Beskytt ideen din

En stor andel av verdiene i en bedrift er immaterielle. Det å ha et bevisst forhold til hvordan du forvalter de immaterielle verdiene kan sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi.

IPR betyr Immaterielle rettigheter/ Intellectual property rights.

Det finnes ulike måter å beskytte de immaterielle verdiene på. Noen krever ikke registrering (åndsverk og bedriftshemmeligheter o.a), mens andre verdier må bedriften selv gjøre noe aktivt for å beskytte (patent, varemerke, design, domener o.a).

Lurer du på hvordan du kan beskytte dine immaterielle verdier? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle verdier kan utnyttes for å øke inntjeningen? Eller trenger du hjelp til hvordan bedriften kan beskytte og utnytte idéer og løsninger som skapes gjennom en innovasjonsprosess?

Vi kan sparre med deg og gi objektive råd om disse problemstillingene. Vi hjelper deg også med å innhente riktig informasjon slik at du kan ta bedre beslutninger om beskyttelse og forretningsmessig utnyttelse av dine immaterielle verdier.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  •  Forstå IPR-systemet: Få innblikk i hvilke muligheter som finnes for å beskytte og utnytte dine immaterielle verdier i Norge og internasjonalt. Få et bilde av hvilke aktører og tjenester som finnes for å dekke ditt IPR-behov.
  • Kartlegge IPR-status: Ta i bruk verktøy for kartlegging av egne immaterielle verdier og konkurrentenes rettigheter. Bli inspirert av andres oppfinnelser, og skaff deg oversikt over rettigheter som kan begrense din handlefrihet.
  • Bygge verdi av IPR: Få råd om hvordan IPR kan anvendes for å skape, sikre, utnytte og synliggjøre verdier i selskapet. Få innblikk i hvordan IPR kan brukes strategisk for å styrke bedriftens konkurranseevne.

Hvem kan vi hjelpe?

Vi prioriterer gründere samt små og mellomstore bedrifter som utvikler innovative produkter og tjenester, og/eller har lite eller ingen erfaring med beskyttelse av immaterielle verdier fra før. Tilbudet vårt er et supplement til spesialiserte IPR-tjenester som tilbys av kommersielle aktører.

Innovasjon Norges IPR-rådgivning tar utgangspunkt i et udekket behov i markedet. Vår rolle er å øke bevisstheten om hvordan bedrifter kan utnytte IPR strategisk i sin forretningsutvikling for å sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi.
Vi har et bredt nettverk blant offentlige og private aktører i Norge og internasjonalt som du kan dra nytte av.