Storsatsing fra lokalmatprodusenter i Østfold

- Dere åpner en ny dør for lokalmatprodusenter landet over. Dette er et imponerende prosjekt og dette som er bygget opp her kommer av hardt arbeid og folk som tror på sine egne ideer, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale da han i dag åpnet Lokalmatsenteret i Rygge.

Lokalmatsenteret er etablert som et samvirkeforetak og det er i dag 22 eiere av foretaket .

Lokalmatsenteret er etablert som et samvirkeforetak og det er i dag 22 eiere av foretaket.

Foto: Karin Ammerud Sørensen

Dale trakk også fram at gründerskaperkraften i norsk jordbruk er fenomenal, både i den tradisjonelle produksjonen, men også i lokalmatproduksjonen.

- Nå håper jeg mange lar seg inspirere, at dere får flere med på laget og at dere til syvende og sist bidrar til å gi norske forbrukere mer av det en vil ha mer av – mat med identitet og mat som en gladelig betaler for, sa landbruks – og matministeren.

Lokalmatsenteret er et distribusjonssenter av lokalmat, der mindre lokalmatprodusenter gjennom felles leveranse og fakturering bidrar til betydelige miljøbesparende gevinster. Målet er å gjøre hverdagen enklere både for seg selv og for innkjøpere i dagligvare og HoReCa.

- Innovasjon Norge har bidratt med finansiering til forstudie og forprosjekt, samt første års hovedprosjekt bedriftsnettverk. Mange av bedriftene som skal omsetteproduktene sine gjennom lokalmatsenteret har vi vi jobbet tett sammen med i mange år, sier Per Annar Lilleng, direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold.

Alt under samme tak

Lokalmatsenteret skal tilby tjenester innen lager, salg og ordre, transport, fakturering, registrering i ulike baser, markedsutvikling og oppfølging av kjedekontor innen både dagligvare og HoReCa. I utvidet forstand skal dette bli et kompetansesenter for produsenter av lokalmat og –drikke med nasjonal dekning.

Det er en stor utfordring for mange små- og mellomstore produsenter å få distribuert sine varer ut til kunder innenfor et akseptabelt kostnadsnivå. Samtidig er det en utfordring for kundene at de må forholde seg til mange produsenter, små leveranser og flere fakturaer.

Lokalmatsenteret skal samle produsenter av lokal mat og drikke under samme tak, uten andre geografiske begrensninger enn at produktene er norske og basert på norske råvarer så fremt det er mulig. Markedet er dagligvare, storhusholdning og spesialbutikker.

/link/a838f51040fd41dbabbf70e3abb877ec.aspx

En glad kvartett var godt fornøyde med at Lokalmatsenteret nå har sett dagens lys og er i full drift. F.v. finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, Anders Melleby Fremmerlid, primus motor for Lokalmatsenteret og eier av Dyre Gård, Hans Olav Bjerketvedt, landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Anne-Lene Bjerketvedt. Dyre Gård fikk tildelt Matmerks Spesialitetsmerke for både eplemos og eplemost under åpningen.

Foto: Karin Ammerud Sørensen

Samvirke med 22 eiere

Lokalmatsenteret er etablert som et samvirkeforetak og det er i dag 22 eiere av foretaket. Felles for disse eierne er at de har behov distribusjon og flere av tjenestene som selskapet tilbyr.

- Markedet og interessen for lokalmat er i kraftig vekst. Dagligvarekjedene har egne kategoriansvarlige for lokalmat og rydder stadig hylleplass for nye produsenter. De gode restaurantene ønsker å sette lokalmat på sine menyer og bidra til å fortelle de gode historiene bak hvert produkt. Ved å tilby lokalmat med riksdekkende distribusjon vil tilbudet harmonere godt med etterspørselen i markedet. Vi i Innovasjon Norge heier fram denne type etableringer og har tro på at initiativtagerne bak konseptet vil lykkes, sier Per Annar Lilleng.