Finansiering av ny teknologi

Det koster å utvikle ny teknologi. Vi bidrar til at flere gode prosjekter ser dagens lys.

Teknologi tar tid og koster penger

Det tok 8 år og 400 millioner kroner for Statoil å realisere verdens første flytende vindmølle, Hywind.  De færreste innovatører har ressurser til å gjennomføre slike store utviklingsprosjekter. 

Samarbeider om delfinansiering

Innovasjon Norge ønsker å bidra til at gode prosjekter blir realisert, og vi har noe finansiering som kan benyttes i ulike faser av utviklingsløpet. 

Vi samarbeider med Norges Forskningsråd,  Enova og Transnova, som også kan delfinansiere utviklingsprosjekt på dette området. 

Under finner du en oversikt over offentlige aktører som finansierer denne type prosjekter.

Krav til søkere

Hvem som gir midler er avhengig av hvor langt man er kommet og formålet med prosjektet. 

Felles for alle offentlige finansieringsordningene er kravet om egenandel i prosjektet.  

I tillegg forutsetter vi at søker kan dokumentere

 • at prosjektet har nyhetsverdi
 • en god prosjektplan
 • en gjennomtenkt forretningsplan
 • akseptabel lønnsomhet
 • troverdig gjennomføringsevne (økonomisk og organisatorisk)

Det er viktig  å få avklart prosjektets gjennomførbarhet så tidlig som mulig i utviklingsløpet. Ingen er tjent med at innovatører, investorer og det offentlige sløser ressurser på prosjekter som ikke har livets rett.

Hvilke ordninger som er aktuelle for deg, avhenger av hvilken fase av utviklingen ditt prosjekt befinner seg i.

Faser i et utviklingsprosjekt: Kan jeg få støtte?

I kontakt med oss og våre samarbeidspartnere er det nyttig for deg å vite hvor langt i utviklingsløpet du er. Da vet du hvilke ordninger som kan hjelpe deg.

Noe forenklet kan vi dele opp utviklingsprosjekter i ulike faser:

Fase 0 - Grunnleggende forutsetninger for idéen:

 • Er dette virkelig nytt – hvilke konkurrerende konsepter finnes?
 • Hva er markedsgrunnlaget for denne idéen?
 • Er teknologien teoretisk gjennomførbar – bygger den på kjente fysiske prinsipper?
 • Har idéhaver tilgang på relevant og tilstrekkelig kompetanse?
 • Hvem har opphavsrett til teknologien?

Innovasjon Norge forventer at Fase 0 gjennomføres uten finansiering fra Innovasjon Norge.

Slik skriver du prosjektbeskrivelse i fase 0 (pdf)

Fase 1 - Teknologiske og forretningsmessige utfordringer:

 • Teknologiske utfordringer
 • Definere utviklingsbehov
 • Forretningsplan
 • Finansieringsplan
 • Samarbeidsmodeller

Som nyetablert bedrift kan du søke Innovasjon Norge om etablerertilskudd til denne fasen.

Slik skriver du søknad for fase 1-prosjekter (pdf)

Fase 2 - Gjennomføring av utviklingsaktiviteter:

Når fase 1 er gjennomført, vil utviklingsarbeidet i prosjektet begynne for alvor.

Utviklingsaktiviteter for neste fase kan omfatte:

 • Engineering/Detalj design
 • Styrkeberegninger
 • Laboratorietester
 • Datasimuleringer
 • Tester i vindtunnel/bølgebasseng
 • Risikoanalyser

Gjennomføring av aktiviteter av typen nevnt over, kan kvalifisere til finansiering fra Skattefunn. En annen mulighet er Forskningsrådets program RENERGI som har søknadsfrist en gang i året. Du kan også vurdere Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter.

Fase 3 - Bygging av demonstrasjonsprosjekt:

Skal du levere fornybar energi til nettet og ha konsesjon fra NVE, søker du finansiering hos Enova.

Det er en forutsetning at prosjektet er ferdig utviklet og risikoen avklart gjennom en tredjepartsverifisering.

Skjer demonstrasjonen av vind og havbasert energi som et ledd i utviklingsarbeidet, og skal verifisere teknologien uten at prototypen skal produsere energi til nettet, kan det finnes muligheter innen Miljøteknologiordningen.