Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger 

Digitaliseringstalenter / endringsagenter

Digitaliseringstalenter til Customer OperationsVi trenger flere medarbeidere som kan bidra i arbeidet med å digitalisere Innovasjon Norge. Våre eiere og oppdragsgivere støtter digitaliseringsambisjone..

Finansieringsrådgiver

En av våre ansatte har fått nye oppgaver i organisasjonen, og vi søker derfor etter en utadvendt og nysgjerrig entusiast som ønsker å bidra i vårt team. Din bakgrunn er helt klart fra finansiell/økono..

Digital markedsfører reiseliv - 6 måneders vikariat

Sentrale oppgaver og ansvarsområder:• Følge med på og holde oversikt over trender, utviklingstrekk og beste praksis innenfor markedsføring i digitale medier• Være en drivkraft og inspirasjonskilde inn..