Utlysning nye bedriftsnettverksprosjekter

Bedriftsnettverksprogrammet åpner for å ta inn 15-20 nye bedriftsnettverksprosjekter i 2017. Vi inviterer derfor interesserte bedriftsgrupperinger til å søke. Søknadsfrist 15.03.17.

/link/470e1389a7864b8baac24f21a25026cf.aspx
Foto: Thinkstock

Utlysningen retter seg mot markedsrettede og kommersielle samarbeidsprosjekter som bidrar til økt internasjonalisering og omstilling i norsk næringsliv. Det vil bli opptak av nye prosjekter i to runder i hhv mars og september.

Det anbefales at søkere tar kontakt med Innovasjon Norges distriktskontorer snarest mulig for en innledende samtale. Det er anledning til å fremlegge en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og uforpliktende tilbakemelding før formell søknad sendes inn.

Evaluering av søknadene i denne første runden vil skje før utgangen av mars 2017. Det vil komme en ny utlysning i juni 2017 med søknadsfrist i september 2017. 

For spørsmål, kontakt:

Ottar Hermansen
Fagansvarlig for Bedriftsnettverksprogrammet
E-postottar.hermansen@innovasjonnorge.no