende interesse i dette miljøet for norske prosjekter. Vårt fokus og omdømme på bærekraft gjør norske selskaper til ettertraktede og relevante partnere, sier Øyvind Enstad Haga, leder for Innovasjon Norge i Canada.

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri er enig. Hun ser også gode muligheter for norske selskaper til å skape verdier på grensen mellom Norge og Canada.

- Norge har ressursene, men samtidig mye å lære av Canada. De har enormt med ressurser og en dyktig mineralnæring, samtidig har de en rekke erfaringer med ulike samfunnsutfordringer, arealforvaltning og annet som kan være nyttig for oss i Norge å dra veksler på. Derfor er det viktig for oss og mange av våre medlemmer å være til stede på den årlige konferansen for mineralnæringen i Canada, sier Gammelsæter.

/link/67837f3d579f4aa1b55eae3852dc7ba3.aspx

Øyvind E. Haga, leder for Innovasjon Norges kontor i Canada

Foto: Innovasjon Norge

Norge kan bli ledende

Canadisk gruvenæring har utarbeidet en standard for bærekraftig drift. Dette er en god match for Norge, som har et godt rykte på seg internasjonalt som fanebærer for bærekraft, både på miljøområdet og på det sosioøkonomiske området. Dette er interessant for canadierne å assosiere seg med, til tross for at Norge er en liten aktør på området.

Norge er i likhet med Canada svært rikt på mineraler, men bare en begrenset mengde av ressursene er kartlagt i dag. Antatt verdi på råmateriale er 2500 milliarder kroner, og for prosesserte mineraler er antatt verdi 8000 milliarder norske kroner. For å utvinne ressursene vil den norske bergverkssektoren trenge en rekke bidrag fra Canada, i form av kompetanse, utarbeidelse av retningslinjer og kapital.

- Både i Canada og Norge er bærekraft en rød tråd i all aktivitet knyttet til bransjen. For Norges del tror vi vårt fokus på bærekraft gjør at vi kan ta en ledende posisjon overfor andre land, sier Haga.

For spørsmål, kontakt: 

Marianne Mork, senior kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge
E-post: marianne.mork@innovasjonnorge.no