Etterlyser fast-track for bærekraftige løsninger

Bærekraftsmålene betyr nye forretningsmuligheter, og Norge har konkurransefortrinn innen flere områder. -Nøkkelen ligger i evnen til å skalere. Først da vil de bærekraftige løsningene gjøre en global forskjell, sier Cathrine Pia Lund, Direktør Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Arbeidet for 'Global Opportunity Explorer' ledes av Sustainia, DNV GL og UN Global Compact, og Innovasjon Norge, blant andre, er samarbeidspartner.

Arbeidet for 'Global Opportunity Explorer' ledes av Sustainia, DNV GL og UN Global Compact, og Innovasjon Norge, blant andre, er samarbeidspartner.

Foto: Hechler Photographers

The United Nations Global Compact Leaders Summit samlet denne uken 900 ledere fra myndigheter og næringsliv for å diskutere hvordan man skal få fortgang i jobben med å levere på bærekraftsmålene, og å leve opp til Parisavtalen. Ett av tiltakene som ble presentert i den forbindelse var den digitale plattformen 'The Global Opportunity Explorer', som er utviklet av DNV GL , Sustainia, og UN Global Compact. Formålet er å vise frem verdens mest bærekraftige innovative løsninger.

-DNV GL og samarbeidspartnerne har kommet veldig langt i utviklingen, og nyter stor kredibilitet i markedet, sier Lund. Innovasjon Norge sammen med norsk næringsliv er igang med å utvikle en tilsvarende tjeneste hvor norske, grønne og bærekraftige løsninger kan matches med verdens bærekraftsutfordringer. -Vi jobber med norske løsninger, og da er det naturlig å jobbe tett med den internasjonale løsningen 'The Global Opportunity Explorer', sier Lund.

Innovasjon Norge var tilstede for å dele av sine erfaringer med å bygge en ny nasjonalmerkevare på bakgrunn av FNs bærekraftmål.