Satser på norske eksportører med nytt eksportteam

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge har etablert et felles eksportteam som sammen skal møte norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden.  

F.v.: Jostein Djupvik (Eksportkreditt Norge), Atle Bjørkheim (GIEK), Eirik Henriksen (Innovasjon Norge), Kristine Bugge Lie (GIEK Kredittforsikring)

F.v.: Jostein Djupvik (Eksportkreditt Norge), Atle Bjørkheim (GIEK), Eirik Henriksen (Innovasjon Norge), Kristine Bugge Lie (GIEK Kredittforsikring)

Foto: Eksportkreditt

De fire organisasjonene vil sammen plukke ut bedrifter fra hele landet som de skal besøke. I første runde er det bedrifter i Møre og Romsdal som står for tur. I startfasen vil det primært være bedrifter med over 100 millioner i årlig omsetning som vil få besøk av det nyetablerte eksportteamet, men i fremtiden vil også andre bedrifter være aktuelle.

Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene.  Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder.

– Det kan være krevende for eksportbedriftene å ha kunnskap om og kunne utnytte de ulike virkemidlene som er tilgjengelige. Eksportteamet er vårt felles tiltak for å prøve å forbedre dette. Vi har stor tro på at Eksportteamets innsats vil gi positive resultater. Det viktigste er imidlertid ikke dette ene teamet i seg selv, men at vi trekker lærdom av teamets erfaringer og gjør endringer i våre egne organisasjoner til eksportørenes beste, sier de fire administrerende direktørene Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Wenche Nistad (GIEK), Erica Blakstad (GIEK Kredittforsikring) og Olav E. Rygg (Eksportkreditt Norge).

Ønsker du mer informasjon om Eksportteamet? Ta kontakt med oss:

Jostein Djupvik

Eksportkreditt Norge

jod@eksportkreditt.no

480 29128

Atle Bjørkheim

GIEK

abj@giek.no

930 28280

Kristine Bugge Lie

GIEK Kredittforsikring

kristine.bugge.lie@giekkreditt.no

407 24005

Inger Teigstad

Innovasjon Norge - Nord

intei@innovasjonnorge.no

482 38123

Tor Erik Lillebø

Innovasjon Norge - Midt

tolil@innovasjonnorge.no

991 62579

Ragnhild Kristin Espeland

Innovasjon Norge - Vest

raesp@innovasjonnorge.no

990 21872

Marion Emilsen

Innovasjon Norge - Sør

mafry@innovasjonnorge.no

959 86627

Eirik Henriksen

Innovasjon Norge - Øst

eihen@innovasjonnorge.no

481 19565

 

Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Det gjør selskapet gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.

GIEK

GIEK fremmer norsk eksport og norske bedrifters internasjonalisering gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat.  GIEK kan stille ulike typer eksportfremmende garantier som kan avlaste både kommersiell og politisk risiko. Dette er garantier som avlaster risiko som norsk eksportør påtar seg eller som avlaster risiko som utenlandske kjøper påtar seg eller som avlaster risiko som kjøpers eller eksportørs bank påtar seg. GIEK kan også stille investeringsgarantier som avlaster for politisk risiko for i forbindelse med norske bedrifters investeringer i utlandet.

GIEK Kredittforsikring

GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og eksport, gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Vi er i dag Norges største kompetansesenter for kundekredittforsikringer og Norges eneste norskregistrerte kredittforsikringsselskap. Våre medarbeidere har god kunnskap innen regnskapsanalyse og om de land og bransjer som norske eksportører handler med.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter, gjennom ulike former for finansiering, kompetanse og rådgivning. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land.