Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 

Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger

Integrasjonsarkitekt IT-avdelingen

Innovasjon Norge ruster opp for å digitalisere selskapet.Innovasjon Norge er en internasjonal organisasjon hvor IT-avdelingen har ansvar for drift og utvikling av vår systemportefølje. Vi har nå behov..

Løsningsarkitekt IT-avdelingen

Innovasjon Norge ruster opp for å digitalisere selskapet.Innovasjon Norge er en internasjonal organisasjon hvor IT-avdelingen har ansvar for drift og utvikling av vår systemportefølje. Vi har nå behov..