Raufoss-miljøet og Digital Norway skal skape omstilling utenfor næringsklyngene

Innovasjon Norge har utnevnt to nye grupperinger som skal løfte kunnskapsnivået og bidra til at små og mellomstore bedrifter over hele landet utnytter nye forretningsmuligheter i den digitale transformasjonen. – Nå får klyngene sjansen til å gi noe tilbake, sier divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Mona Skaret. – Gjennom å dele kompetanse, metoder og verktøy bidrar de til at bedrifter utenfor klyngene får nytte av det de har lært og utviklet.

Næringsminister Monica Mæland sammen med epresentanter fra Digital Norway.

Næringsminister Monica Mæland sammen med epresentanter fra Digital Norway.

Foto: Innovasjon Norge

De to grupperingene går inn i ordningen Omstillingsmotoren. I løpet av de neste 13 månedene skal satsingen gi minst 220 bedrifter anledning til å lære av de beste klyngene.

- Vi var tidlig ute med å satse på næringsklynger i Norge. Og vi vet at bedrifter som er med i en klynge vokser raskere og skaper flere jobber enn tilsvarende bedrifter som står utenfor. Nå får noen av våre beste miljøer mulighet til å styrke omstillingsevnen til bedrifter som ikke er med i klyngen, sier Mona Skaret.
Målet er å bidra til å øke produktiviteten, forbedre eksisterende produkter og tjenester, og å utvikle helt nye løsninger og forretningsmodeller. Etter en grundig vurdering har Innovasjon Norge valgt ut to miljøer som skal gå inn i ordningen:

Det ene er NCE Raufoss ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS, i samarbeid med GCE Subsea, Årdal Utvikling, Sunndal Næringsselskap og Osterøy Industrilag. Sammenslutningen består av Norges fremste virksomheter innenfor avansert produksjon. Dette prosjektet får millioner kroner i støtte.

Den andre vinneren er en sammenslutning bestående av Digital Norway – Toppindustrisenteret AS, iKuben i Møre og Romsdal, Smart Innovation Norway i Halden og Kongsberg Klyngen som likeverdige partnere. Gruppen har som mål å bli en motor for omstilling innenfor digital transformasjon og innovasjonsevne. Innovasjon Norge setter av 14 millioner kroner til å støtte prosjektet.

- Vinnerne viser hvordan vi følger opp Industrimeldingen. Vi legger til rette for at små og mellomstore bedrifter raskere kan komme i markedet med nye løsninger, sier næringsminister Monica Mæland.

Ny teknologi gir nye forretningsmuligheter

Gruppene selv understreker at digital teknologi gir ny næringsvirksomhet og økt konkurransekraft. Men den byr også på utfordringer, som endret kundeadferd, nye krav til ledere, nye kompetansekrav til ansatte, ny organisering av egen virksomhet og nye verdikjeder og forretningsmodeller. Gjennom denne ordningen skal de bidra til at små og mellomstore bedrifter bedre evner å møte disse utfordringene, skape nye produkter, nye tjenester og næringer som kan bli den neste bølgen av norsk næringslivs suksess.

For mer informasjon:

Du kan lese mer om ordningen her.

Kontaktperson er kommunikasjonsrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann, kjber@innovasjonnorge.no, telefon 908 20 918.

Bilder fra lanseringen blir tilgjengelig på Innovasjon Norges Flickr-kontoså snart som mulig.