Tyske storselskaper til Norge for å lære om elektrisk transport

Norge er en pioner innen elektrisk transport, og denne uken kom flere tyske storselskaper til Oslo for lære. 
- Norge bør og kan ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport, sier Per Stensland i Innovasjon Norge.

/link/9c42b18a8384443aaa33d8cfdf32be57.aspx

Tyske selskaper tilsvarende Ruter og Statnett var denne uken i Oslo for å lære hvordan Norge har blitt verdens foregangsland innen elektrisk transport.

-Tyskland er Europas største marked for både private biler og offentlig kommunikasjon, og elektrisk mobilitet skal etterhvert implementeres landet rundt. Norge har kommet et godt stykke på vei i implementeringen, og er et forbilde for Tyskland, sier Manuel Kliese, direktør ved Innovasjon Norges Tysklandskontorer.

Delegasjonen var invitert til Norge gjennom et samarbeid mellom Innovasjon Norge og det Norsk-Tyske Handelskammeret. Over to dager har de 12 selskapene blant annet hørt at Posten har endret forretningsmodellen gjennom bruk av elektrifisert bilflåte, og hvordan tilgjengelige ladestasjoner påvirker inntekten til et supermarked på Nordstrand.

Norge kan og bør bli verdensledende testarena

Norge er et avansert og modent marked innen elektrisk transport. I fjor utgjorde rene elbiler 16 prosent av nybilsalget, og tallet går opp til 29 prosent når vi inkluderer ladbare hybrider. I tillegg er den norske maritime næringen verdensledende på elektrifisering og annen nullutslippsteknologi.
-Utviklingen skyldes i hovedsak politisk vilje og billig energi. Insentivordningene, som inkluderer blant annet avgiftsfrihet og ingen bomavgift, har lagt til rette for kjapp utvikling innen personbilmarkedet mens vår tilgang til billig strøm gjør elektrisk transport uhyre billig sammenlignet med bruk av diesel eller bensin, sier spesialrådgiver Per Stensland i Innovasjon Norge/Invest in Norway, som jobber med å tiltrekke utenlandske selskaper til Norge.

Ved å se på antall internasjonale delegasjoner som kommer til Norge, og særlig Oslo, er det ingen tvil om at verden ser til Norge for denne utviklingen.
-De siste årene har det vært mange internasjonale delegasjoner her for å lære, som viser at Norge bør og kan ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport, sier Stensland. Han påpeker at særlig Kina, India, Japan, Tyskland, Sør-Korea, Frankrike og USA er viktige markeder for Norge.

-De er bilproduserende land som ser revolusjonen komme, og hvor vi i første omgang kan få til industrielt samarbeid, sier han. 

Kontakt oss for mer informasjon:

Per Stensland,
E-post: Per.Stensland@innovasjonnorge.no,
Mobil: +47 951 47 499