Norske bedrifter henter rekordbeløp fra EU

Norske små og mellomstore bedrifter hevder seg internasjonalt og får store tilskudd fra EU. I konkurranse med selskaper fra hele Europa henter fire bedrifter denne måneden til sammen mer enn 65 millioner kroner til å kommersialisere sine innovasjonsprosjekter. 

Bjørnar Torsnes, daglig leder og CEO i CodeIT.

Bjørnar Torsnes, daglig leder og CEO i CodeIT.

Foto: CodeIT

- Det er utrolig gledelig å se norsk næringsliv hevde seg så godt i skarp internasjonal konkurranse. Vi vet at kravene er skyhøye, og jeg vil gratulere Othecos, CodeIT, Voca og Respinor med EU-midler, sier Mona Skaret, direktør for Vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. - At vi nå klarer å hente stadig mer fra EU er et resultat av en satsing på dette i Innovasjon Norge og i klyngene våre. Oslo MedTech er et eksempel hvor både klyngen selv og bedriftsmedlemmene har kjempesuksess i Horisont 2020. Tildelingene viser igjen at EU og Horisont 2020 er en arena der norsk næringsliv har store muligheter.

Årets kvinnelige grunder Nuria Espallargas og hennes bedrift Seram Coatings AS er et annet eksempel på en bedrift EU har stor tro på. De fikk i fjor mer enn 17 millioner euro i tilskudd fra Horisont 2020 til å utvikle et produkt som har store miljøgevinster og et stort marked, et usedvanlig sterkt materiale. Stoffet kan brukes til å legge et supersterkt lag på metall i industrien, likevel er det nedbrytbart.

EU ønsker å stimulere til innovasjon som kan bidra til å løse de samfunnsutfordringene verden står overfor. Gjennom Horisont 2020 gir EU drahjelp til løsninger på våre felles samfunnsutfordringer. Dette representerer store og globale markedsmuligheter for næringslivet. EU har kommet med sin bestilling, og norsk næringsliv er med å svare på utfordringene gjennom nyskapende prosjekter som har globalt markedspotensial fra første dag.

Tøff konkurranse

Dette er bedriftenes øverste liga, og konkurransen om å nå opp er hard. Norske bedrifter viser seg å ha mye å fare med, og har i perioden 2014 til 2016 blitt tildelt 160 millioner kroner fra SMB-virkemiddelet under Horisont 2020. Nå har resultatene fra første runde i 2017 kommet, og fire norske bedrifter har kommet gjennom nåløyet. Til sammen henter de fire mer enn 65 millioner kroner. Det er ny rekord!
CodeIT AS mottok 1,2 millioner euro fra Horisont 2020 i siste runde. - Vi er stolt over å motta denne anerkjennelsen fra Europakommisjonen etter å ha søkt i flere omganger. Med god rådgivning fra blant andre Innovasjon Norge og ordningen Seal of Excellence - som i første fase var en utløsende faktor for å sette i gang søknadsprosessen - har vi endelig fått bekreftelse på at vi er med i EUs Champions League for start-ups, sier Bjørnar Torsnes, CEO i CodeIT.

Mer informasjon

Er din bedrift interessert i EU-midler? Ta kontakt med en av Innovasjon Norges EU-rådgivere.