Årsrapporter og oppdragsgiverrapporter

Årsrapport 2013

I 2014 feirer Innovasjon Norge ti år. Ettersom dette er et jubileumsår for oss er det hyggelig å kunne presentere gode resultater av vårt arbeid i den perioden vi ser tilbake på.

Les mer

La oss skape nye landslag - sammen!

Ingen kan være i tvil om at norsk næringsliv nå går inn i en periode der de som omstiller seg er de som vinner. Ingen skal heller være i tvil om at den næringen landet vårt har vært så avhengig av lenge, kommer til å være en viktig bærebjelke også i årene fremover.

Les mer

Mange oppdrag som henger sammen

Innovasjon Norge har flere oppdragsgivere og mange ulike oppdrag som sammen utgjør vårt innovasjonsmandat. Felles for alle våre oppdrag er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i Norge. 

Les mer

Flere gode gründere

Det mangler ikke på gründere i Norge. Hvert år etableres det mange selskaper, men de fleste forblir små og vi har få internasjonale suksesser. Hva er det som gjør at noen greier å ta steget?

Les mer

Kort om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele landet.

Les mer

Historien om Innovasjon Norge

i 2014 markerte vi 10-årsjubileum for Innovasjon Norge. Det er den korte historien. Den lange historien er at det offentlige har støttet nyskaping, næringsutvikling og distriktsutbygging i Norge i mer enn 160 år. Våre forgjengere var helt sentrale i dette arbeidet.

Les mer

Årsrapport 2012

-Norge trenger flere gode gründere, flere internasjonalt rettede bedrifter og mer effektive kompetansemiljø som styrker hele landet, skriver vi i årsrapporten.
Les mer

Årsrapport 2011

- Hver eneste dag er vi med på å øke verdiskapingen i Norge og skape tusenvis av konkrete resultat til glede for mange, sier Gunn Ovesen i årsrapporten for 2011.

Les mer

Årsrapport 2010

Fra 1. januar 2010 er alle fylkeskommunene kommet inn som medeiere i Innovasjon Norge med 49 %. Nærings- og handelsdepartementet har en eierandel på 51 %.

Les mer

Årsrapport 2009

Innovasjon Noreg hjelpte store og små bedrifter gjennom finanskriseåret 2009. Vi fordelte til saman 9,8 milliardar kroner og gav råd verd 235 millionar kroner.

Les mer

Årsrapport 2008

Året 2008 ble turbulent for norsk næringsliv. Det er synlig også i Innovasjon Norges årsrapport.

Les mer

Årsrapport 2007

Innovasjon Norges årlige kundeeffektundersøkelsene viser at 75 prosent av prosjektene våre øker lønnsomhet og konkurranseevne.

Les mer

Årsrapport 2006

Undersøkelser på effekten av Innovasjon Norges arbeid viser at 63 prosent av bedriftene som har mottatt bistand fra Innovasjon Norge mener at arbeidet i stor grad har ført til økt innovasjon.

Les mer

Årsrapport 2005

Innovasjon Norge har eksistert i to år. Vi har levert resultater slik vi skal og har utnyttet pengene våre godt. Stort sett har vi verken brukt for mye eller for lite.

Les mer

Årsrapport 2004

18. juni 2003 besluttet Stortinget å opprette Innovasjon Norge som et nytt særlovsselskap, med oppstart 1. januar 2004.

Les mer

Årsrapport 2003

Fra og med 1. januar 2004 tok Innovasjon Norge over oppgavene til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND).

Les mer