Suksess for franske Visitnorway-sider

For fjerde gang så langt i år er den franske Visitnorway-siden på Facebook best i klassen, sammenlignet med andre utenlandske destinasjoner i Frankrike.

Visit Norway Frankrike Facebook

 

Innovasjon Norge markedsfører Norge som feriedestinasjon i Frankrike gjennom flere kanaler. En av de viktigste for å nå ut til forbrukere er Facebook. Hver uke publiseres nye saker og sidens tilhengere vet å sette pris på miksen av innholdet om Norge. Visitnorway La Norvège har svært aktive og lojale fans.

- Krever god strategi

Barometeret som ligger til grunn for rangeringen tar utgangspunkt i ytelsen og resultatet av aktiviteter på sidene og det er kun franskspråklige, utenlandske turistdestinasjoners sider som blir vurdert. Til grunn ligger en kvalitativ og kvantitativt vurdering av mer en åtte ulike variabler. Disse gir bransjeaktørene en totaloversikt over hvor effektivt ulike destinasjoner kommuniserer ved hjelp av Facebook. 

- Det er veldig hyggelig å se at arbeidet som gjøres med Facebook i Frankrike får stor oppmerksomhet i bransjen. Sosiale medier er utrolig viktig for oss i å nå ut til forbrukere i alle våre markeder og Facebook er en kanal som gir oss mye, god oppmerksomhet. Men et slikt arbeid krever selvsagt en god strategi og kontinuerlig oppfølging, noe våre kollegaer i Frankrike viser at tydeligvis behersker svært godt, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin.

Antall fans betyr ikke alt

Facebook har en funksjonalitet som gjør at dess mindre attraktiv en side er, dess mindre synlig vil denne siden bli. Teoretisk sett kan denne algoritmen resultere i at man kan ha over 10 000 fans, men ikke bli sett av en eneste en av disse. Det er derfor sentralt at man i vurderingen av hvordan en side yter også ser på hvor engasjerte fans man har. For å måle ytelsen må man derfor måle interaksjonsgraden for å kunne si noe om hvordan en side lykkes med å forføre, mobilisere og aktivere medlemmene gjennom hver og en postering.

Antall fans er altså en parameter som er lett å måle, mens beregningen av engasjement er betydelig mer komplekst.