Turisme er nøkkelen til økonomisk vekst verden over