Nytt investorprogram gir millioninvestering til kreativ næring

I dag lanserte Kulturdepartementet og Innovasjon Norge det første investorprogrammet for kreativ næring. 

/link/91366728daf04f0d8b4fb56087c82126.aspx
Foto: Innovasjon Norge

I følge Næringspolitisk råd er tilgang til investeringskapital- og kompetanse en av de største utfordringene for videre vekst i den kulturelle og kreative næringen.

-Etterspørselen etter kunst og kulturprodukter og -tjenester øker, og stadig flere vil satse på et kreativt yrke. Det gir mulighet for flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i Norge. Dette programmet kobler investorer som vil lære om og investere i kreativ næring med de gründerne som vil skape noe nytt og har vekstambisjoner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Opplæring for både investorer og gründere

Kreativ næring omfatter selskaper innen arkitektur, dataspill, design & mote, film, litteratur, musikk, reklame, trykte medier, TV & radio og kunst. 20 bedrifter deltar i investorprogrammet, som starter i oktober og arrangeres i samarbeid med Angel Challenge. 

-Programmet bidrar til å løfte hele bransjen. Gründerbedriftene får vise seg frem og lære hvordan man kan hente kapital og samarbeide med investorer, samtidig som investorene får økt kunnskap om det potensialet kreativ næring kan utløse, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for Kreativ Næring i Innovasjon Norge.

Bedrifter fra hele landet deltar

Investorene skal gjennom åtte samlinger lære hvordan man undersøker og plukker ut bedrifter, utfører selskapsgjennomgang, og fullfører en investering. Når programmet avsluttes skal investorene ha investert NOK 50 000 hver i vinnerbedriften, og ha kunnskapen og nettverket som kreves for å bygge opp en investeringsportefølje.

Selv om det kun er én bedrift som får millioninvesteringen så blir ofte flere bedrifter investert i som et resultat av programmet. 

Må tørre å satse

Flere gründere deltok på lanseringen fredag morgen, der de også fikk en innføring i de utfordringene det kan være for en kreativ bedrift å motta investorkapital.

-Både det å investere og bli investert i krever forståelse og kompetanse. Vi vil at flere kreative bedrifter skal tørre å skalere og satse stort, og da er det viktig at premissene ligger til rette for at samarbeidet mellom bedrift og investor skal bli så bra som mulig, sier Daams.

For spørsmål, kontakt:

Margit Klingen Daams, ansvarlig for Kreativ Næring i Innovasjon Norge
E-post: Margit.Klingen.Daams@innovasjonnorge.no
Mobil: +47 909 37 763