Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Her kan du få et kort innblikk i hvordan arbeidshverdagen er for noen av våre ansatte.

Vi tar dessverre ikke i mot åpne søknader, men aktuelle stillinger og stipendiatordninger vil bli utlyst på denne siden.

 

Stillinger 

Finansieringsrådgjevar Sogn og Fjordane

Ein av våre tilsette går av med alderspensjon, og vi søkjer difor etter en utadvendt og nysgjerrig kollega som ynskjer å bidra i vårt team. Din bakgrunn er frå finansiell/økonomisk verksemd – gjerne f..

Endringsagent – løsningsarkitekt - forretningsanalytiker

For å realisere vårt samfunnsoppdrag har Innovasjon Norge etablert et digitaliseringsprogram som blant annet skal gjøre det enklere for bedriftene å få hjelp av Innovasjon Norge. Våre kunder skal ha t..