Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger 

Finansieringsrådgiver - Nord-Trøndelag

Det søkes etter finansieringsrådgiver til utviklingsprosjekter innenfor industri og tjenesteyting, men også andre sektorer vil kunne bli aktuelle. Arbeidssted er Steinkjer.HovedoppgaverMarkedsføre INs..

Finansieringsrådgiver - Sør-Trøndelag

Det søkes etter finansieringsrådgiver til  utviklingsprosjekter primært innenfor landbruk og bioøkonomi, men også andre sektorer vil  kunne bli aktuelle. Arbeidssted er Trondheim.HovedoppgaverMarkedsf..

Kontorstøtte - Rogaland

Stillingens oppgaver/formål:Kundemottak - vertskapsfunksjonerTilrettelegging – møter og arrangementerFlere oppgaver knyttet til kontorets nettside, Facebook-side og profilering på sosiale medier, anne..