Ny bioøkonomiordning forenkler og styrker

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Å samle flere tidligere tilskuddsordninger inn i én pott både styrker Innovasjon Norges satsing på området og forenkler søknadsprosessen for søkere.

/link/fb6a252f41e64fb3884ed88aaa34e409.aspx
Foto: Thinkstock

Innovasjon Norge forenkler sine virkemidler ytterligere og sist ut er bioøkonomiordningen. Gjennom denne vil man kunne motta risikoavlastende tilskudd til utviklingsprosjekter, både i og på tvers av eksisterende verdikjeder. Forenklingen og styrkningen er en oppfølging av Regjeringens Bioøkonomistrategi.

- Bioøkonomiordningen tydeliggjør og styrker vår innsats rettet mot økt og innovativ bruk av bioressurser. Dette er viktig for økt verdiskaping og samlet står bioøkonomien for et av Norges viktigste konkurransefortrinn i årene fremover. Vi skal tilby fleksible virkemidler, mobilisere spesifikt og bidra til utvikling av en betydelig vekstnæring i Norge med et stort eksportpotensial, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Fleksibiliteten i tilskuddsordningen gir i tillegg et utgangspunkt for å forberede prosjekter for mulig støtte fra andre virkemidler, både i og utenfor Innovasjon Norge. Dette kan altså benyttes som forprosjekt for søknader til for eksempel pilotering og industrietablering.

Fem utvalgte områder

Innovasjon Norge tilbyr en kombinasjon mellom en fleksibel tilskuddsordning og spesifikk mobilisering på utvalgte områder. Områdene som er valgt ut for 2017 er basert på innspill fra næringslivet, politisk beslutning og områder hvor Innovasjon Norge kan gjøre en forskjell.

De fem områdene er:

  • Merkevarebygging – Produkter fra hav og land
  • Biosmart - Effektivitet gjennom automatisering og digitalisering
  • Full utnyttelse – Nye arter og optimalisert produksjon
  • Bygg i tre – Kompetansebygging og marked
  • Bruk av tre – Industrialisering og effektivisering


Kontakt ved spørmål:

Marianne Mork, seniorrådgiver PR og Kommunikasjon
Telefon: +47 414 49 747
E-post: Marianne.Mork@innovasjonnorge.no