Norske sjømat- og teknologibedrifter inntar Brüssel

Seafood Expo Global og Seafood Processing Global samler denne uken flere titalls norske bedrifter i Brüssel. Å promotere norsk sjømat og teknologi står på timeplanen. 

/link/e249a1225507472c937843cd3b5afd06.aspx
Foto: Innovasjon Norge

- Etterspørselen er stor etter norsk teknologi og kompetanse globalt. Derfor har vi forventninger om at de norske selskapene også i år skal reise hjem med mange nye avtaler i bagasjen og gjennom sin deltagelse har styrket sin posisjon som internasjonal leverandør av bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge har sterk tro på at fagmessene i Brüssel er et sted det fortsatt er viktig å være, skal man hevde seg internasjonalt, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

/link/0d55ef1d6efa48bcac37a0025a8ca620.aspx

- Innovasjon Norge har sterk tro på at fagmessene i Brüssel er et sted det fortsatt er viktig å være, skal man hevde seg internasjonalt,sier Inger Solberg.

Foto: Agnete Brun

Fagmessene Solberg viser til er Seafood Expo Global (SEG) og Seafood Processing Global (SPG). I år deltar 31 norske utstillere på den 1200 kvadratmeter store norske standen på Seafood Expo Global og på tvillingmessen Seafood Processing Global i nabohallen står 13 norske utstillere. De norske felles standene organiseres av Innovasjon Norge.

For å utvikle konkurranseevnen internasjonalt anbefaler Solberg norske selskaper å videreutvikle potensialet som ligger i dagens næring.

- Norske fiskeri- og oppdrettsnæring kan få til langt mer enn det som gjøres i dag innen produktutvikling, merutnyttelse av produktene og innovasjon knyttet til restråstoff.

Satser ekstra på marine næringer

Innovasjon Norge har nylig lansert en bioøkonomiordning som setter fokus på bærekraftig utnyttelse av alle bioressurser. Denne skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. For Norge har marint område et særlig potensial og denne ordningen skal støtte norske bedrifter i sin utvikling mot fremtidens løsninger. Bedre utnyttelse av råstoffressursene, produktutvikling og utvikling av nye sidestrømmer står sentralt

- Vi ønsker å satse ekstra på selskaper og prosjekter som gjør et løft innen merkevarebygging av produkter fra hav og land, samt effektivisering av marin sektor gjennom automatisering og digitalisering. Vi vil bidra til nye innovative og bærekraftige løsninger som kan gi Norge en enda tydeligere posisjon internasjonalt og som igjen kan bidra til økt eksport og verdiskaping. Selskapene som vi denne uken har med til Brüssel er ledende på sitt felt. I årene som kommer håper vi de får selskap av flere nye, norske selskaper som satser innen næringen, sier Inger Solberg.

For mer informasjon, kontakt:
Marianne Mork, senior kommunikasjonsrådgiver, tlf. 414 49 747