Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger

Leder for Virksomhetsstyring

Roller/ansvar/hovedoppgaverLeder for virksomhetsstyring skal lede, koordinere og følge opp Innovasjon Norges arbeid med helhetlig virksomhetsstyring og risk management. Arbeidet vil kreve et nært sama..

Leder for Innovasjonspolitikk og myndighetskontakt

Leder for Innovasjonspolitikk og myndighetskontakt skal lede arbeidet med videreutvikling av INs innovasjonspolitiske plattform for å sikre selskapets ønskede posisjon som innovasjonspolitisk rådgiver..

Leder for Special Projects Norway

Special Projects Norway er relatert til oppdrag IN har som å utvikle næringslivet i definerte mottakerland, helst med norsk partnerskap, hvor oppdragene er med å gi norske grundere og bedrifter råd og..

Regionleder Europa

Regionleder skal følge opp og videreutvikle kontorene i sin region. Lederen skal sikre at kontorene i regionen når sine mål og resultater og bidra til nødvendig omstilling og endring for å utvikle en ..

Regionleder Asia

Regionleder skal følge opp og videreutvikle kontorene i sin region. Lederen skal sikre at kontorene i regionen når sine mål og resultater og bidra til nødvendig omstilling og endring for å utvikle en ..