To nye bærekraftige reisemål i Norge

Geilo og Longyearbyen har mottatt Merket for Bærekraftig reisemål. Dermed er de med i det gode selskap av et knippe norske reiselivsdestinasjoner som kan bevise sin samfunns- og miljøsatsing.

Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling...

Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie som sentrale deler av opplæringen.

Foto: Visit Svalbard

De siste to årene har Visit Svalbard og Visit Geilo jobbet tett med Innovasjon Norge for å gjennomføre prosessen, som til slutt ledet til Merket for Bærekraftig reisemål. Merkets formål er å være et kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging av reisemålene.

Et bærekraftig Svalbard

-Er det én destinasjon i Norge som bør tenke bærekraft langs alle dimensjoner, så er det Svalbard. Sårbarheten i naturen, den skjøre balansen mellom bruk og vern, og ikke minst opplevelsen av det autentiske som gjestene kommer for å oppleve, fordrer at vi opptrår forsvarlig i utøvelsen av all vår virksomhet her oppe, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard. Han er stolt over nå å kunne kalle Longyearbyen et «bærekraftig reisemål».

Systematisk har Visit Svalbard jobbet med å samle ideer, informasjon og analyser, og få oversikt over lokale forhold i reiselivet. Bærekraftprosjektet har vært en integrert del av et omfattende strategiarbeid for reiselivsnæringen på Svalbard, «Masterplan Svalbard mot 2025».

- Bredt samarbeid i lokalsamfunnet og blant reiselivsbedriftene har vært en av nøklene for å oppnå status som bærekraftig reisemål. Vi opplever et sterkt felles ønske om å lykkes, sier Trine Krystad, prosjektleder i Visit Svalbard.

Bærekraftig satsing kommer samfunnet til gode

I Hallingdal er reiselivssjef Pål Knutsson-Medhus svært fornøyd med endelig å kunne sette bærekraftmerket på destinasjonen.

- Da muligheten til sertifisering dukket opp var det et soleklart valg for Geilo at dette var noe vi måtte ta fatt på, sier reiselivssjefen.

Geilo har i løpet av merkeprosessen blitt mer bevisst på å knytte til seg samarbeidspartnere med en klar miljøprofil. Her fra Geilo Stasjon.

Geilo har i løpet av merkeprosessen blitt mer bevisst på å knytte til seg samarbeidspartnere med en klar miljøprofil. Her fra Geilo Stasjon.

Foto: Foto: CH - Visitnorway.com
Nå er sertifiseringsprosessen ved veis ende og om tre år kommer en resertifiseringsrunde. I mellomtiden skal det jobbes bærekraftig. Prosessen har gitt en god forankring i hele det lokale næringslivet, ikke bare i reiselivet, og det har blitt naturlig for destinasjonen å jobbe bærekraftig. Noen av tiltakene har vært å bli mer selektive i valg av samarbeidspartnere med en klar miljøprofil, å ha økt fokus på vertskapsrollen og sikre riktig og god kommunikasjon av Geilo som en bærekraftig destinasjon.

- Å få full oversikt over alle tjenester ved destinasjonen er en stor fordel og det samme er at en bærekraftig satsing kommer samfunnet til gode. Men det er også viktig å få fram at dette har en kommersiell side – og det er ingen grunn til å være flau over det. Merket for Bærekraftig reisemål vil trekke flere turister og bærekraftig reiseliv har stort fokus globalt, sier Pål Knutsson-Medhus.

 

For mer informasjon, kontakt:

Fagspesialist bærekraftig reiseliv Ingunn Sørnes, tlf. 957 78 663, ingunn.sornes@innovasjonnorge.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Mork, tlf. 414 49 747, mamor@innovasjonnorge.no