Beskytt ideen din

Immaterielle rettigheter (IPR) består av et juridisk system og strategier som kan gi deg både beskyttelse og konkurransefortrinn. Med strategisk bruk av IPR kan du sikre deg rettigheter til det bedriften din utvikler, og bruke rettighetene til å øke lønnsomheten.

IPR-rådgivning fra Innovasjon Norge

Lurer du på hvordan du kan beskytte dine konkurransefortrinn? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle rettigheter kan utnyttes for å øke inntjeningen? Vi kan gi gratis og nøytral veiledning til små og mellomstore bedrifter.

Vi kan gi deg konkrete råd og hjelper deg å innhente riktig informasjon, slik at du kan ta bedre beslutninger om beskyttelse og forretningsmessig utnyttelse av dine immaterielle rettigheter.

Hvem kan vi hjelpe?

Vi prioriterer gründere og små og mellomstore bedrifter som utvikler innovative produkter og tjenester, og som har lite eller ingen erfaring med IPR-systemet fra før. Tilbudet er et supplement til tjenester som tilbys av kommersielle aktører.

Mange av våre kunder har allerede kontakt med Innovasjon Norge gjennom våre distriktskontorer, fordi de i tillegg ønsker andre tjenester fra Innovasjon Norge.

Hvis du kun har spørsmål vedrørende IPR, ta kontakt med oss på ipr@innovasjonnorge.no eller skjemaet nedenfor.

Dette må du ha på plass før vi kan hjelpe deg

For å forstå dine utfordringer knyttet til IPR og beskyttelse, trenger vi informasjon om:

  • Beskriv produktet - hva er nytt/unikt og hva er konkurransefortrinnene?
  • Beskriv kunden, markedet og konkurrentene
  • Hva trenger dere hjelp til vedrørende IPR?

Har du allerede søkt registrering av patent, design eller varemerke, må du gi oss informasjon om status på søknaden og søknadsnummer.