Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger 

Finansieringsrådgiver fiskeflåte Troms

Vår høvedsmann for flåtefinansiering går av med pensjon i år, og vi søker hans etterfølger. Har du erfaring fra bank/finans og interesse for fiskerinæringen? Har du lyst til å bidra til utvikling og f..

IT - Web/Integrasjons utvikler

WEB/Integrasjons utvikler (Enterprise Integration Services)Seksjonen digitalisering og forretningsapplikasjoner driver utviklingen av selskapets digitale flater og utvikler selskapets IT portefølje sl..

IT - CRM arkitekt

Seksjonen digitalisering og forretningsapplikasjoner driver utviklingen av selskapets digitale flater og utvikler selskapets IT portefølje slik at det blir en god helhetlig løsning med gode digitale k..