Samler medarbeiderne for å lære mer

Innovasjon Norge samler alle medarbeiderne i Oslo 5. og 6. september for å heve kompetansen, finne nye områder for samarbeid mellom avdelinger og kontorer, og drive medarbeiderutvikling.

Fra Innovasjon Norges kick-off for to år siden. Faglig utvikling kombinert med mulighet til å bli kjent med kollegaer verden over skaper nye former for samarbeid.

Fra Innovasjon Norges kick-off for to år siden. Faglig utvikling kombinert med mulighet til å bli kjent med kollegaer verden over skaper nye former for samarbeid.

Foto: Tom Hansen

- Hovedvekten er på fag, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. – Gjennom arbeidet disse dagene effektiviserer vi interne prosesser og samhandling. Vi bidrar til å øke hastigheten på vårt arbeid med digitalisering og sikrer at vi er best mulig rustet for å utføre vår hovedoppgave: å skape vekst for norsk næringsliv.

Alltid rom for forbedring

Innovasjon Norge har som mål å bli enda mer effektiv og kunderettet for norsk næringsliv. - I dette ligger det et krav om at vi kontinuerlig forbedrer våre leveranser til kundene, sier Krohn Traaseth. - For å gjøre det, og samtidig sikre at vi får mer igjen for pengene og støtter norsk næringsliv på best mulig måte, er slik kompetansebygging, utvikling og fornying for våre ansatte helt essensielt.

Størstedelen av programmet de to dagene handler om å bygge kjernekompetanse, det betyr kompetanse Innovasjon Norge har definert at alle ansatte skal ha. Blant annet kommer de til å arbeide med internasjonalisering og eksport, og med Innovasjon Norges rolle i omstillingen av næringslivet.
- Vi er overbevist om at dette er vel investerte penger for å yte bedre service og tjenester for våre kunder, bedriftene, sier Anita Krohn Traaseth. - Jo bedre koordinert vi er og jo bedre kunnskap vi har om markedene og organisasjonen, desto bedre er vi rustet til å bistå norsk næringsliv i årene framover.

Hun legger vekt på at alle skal vite hvordan deres rolle henger sammen med det oppdraget samfunnet har gitt organisasjonen. I tillegg får de ansatte velge mellom temaer som bidrar til å utvikle og inspirere på dag to. Eksempler på temaer er kundemøter, kommunikasjon eller kulturelt mangfold. I forbindelse med samlingen møter også verneombudene fra de ulike avdelingene hverandre, dessuten blir det treff for medlemmene i IN Women – et eget nettverk for kvinner i organisasjonen over hele verden.

Innovasjon Norge gjennomfører disse to dagene hovedsakelig med egne krefter, bare én økt leveres av eksterne. HR-avdelingen er ansvarlig for programmet, og har lagt vekt på å dele og sette sammen intern kunnskap og erfaring. Det bidrar også til å holde kostnadene nede.

Arrangementet finner sted ved Innovasjon Norges hovedkontor i Oslo og møtelokaler i gangavstand i nærområdet. Om lag 650 personer deltar på samlingen. En undersøkelse etter en tilsvarende samling for to år siden viser at 84 prosent av medarbeiderne ønsker en slik samling igjen.

Hva gjør kunder som har behov for kontakt mens Innovasjon Norge er opptatt med interne diskusjoner?

Noen medarbeidere deltar av ulike årsaker ikke på samlingen, og vil kunne svare på henvendelser. Kundene kan henvende seg til oss som vanlig, og kommer i liten grad til å merke arrangementet.

Kontakt:

Kristin Welle-Strand, kommunikasjonsdirektør i Innoasjon Norge.

Mobil: +47 934 58 303
E-post: Kristin.Welle-Strand@innovasjonnorge.no