Ledige stillinger

En jobb i Innovasjon Norge gir deg muligheter til å utforme morgendagens næringsliv.

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 kontorer i utlandet. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen legger vi til rette for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. 


Utfordringer og faglig utvikling

Som ansatt i Innovasjon Norge tilbys du karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling.  I vår rekruttering legger vi vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

 

Stillinger 

Senior/spesialrådgiver for Innovasjonspolitikk og analyse

Innovasjon Norge har fått i mandat å være innovasjonspolitisk rådgiver for våre eiere og oppdragsgivere. Vi skal ha kunnskap om utfordringer og muligheter som norsk industri og næringsliv til enhver t..

Vi søker ny leder til vårt kontor i Nordland.

Personen vi leter etter skal brenne for innovasjon og næringsutvikling og ha et ønske om å utvikle og omstille næringslivet i regionen i samarbeid med nasjonale og internasjonale utviklingsaktører og ..