Norsk innovasjon og teknologi skal bidra til løsninger i humanitær bistand

Samarbeidsavtalen mellom FN-organisasjonen UN Women og Innovasjon Norge skal gjøre det lettere for norsk næringsliv og gründere og bidra med god innovasjon og teknologi i globalt hjelpearbeid.

F.v. Helene Ruden fra Ruden, Ida Faldbakken fra Nordic Impact, Ingun Berget fra Bright Products, Adm. dir. Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, Astrid Skreosen fra ASAP Norway, Maria Vangen...

F.v. Helene Ruden fra Ruden, Ida Faldbakken fra Nordic Impact, Ingun Berget fra Bright Products, Adm. dir. Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge, Astrid Skreosen fra ASAP Norway, Maria Vangen Jordet fra Polynor og Rikke Giertsen fra W. Giertsen Solution.

Foto: Torleif Kvinnesland

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, utenriksminister Børge Brende, nestleder i UN Women Yannick Glemarec, administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth og norske gründere var blant deltakerne da avtalen ble signert på Skistua i Trondheim i dag.

/link/aa6338f2f3c34d60857f1b8b3534ffc7.aspx

Sledene ankommer Skistua.

Foto: Torleif Kvinnesland

Næringslivet kan ta en større rolle

-Alle land har et ansvar for at vi skal nå bærekraftmålene og bidra til å styrke kvinners posisjon globalt. Denne avtalen gjør norsk næringsliv og innovasjon til en større del av løsningen, sa utenriksminister Børge Brende.

Samarbeidet mellom UN Women og Innovasjon Norge skal skape arenaer og prosjekter som kobler norsk næringsliv og gode innovasjoner med de behovene og utfordringene som eksisterer i humanitære kriser og bistandsarbeid.

-Mens vi har vært i Norge har vi besøkt inkubatorer og møtt norske entreprenører som utvikler innovative, humanitære løsninger som kan styrke kvinners posisjon. Denne avtalen er starten på et nært partnerskap som vil gjøre det mulig å knytte behovene vi ser i vårt arbeid nærmere sammen med de innovative produktene som bli utviklet, sier Yannick Glemarec, visedirektør i UN Women.

Teknologi som styrker kvinners posisjon

-I 2016 lanserte regjeringen en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. Vi i Innovasjon Norge sitter i pådrivergruppen og avtalen vi nå signerer med UN Women er et konkret bidrag for å koble norsk næringslivskompetanse og ressurser med utviklingen av teknologi og innovasjoner som bidrar til at vi når bærekraftmålene, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Et av prosjektene som er et direkte resultat av samarbeidsavtalen mellom UN Women og Innovasjon Norge er en samling hvor norske og internasjonale data- og teknologieksperter skal møtes for å forsøke å finne svar på hvordan datateknologi kan hjelpe kvinner på flukt.

/link/8fb65be2012f43608f983d3fb94db9e8.aspx

F.v. Ingun Berget i Bright Products, Utenriksminister Børge Brende, Adm. dir. i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Foto: Torleif Kvinnesland

Skal knekke koden

-Statistikken viser at kvinner har mindre sjanse for å overleve etter en naturkatastrofe, og vi tror at teknologiske løsninger – såkalt blockchain teknologi - kan bidra til at de får den hjelpen de trenger i en krisesituasjon. Mange mennesker på flukt kan ikke bevise sin identitet, og ved å gi kvinner adgang til å kunne identifisere seg vil de kunne bli inkludert i den økonomiske infrastrukturen. Det vil bli lettere både for de som skal yte og motta hjelp, samt for kvinnenes arbeids- og inntjeningsmuligheter etter katastrofen, forklarer Ingvild von Krogh Strand, ansvarlig for blockchain-prosjektet i Innovasjon Norge.

Koden håper de å knekke når 40 norske og internasjonale hackere samles i Oslo 10.-12. mai på Katapult Future Fest i Oslo. -Her samles noen av verdens fremste teknologiske hoder, og norske IT-miljøer får muligheten til å bidra i et prosjekt som kan få stor betydning i globalt hjelpearbeid,» forklarer Ida Faldbakken, prosjektleder for Katapult Future Fest.

-Dette pilotprosjektet gjør det mulig for den norske IT-bransjen å ta en aktiv del i arbeidet for å styrke kvinners posisjon og jobbe mot bærekraftmålene, sier Faldbakken.

For spørsmål, kontakt:

Julie Ryland
Seniorrådgiver PR og kommunikasjon
E-post: julie.ryland@innovasjonnorge.no