Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Troms Seniorrådgiver industri - 2 års engasjement

Utvikling av leverandørindustri knyttet til energiproduksjon og petroleumsvirksomhet krever økt innsats fra Innovasjon Norge. Biotek-industrien har også et uforløst potensiale for vekst, hvor Innovasj..