Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Her kan du få et kort innblikk i hvordan arbeidshverdagen er for noen av våre ansatte.

Vi tar dessverre ikke i mot åpne søknader, men aktuelle stillinger og stipendiatordninger vil bli utlyst på denne siden.

 

Stillinger 

Depotmedarbeider - Vadsø

Depotmedarbeider - VadsøDepotavdelingen i Innovasjon Norge har viktige oppgaver knyttet til oppfølging og kontroll i finansieringssaker. Avdelingen produserer, kontrollerer og oppbevarer låne- og sikk..

Innovation Norway is the Commercial Section of the Royal Norwegian Embassy in Seoul. We support and promote commercial co-operation between the Republic of Korea and Norway. Korea is Norway’s second l..