Krav til deg som søker

Felles for alle offentlige finansieringsordninger er krav om egenandel i prosjektet.

I tillegg forutsetter vi at du kan legge fram dokumentasjon på

• prosjektets nyhetsgrad
• en god prosjektplan
• en gjennomtenkt forretningsplan
• akseptabel lønnsomhet
• troverdig gjennomføringsevne (økonomisk og organisatorisk)

Maksimale støttesatser for FoU-prosjekter

Små bedrifter Mellomstore bedrifter Store bedrifter
Støttesatser 45% 35% 25%>


Man kan få inntil 15% "samarbeidsbonus" dersom prosjektet innebærer samarbeid mellom uavhengige bedrifter, hvorav minst en av bedriftene er en SMB (små-og mellomstore bedrifter).