Offentlige vedtak om finansiering

Oversikten viser alle bevilgninger som gjøres av Innovasjon Norge og som oppdateres en gang per måned.

Et prosjekt eller foretak/person kan få tilbud om flere virkemidler på samme tidspunkt. I slike tilfeller vil “kunden” fremkomme flere ganger i oversikten.

Dersom Innovasjon Norge står oppført som mottaker av tilsagnet, skyldes dette enten at Innovasjon Norge selv står ansvarlig for gjennomføring av kunderettede aktiviteter/prosjekter eller at tilsagnet gjelder dekning av administrasjons- og gjennomføringskostnader knyttet til oppdrag fra våre oppdragsgivere.

2017: Januar | FebruarFylke

Kommune

Org nr.

Kunde

Virkemiddel

Innvilget dato

Innvilget beløp

Behandlende enhet

Østfold Sarpsborg 987 739 746 Per Anders Buer Bioenergiprogrammet 2017.02.08 415000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Våler HANS OLAF LUNDER Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 250000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Eidsberg AASE MAREN ØIESTAD HESLESKAUG Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 850000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Rakkestad 985 072 221 BIRGIT KARIANNE AAS LUND Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 150000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Eidsberg 887 671 192 BJØRN HORGEN Bioenergiprogrammet 2017.02.14 400000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Eidsberg 887 671 192 BJØRN HORGEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 300000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Eidsberg HANS EDVARD RØSSUM-TOKERUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Marker 876 278 472 JENS HÅKON BJERKE Bioenergiprogrammet 2017.02.14 150000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Sarpsborg TOVE ROGNDALEN ÅSERØD Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Skiptvet CHRISTIAN FOSS Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 240000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Marker KJARTAN EG LODDEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Trøgstad OLE KRISTIAN TVETEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 100000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Trøgstad ANSTEN MAGNUS EGEBERG Fylkesvise BU-midler 2017.02.18 450000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Sarpsborg LARS DAVID WISUR Fylkesvise BU-midler 2017.02.18 200000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Eidsberg ALF RAGNAR TORP Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Marker 918 157 816 HAUGERUD GÅRD ESPEN JAAVALL Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 700000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Halden LARS PETTER ERIKSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Askim SIMEN ANDREAS SOLBERG Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Eidsberg SVEIN AAGE PAULSHUS Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 350000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Rygge ROY BJARNE HASLE Fylkesvise BU-midler 2017.02.25 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Moss 918 090 029 EASYPICK AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.27 100000 Gründersenteret
Østfold Spydeberg JOHN FRIDTJOV SØLVBERG Fylkesvise BU-midler 2017.02.27 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Rakkestad ROLF ØYVIND THUNE Fylkesvise BU-midler 2017.02.27 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Rakkestad ROLF ØYVIND THUNE Lavrisikolån 2017.02.27 4000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Østfold Marker 998 207 517 SAMBØL SAG V/OLE SØNSTEGAARD Fylkesvise BU-midler 2017.02.27 550000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Lørenskog 916 820 267 INANOD AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.04 30000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Asker 916 934 122 FOODLIST AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.07 125000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Asker 918 331 387 JOURNEY NORWAY JESPER ADRIAN BØRS-LIND Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Akershus Nannestad ELIN MO WEBERG Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 400000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Skedsmo HALLVARD OLAI BERG Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 650000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Frogn HANS KRISTIAN RAANAAS Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 800000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ullensaker HANS PETTER LANGBAKK Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 400000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ski HARALD HOLTA Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Eidsvoll AUDUN KNUTSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 175000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes BÅRD FONÅS WAHL Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Bærum 916 837 089 CELLINK HEAL AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.14 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nannestad HARALD CHRISTOFFER HOLTER Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ullensaker JØRGEN BJØRGE GULBRANDSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 300000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nittedal CARL OTTO LØVENSKIOLD Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nannestad HELGE OPSAHL Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 550000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nannestad INGER MARIE NORDBY Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 220000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Vestby JENS ANDREAS RANDEM Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 270000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Gjerdrum KRISTIAN SKALLERUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ullensaker TORE KARSTEN SKRYTEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 300000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Bærum 999 574 327 UNIZITE AS Landsdekkende risikolån 2017.02.15 1500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ski JAN IVAR TJERNÆS Fylkesvise BU-midler 2017.02.18 150000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nannestad JOSTEIN TÆRUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.18 700000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes ESPEN ANDRÉ AASVANGEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 300000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes OLE FENSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 200000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Bærum OLE TOM BØ Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 150000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes SISSEL CHRISTINA BRØTHERFALLET-MYRVOLD Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Aurskog Høland STINE VERONIKA STRAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 400000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ullensaker THOMAS ØVRUM Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 150000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes HELGE SVERRE SUNDBY Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 250000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes SVEIN ERIK MØRDRE HELLUM Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 250000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Oppegård KRISTIN HAMMER AUKRUST Fylkesvise BU-midler 2017.02.23 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Oppegård KRISTIN HAMMER AUKRUST Lavrisikolån 2017.02.23 2500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Nes MARIUS SUNDBY Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 500000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Fet 994 426 133 JAKHELLN BIOENERGI AS Bioenergiprogrammet 2017.02.27 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Aurskog Høland Jørn Andre Østreng Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 1000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Aurskog Høland Jørn Andre Østreng Lavrisikolån 2017.02.28 5000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ski KRISTIAN PRESTRUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 450000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Ski KRISTIAN PRESTRUD Lavrisikolån 2017.02.28 2830000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Akershus Eidsvoll 986 843 221 SNEKKER BJØRNSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 65000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 917 373 191 FINTECH INNOVATION AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.01 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 912 531 155 LIPIDX AS Utviklingstilskudd 2017.02.01 207500 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 963 444 516 VISITOSLO AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2017.02.02 150000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 992 462 787 NUMASCALE AS Landsdekkende risikolån 2017.02.06 6000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 918 309 187 VENTRE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.06 59000 Gründersenteret
Oslo Oslo 916 997 477 MENTIS CURA AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.08 700000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 917 333 580 AUDIOCLUB MARTIN KNUTLI Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 918 359 087 MEDEQ AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 918 498 168 BREACHERS CHOICE OLE JOHANN JENSEN Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.13 80000 Gründersenteret
Oslo Oslo 918 415 823 HR ANALYZIS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.13 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 815 286 332 QTIME DA Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.13 97000 Gründersenteret
Oslo Oslo 983 807 747 ARTPLANT AS Landsdekkende risikolån 2017.02.14 5000000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 818 163 622 TWAIN PARTNERS DA Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.15 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 913 305 108 IBEN OG HOLT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.17 400000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 917 147 221 CROWD AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.18 200000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 913 410 572 SUPER RADIO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.20 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 913 633 652 VELFERDSFABRIKKEN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.21 400000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Oslo Oslo 917 895 317 EGV SOLUTIONS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.25 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 918 482 032 ZENDERA AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.27 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 916 977 565 ADNUNTIUS AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.28 3200000 IN Hovedkredittutvalget
Oslo Oslo 915 331 661 SIGNATU AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.28 600000 IN Oslo og Akershus og Østfold
Hedmark Hamar 917 354 693 LANGO NILS SOLUM HELSET Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.02 100000 Gründersenteret
Hedmark Engerdal 918 283 641 BRYGGELOFTET AS Lavrisikolån 2017.02.08 3000000 IN Innlandet
Hedmark Åsnes 912 903 818 KRISTIAN ROSTAD Bioenergiprogrammet 2017.02.08 97000 IN Innlandet
Hedmark Åsnes 990 124 353 STRANDEGGEN GARD Ingrid Folkvord Mehl Bioenergiprogrammet 2017.02.08 180000 IN Innlandet
Hedmark Våler HANS ERIK FORÅRSVEEN Lavrisikolån 2017.02.09 4900000 IN Innlandet
Hedmark Kongsvinger 918 414 428 NORDISK MASSIVTRE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.13 2000000 IN Innlandet
Hedmark Kongsvinger 918 414 428 NORDISK MASSIVTRE AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.13 2500000 IN Innlandet
Hedmark Kongsvinger 918 414 428 NORDISK MASSIVTRE AS Lavrisikolån 2017.02.13 4500000 IN Innlandet
Hedmark Ringsaker HELGE HVOSLEF Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 90000 IN Innlandet
Hedmark Rendalen 928 940 446 NORSKE MOSEPRODUKTER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.16 264000 IN Innlandet
Hedmark Engerdal 987 890 789 HOTELL DAGROS EIENDOM AS Lavrisikolån 2017.02.17 1600000 IN Innlandet
Hedmark Ringsaker KNUT AKSEL BRAASTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.17 80000 IN Innlandet
Hedmark Trysil 915 448 100 SÆTERÅSEN HYTTEGREND OG CAMPING AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.17 31500 IN Innlandet
Hedmark Åsnes 912 903 818 KRISTIAN ROSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 400000 IN Innlandet
Hedmark Ringsaker 916 667 485 TERMOPIPE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.27 690000 IN Innlandet
Oppland Gran 969 742 632 NICOLAI STENERSEN Bioenergiprogrammet 2017.02.03 570000 IN Innlandet
Oppland Østre Toten 911 710 714 KAPP ALUMINIUM TRETUM OFFSHORE AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.06 1350000 IN Innlandet
Oppland Sel 977 053 668 KRISTIAN GÅRDEN & SØNNER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.06 300000 IN Innlandet
Oppland Dovre 917 120 005 NORDRE SÆTROM GARD INGVILD HAUGOM Fylkesvise BU-midler 2017.02.06 450000 IN Innlandet
Oppland Skjåk 915 963 420 SKJÅK ALMENNING Bioenergiprogrammet 2017.02.06 50000 IN Innlandet
Oppland Vågå 915 799 612 JUTULSKINN SOFIE LOUISE KLEPPE-TURUNEN Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.07 31500 IN Innlandet
Oppland Vågå ARNE LØKEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.08 75000 IN Innlandet
Oppland Nord-Aurdal 918 063 684 MAT FRÅ VALDRES SA Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2017.02.08 135000 IN Innlandet
Oppland Skjåk SVEIN HJELTAR Fylkesvise BU-midler 2017.02.08 190000 IN Innlandet
Oppland Ringebu JOHAN HARILDSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 1080000 IN Innlandet
Oppland Ringebu 917 151 091 VENABYGDSFJELLET UTVIKLING SA Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.09 375000 IN Innlandet
Oppland Vang 918 340 467 VALDRES HANDVERKSBRENNERI AS Etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Oppland Skjåk 884 344 662 GLASOPOR AS Miljøteknologi 2017.02.13 350000 IN Innlandet
Oppland Østre Toten ANDRÉ AASEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 1060000 IN Innlandet
Oppland Nordre Land ARNE GOPLEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 544000 IN Innlandet
Oppland Skjåk 911 799 324 BILLINGEN SETERPENSJONAT AS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2017.02.16 1000000 IN Innlandet
Oppland Nordre Land BJØRN RUUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 205000 IN Innlandet
Oppland Gjøvik BJØRNAR STRANDBAKKE Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 1000000 IN Innlandet
Oppland Gjøvik HÅVARD SCHIAGER Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 1100000 IN Innlandet
Oppland Ringebu ODD RUDRUDJORDET Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 175000 IN Innlandet
Oppland Vang JON LERHOL Fylkesvise BU-midler 2017.02.17 240000 IN Innlandet
Oppland Vågå 990 511 098 HANNE MERETE ENGEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.23 57000 IN Innlandet
Oppland Vestre Slidre TRINE VISTEMYREN Fylkesvise BU-midler 2017.02.23 1000000 IN Innlandet
Oppland Jevnaker ARNE OLAV GREFTEGREFF Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 400000 IN Innlandet
Oppland Lesja 994 801 619 SØRUMGÅRD SYSE ANS Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 90000 IN Innlandet
Oppland Lesja 969 194 317 TRAASDAHL BJØRN JOHAN Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 280000 IN Innlandet
Oppland Øystre Slidre 985 797 013 BEITOSTØLEN RESORT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.27 300000 IN Innlandet
Oppland Gran 916 510 705 DOKFLYT AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.27 75000 IN Innlandet
Oppland Søndre Land 998 349 656 HOV BIOVARME AS Bioenergiprogrammet 2017.02.27 50000 IN Innlandet
Oppland Sel MARIANNE LILLEBRÅTEN Risikolån landbruk 2017.02.27 1300000 IN Innlandet
Oppland Nord-Fron 913 152 611 ØYENS HJEMMEBAKERI AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.27 31500 IN Innlandet
Oppland Nord-Fron 918 194 991 FANT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.28 700000 IN Innlandet
Oppland Gausdal Inger Elisabeth Holen Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 234000 IN Innlandet
Oppland Gausdal Inger Elisabeth Holen Lavrisikolån 2017.02.28 750000 IN Innlandet
Oppland Dovre LIV ANNA KOLSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 380000 IN Innlandet
Buskerud Øvre Eiker 969 349 361 WEUM REIDUN HOLMEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.03 500000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hurum JAKOB LAJOS VOLENT Fylkesvise BU-midler 2017.02.05 800000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hurum JAKOB LAJOS VOLENT Lavrisikolån 2017.02.05 2500000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Øvre Eiker LINN KRISTIN LUNDGÅRD OULIE Fylkesvise BU-midler 2017.02.05 600000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Krødsherad 812 486 772 KNUT ERIK RINGNES Fylkesvise BU-midler 2017.02.08 300000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Nes 982 592 518 LARS VESTHEIM Bioenergiprogrammet 2017.02.08 459000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hemsedal 976 850 696 BRANDVOLL FJELLGARD ARNE SMØTTEBRÅTEN Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.10 250000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hurum 916 081 774 NORGESKISTEN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.12 500000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hemsedal 988 251 739 SLAKK LINE AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.13 1250000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Ringerike 987 416 955 ENGER GÅRD RIKARD STRØMSODD Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 70000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Nes FRODE SKARET Lavrisikolån 2017.02.14 4470000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Øvre Eiker 918 065 709 MENINGS- OG MESTRINGSGÅRDEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 50000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Drammen 916 593 082 ET GEO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.18 100000 Gründersenteret
Buskerud Drammen 997 505 549 LIVING CONSULTING AS Landsdekkende risikolån 2017.02.19 650000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hol 998 120 845 GEILO SKISENTER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.24 300000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hol 998 120 845 GEILO SKISENTER AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.24 900000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Hol 998 120 845 GEILO SKISENTER AS Investeringstilskudd 2017.02.24 635000 IN Buskerud og Vestfold
Buskerud Ål 918 471 200 TRAILGUIDE AS Etablerertilskudd 2017.02.26 700000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Re JANNE-LINN GRYTNES THORNQUIST Lavrisikolån 2017.02.03 1500000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Sandefjord 916 647 247 MARLINK CONSULTING LLM/MBA/MBE GUNNAR F. NILSEN Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.07 100000 Gründersenteret
Vestfold Larvik EIVIND KJØNDAL Fylkesvise BU-midler 2017.02.10 1000000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Larvik EIVIND KJØNDAL Lavrisikolån 2017.02.10 12000000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Andebu 916 615 531 KRISTIAN INGELSRUDØYA NILSSON Fylkesvise BU-midler 2017.02.10 500000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Larvik 917 660 727 SHARE A TOOL THOMAS ANDRE LUND Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Vestfold Re ANDERS LØVERØD Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 200000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Re GEIR EINAR FLATHEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 140000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Tønsberg PÅL ERIK JUEL Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 400000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Re 969 350 254 ØYVIN SOLHEIM Bioenergiprogrammet 2017.02.16 169000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Nøtterøy 998 866 383 BRØDRENE FREBERG DA Bioenergiprogrammet 2017.02.23 50000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Sandefjord AGNAR LUND Fylkesvise BU-midler 2017.02.27 200000 IN Buskerud og Vestfold
Vestfold Tønsberg 980 865 045 TORGY MEK. INDUSTRI AS Utviklingstilskudd 2017.02.27 500000 IN Buskerud og Vestfold
Telemark Nome EIRIK RINGSTAD CHRISTIANSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.01 250000 IN Telemark
Telemark Sauherad 997 680 251 HYLLEST MIE KROGH JENSEN Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.01 137500 IN Telemark
Telemark Sauherad 973 054 805 JARL OLAV RUGTVEIT Fylkesvise BU-midler 2017.02.01 400000 IN Telemark
Telemark Sauherad 913 664 086 TELEJUICE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.01 200000 IN Telemark
Telemark 980 476 286 TELEMARK TURIST AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2017.02.01 170000 IN Telemark
Telemark Porsgrunn 969 101 041 SONDRE SKOGLUND Diverse tilskudd 2017.02.02 85000 IN Telemark
Telemark Notodden 998 660 971 HISTORISKE TOGREISER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.07 295000 IN Telemark
Telemark TROND BERGSKÅS Fylkesvise BU-midler 2017.02.07 1100000 IN Telemark
Telemark TROND BERGSKÅS Lavrisikolån 2017.02.07 1540000 IN Telemark
Telemark Sauherad BJØRN BUNKHOLT SÆTER Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 570000 IN Telemark
Telemark Sauherad BJØRN BUNKHOLT SÆTER Lavrisikolån 2017.02.09 800000 IN Telemark
Telemark Porsgrunn 996 957 691 INFLOWCONTROL AS Landsdekkende risikolån 2017.02.15 10000000 IN Hovedkredittutvalget
Telemark Bamble JOHN-TORBJØRN WINGEREID Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 450000 IN Telemark
Telemark Drangedal 997 755 561 NORDSKOG & VÅGSLAND AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.17 620000 IN Telemark
Telemark Drangedal 997 755 561 NORDSKOG & VÅGSLAND AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.17 500000 IN Telemark
Telemark Fyresdal OLAV KJETIL GREIVSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 270000 IN Telemark
Telemark Tinn TOV ARNE BØHLE GAUSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 400000 IN Telemark
Aust-Agder Grimstad 917 554 560 ARCTIC SOLUTIONS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.01 100000 Gründersenteret
Aust-Agder Tvedestrand 974 388 472 TEAMTEC AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.01 500000 IN Agder
Aust-Agder Grimstad ATLE BEISLAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.07 25000 IN Agder
Aust-Agder Arendal 916 660 626 SHAREBOX AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.07 950000 IN Agder
Aust-Agder Bygland 914 158 222 SKILD AS Miljøteknologi 2017.02.07 1750000 IN Agder
Aust-Agder Arendal 815 002 822 HUSK SAFETY AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Aust-Agder Grimstad 990 702 047 JENNY MARIE TØNNESØL VESTBY Fylkesvise BU-midler 2017.02.10 25000 IN Agder
Aust-Agder Arendal 993 209 767 EYDE-KLYNGEN Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.15 1400000 IN Hovedkredittutvalget
Aust-Agder Tvedestrand 818 479 042 GREEN WAVES AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.15 100000 Gründersenteret
Aust-Agder Gjerstad ELISE GJETMUNDSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 20000 IN Agder
Aust-Agder Arendal 918 430 407 LAYSECURE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.17 100000 Gründersenteret
Aust-Agder Arendal ÅGE ANDRE BRØMNES Fylkesvise BU-midler 2017.02.22 600000 IN Hovedkredittutvalget
Aust-Agder Aust-Agder 647 800 001 IN Agder Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2017.02.23 784200 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 913 194 098 RSSS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.05 100000 Gründersenteret
Vest-Agder Marnardal 911 605 783 ANDREAS TØNNESLAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.07 19000 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 916 602 375 BARNAS MUSIKKTEATER AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.07 400000 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 980 963 608 NORSK ENERGIGJENVINNING AS Miljøteknologi 2017.02.07 500000 IN Agder
Vest-Agder Lindesnes THOMAS HADLAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.07 500000 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 991 392 084 DIGIN Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.15 2500000 IN Hovedkredittutvalget
Vest-Agder Vest-Agder 915 453 929 GCE NODE SERVICE AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.15 1200000 IN Hovedkredittutvalget
Vest-Agder Kristiansand 915 453 929 GCE NODE SERVICE AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.15 1500000 IN Hovedkredittutvalget
Vest-Agder Mandal LEIF GODTFRED MØLL Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 40000 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 995 683 822 STIMLINE AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.16 6000000 IN Hovedstyret
Vest-Agder Kristiansand 995 683 822 STIMLINE AS Landsdekkende risikolån 2017.02.16 4000000 IN Hovedstyret
Vest-Agder Sirdal ANDREAS LILAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.23 1000000 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 915 085 865 BILAGOS AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.23 2400000 IN Agder
Vest-Agder Vest-Agder 997 085 604 CRUISE SØRLANDET Reiseliv, profiliering og kompetanse 2017.02.23 90000 IN Agder
Vest-Agder Kristiansand 942 524 544 MHWIRTH AS Miljøteknologi 2017.02.23 500000 IN Agder
Vest-Agder Lyngdal 989 134 442 ROSFJORD STRANDHOTEL AS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2017.02.23 150000 IN Agder
Vest-Agder Mandal 970 916 407 STIFTELSEN TURISTKONTORET LINDESNESREGIONEN Reiseliv, profiliering og kompetanse 2017.02.23 500000 IN Agder
Vest-Agder Flekkefjord 877 539 822 VIDAR BIRKELAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 35000 IN Agder
Rogaland Bjerkreim KÅRE FUGLESTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.01 350000 IN Rogaland
Rogaland Hjelmeland 918 301 550 RYFYLKEFRUKT SA Fylkesvise BU-midler 2017.02.01 1000000 IN Rogaland
Rogaland Time 918 321 918 REQUESTIFY AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.03 100000 Gründersenteret
Rogaland Stavanger 913 625 285 SOUNDROPS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.03 100000 Gründersenteret
Rogaland Tysvær STÅLE HUSTOFT Fylkesvise BU-midler 2017.02.03 350000 IN Rogaland
Rogaland BJØRN STÅLE BEKKEHEIEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.07 500000 IN Rogaland
Rogaland Sokndal 986 931 643 NESVÅG HAVFISKE AS GFL-flåte 2017.02.07 500000 IN Hordaland
Rogaland Stavanger 916 362 714 SMI SPRÅK OG KULTUR AS Landsdekkende risikolån 2017.02.07 1500000 IN Rogaland
Rogaland Hjelmeland HARALD KROKEDAL Fylkesvise BU-midler 2017.02.08 150000 IN Rogaland
Rogaland Vindafjord EIRIK LUTEBERGET NESHEIM Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 400000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 918 423 087 CLEARSEATEC AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 100000 Gründersenteret
Rogaland Klepp GUNN HATTELAND ANDA Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 300000 IN Rogaland
Rogaland Finnøy KRISTIN SPANNE FAUSK Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 450000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 942 133 111 DELFI DATA AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.14 1000000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 916 240 848 RECOVERY KOMPETANSE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.14 100000 Gründersenteret
Rogaland Tysvær LEIF RUNE SUNDFØR Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 400000 IN Rogaland
Rogaland Klepp 916 877 498 UMAC AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.15 500000 IN Rogaland
Rogaland Tysvær ØRJAN ØSTEBØVIK Fylkesvise BU-midler 2017.02.17 400000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 918 533 192 GIGZ ANDRE SÆTRE Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.18 100000 Gründersenteret
Rogaland Stavanger 917 535 353 SUNCHILL AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.20 100000 Gründersenteret
Rogaland Vindafjord JONE INGVALD SKARTLAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.22 500000 IN Rogaland
Rogaland Vindafjord TORLEIF STOPLE Fylkesvise BU-midler 2017.02.22 750000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 913 690 052 INTELLIGENT OPERATIONS AS Landsdekkende risikolån 2017.02.23 1500000 IN Rogaland
Rogaland Eigersund 991 319 786 BIO DALANE AS Bioenergiprogrammet 2017.02.24 110000 IN Rogaland
Rogaland Sola 945 914 777 IK-NORWAY AS Landsdekkende risikolån 2017.02.24 2500000 IN Rogaland
Rogaland MARITA HØILAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.24 300000 IN Rogaland
Rogaland Time 917 864 322 UVANTECH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.25 100000 Gründersenteret
Rogaland Stavanger 916 541 554 VALIDÉ AS Landsdekkende programmer 2017.02.27 250000 IN Hovedkredittutvalget
Rogaland Stavanger 917 722 854 PRO-QUIP AS Landsdekkende risikolån 2017.02.28 1500000 IN Rogaland
Rogaland Sandnes 918 097 384 TALGØ TEKNOLOGI AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.28 100000 Gründersenteret
Hordaland Ullensvang HARALD ALVAVOLL Fylkesvise BU-midler 2017.02.02 120000 IN Hordaland
Hordaland Ullensvang MARTHA EITRHEIM Fylkesvise BU-midler 2017.02.02 150000 IN Hordaland
Hordaland Lindås 982 730 147 MTI IT SERVICE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.02 31500 IN Hordaland
Hordaland Fitjar 916 132 549 VITAMINHUSET AS Investeringstilskudd 2017.02.02 500000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 918 166 017 BERGEN ROBOTICS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.06 500000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 915 448 577 FISKETV.NO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.06 250000 IN Hordaland
Hordaland Ulvik 918 446 273 HARDANGER PANORAMA LODGE AS Fylkesvise BU-midler 2017.02.06 180000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 915 538 061 INSAVER AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.06 550000 IN Hordaland
Hordaland Austevoll 974 495 848 BR BIRKELAND FISKEBÅTREDERI AS GFL-flåte 2017.02.07 10000000 IN Hordaland
Hordaland Austevoll 974 495 848 BR BIRKELAND FISKEBÅTREDERI AS Landsdekkende utviklingstilskudd 2017.02.07 1500000 IN Hordaland
Hordaland Austevoll 974 495 848 BR BIRKELAND FISKEBÅTREDERI AS Miljøteknologi 2017.02.07 2500000 IN Hordaland
Hordaland Bømlo 992 894 997 EDVART AUDUN EIDET GFL-flåte 2017.02.07 1800000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 915 329 969 SEASMART AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.08 170000 IN Hordaland
Hordaland Kvinnherad 815 601 602 SJOHAV AS GFL-flåte 2017.02.14 45000000 IN Hovedkredittutvalget
Hordaland Ullensvang KNUT OPEDAL Fylkesvise BU-midler 2017.02.16 100000 IN Hordaland
Hordaland Voss 918 377 573 FLOR AS Etablerertilskudd 2017.02.17 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 818 444 532 M&O PARTNERS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.17 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 913 812 638 MATARENA AS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2017.02.17 600000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 916 538 693 PRO WELL PLAN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.17 500000 IN Hordaland
Hordaland Bømlo 998 469 392 SØRWAAG AS GFL-flåte 2017.02.17 8000000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 818 458 762 ITSOAKED AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.18 90000 Gründersenteret
Hordaland Austevoll 914 047 757 OPILIO AS Miljøteknologi 2017.02.20 1500000 IN Hordaland
Hordaland Ullensvang 948 170 779 HARDANGER SYLVPLETT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.21 350000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 817 617 042 MED TECH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.22 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 917 602 689 SHAIRSKILLS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.22 100000 Gründersenteret
Hordaland Bømlo 999 326 269 HALVORSEN POWER SYSTEM AS Diverse tilskudd 2017.02.24 31842 IN Hordaland
Hordaland Ullensvang 948 170 779 HARDANGER SYLVPLETT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.24 390000 IN Hordaland
Hordaland Bømlo 917 725 454 LEAN KONSEPTUTVIKLING AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.27 600000 IN Hordaland
Hordaland Bømlo 978 632 378 LOS ELEKTRO AS Landsdekkende risikolån 2017.02.27 5000000 IN Hordaland
Hordaland Bømlo 978 632 378 LOS ELEKTRO AS Miljøteknologi 2017.02.27 4000000 IN Hordaland
Hordaland Bergen EIVIND MYRDAL Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 350000 IN Hordaland
Hordaland Bergen EIVIND MYRDAL Lavrisikolån 2017.02.28 700000 IN Hordaland
Hordaland Stord LARS STUVE Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 700000 IN Hordaland
Hordaland Stord LARS STUVE Lavrisikolån 2017.02.28 2000000 IN Hordaland
Sogn Og Fjordane Bremanger 918 104 763 FJORDALG AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.02 500000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Stryn 939 489 800 RICCO VERO AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.02 180000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Fjaler 913 125 746 UWC CONNECT AS Etablerertilskudd 2017.02.06 280000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Vik 922 582 270 FRESVIK PRODUKT AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.10 2200000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Gloppen 970 915 265 BRØDRENE AA AS Miljøteknologi 2017.02.14 10000000 IN Hovedkredittutvalget
Sogn Og Fjordane Hyllestad 918 422 013 AKVAHUB AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.17 80000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Førde 914 616 255 INTIN AS Etablerertilskudd 2017.02.17 365000 IN Hordaland
Sogn Og Fjordane Bremanger 917 866 899 DIMEQ AS Etablerertilskudd 2017.02.18 100000 Gründersenteret
Sogn Og Fjordane Stryn 912 687 414 MARTIN FLO Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 108000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Solund 981 398 203 SOLBRIS SENIOR AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.22 2500000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Solund 981 398 203 SOLBRIS SENIOR AS GFL-flåte 2017.02.22 11225000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Stryn 987 740 353 MOODS OF NORWAY AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.27 5000000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Gloppen JAN ERIK FLØTRE Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 875000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Naustdal JAN ERIK HORSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 274000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Gaular JAN MORTEN RÅHEIM Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 750000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Stryn 995 077 507 LANGVIN AS Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 1500000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Gloppen LARS GÅSEMYR Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 375000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Gloppen 996 606 112 MYKLEBUST LANDBRUK DA Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 1025000 IN Sogn og Fjordane
Møre Og Romsdal Norddal PETTER MELCHIOR Fylkesvise BU-midler 2017.02.01 510000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske 995 542 889 TOPAS KYSTFISKE AS GFL-flåte 2017.02.01 8500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske 917 215 553 PIGEON AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.02 675000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Volda 991 694 358 SHIPADMIN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.02 352000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Vestnes JOHAN EMIL ANDREASSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.07 1500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Vestnes JOHAN EMIL ANDREASSEN Lavrisikolån 2017.02.07 3100000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Stordal 999 547 079 LEIF MAGNE VAD Bioenergiprogrammet 2017.02.08 150000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Herøy 915 930 050 FOSTECH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.09 600000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Sunndal 818 277 792 MOSBØEN GÅRD AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.09 105000 IN Innlandet
Møre Og Romsdal Tingvoll RANNVEIG EIKREM JENSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 600000 IN Innlandet
Møre Og Romsdal Ålesund 911 933 330 ECO-BO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 400000 IN Innlandet
Møre Og Romsdal Molde 986 702 628 VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2017.02.10 120000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Rindal EIRIK LANDSEM Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 1500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Rindal EIRIK LANDSEM Lavrisikolån 2017.02.13 4000000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Vanylven ROLF ÅGE SØRDAL Fylkesvise BU-midler 2017.02.13 470000 IN Innlandet
Møre Og Romsdal Ålesund 917 405 646 VALDER AS Landsdekkende risikolån 2017.02.14 1200000 IN Innlandet
Møre Og Romsdal Haram 917 216 991 C-Q CATCHERS AS Miljøteknologi 2017.02.16 2500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Ulstein 980 489 876 ULSTEIN GROUP ASA Lavrisikolån 2017.02.16 30000000 IN Hovedstyret
Møre Og Romsdal Ålesund 916 770 847 EKKO LØYPE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.17 300000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Rindal 976 616 472 T-Komponent Bygg AS Lavrisikolån 2017.02.17 500000 IN Regioner og finansiering
Møre Og Romsdal Ulstein 916 496 982 IMPACT SOLUTIONS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.20 600000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Herøy 998 866 464 KASTON INTERNATIONAL AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.22 700000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Stordal 916 325 010 NORINSECT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.22 2800000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Stordal 916 325 010 NORINSECT AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.22 3200000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Stordal 916 325 010 NORINSECT AS Miljøteknologi 2017.02.22 4500000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Gjemnes 912 082 695 SHIPNOR AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.22 475000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Giske ØRJAN STENERUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.22 790000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Herøy 997 116 895 GRØNHOLM AS Landsdekkende risikolån 2017.02.27 2200000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Volda 918 141 561 HANNE NYGAARD NATURESKORTE Etablerertilskudd 2017.02.27 100000 Gründersenteret
Møre Og Romsdal Sykkylven 916 540 892 MAGIC INNOVATION AS Landsdekkende risikolån 2017.02.27 2500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Møre Og Romsdal 999 647 243 NORWEGIAN ROOMS AS Landsdekkende programmer 2017.02.27 250000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Hareid 893 080 392 NORWEGIAN CENTRE OF MARITIME COMMUNICATION AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.28 200000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske ODD CHRISTIAN STENERUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 1170000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Tingvoll 917 726 175 STRØMSVÅG ENGINEERING AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.28 120000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Tingvoll 917 726 175 STRØMSVÅG ENGINEERING AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.28 105000 IN Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag Hemne 996 649 121 ROAR LIAN SVANEM Bioenergiprogrammet 2017.02.01 50000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Klæbu 936 600 565 CONOPTICA AS Landsdekkende risikolån 2017.02.02 2500000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 816 302 242 ROMY CLIMA AS Landsdekkende risikolån 2017.02.02 1000000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 816 302 242 ROMY CLIMA AS Miljøteknologi 2017.02.02 1750000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal ERLEND RØE Fylkesvise BU-midler 2017.02.03 841500 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal OLAUG KJELLFRID RØSTE SÆTHER Fylkesvise BU-midler 2017.02.03 700000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 917 956 146 BRAINIMAGE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.07 700000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 917 354 758 HEATEXP AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.08 400000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Meldal KARI-ELIN RØTTERENG LILLEMO Fylkesvise BU-midler 2017.02.08 568000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 918 330 100 MITO.AI AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.08 600000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 913 803 264 MOREFISH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.08 150000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Oppdal 916 898 649 BORTISTU GJESTEGARD AS Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 45000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Midtre Gauldal JENS OLAV DRAGSET Fylkesvise BU-midler 2017.02.14 490000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 914 791 189 SERAM COATINGS AS Miljøteknologi 2017.02.14 2700000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Osen 967 066 877 STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS GFL-flåte 2017.02.14 25000000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Rissa 982 316 472 HANS-HENRIK HORNEMAN Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 350000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Rissa JØRGEN RØDSJØ Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 594000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Rissa JØRGEN RØDSJØ Lavrisikolån 2017.02.15 786000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 818 439 962 MONAD AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.15 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Trondheim 917 810 508 WAVEFOIL AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.15 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Malvik CHRISTEN SJØVOLD Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 900000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Malvik CHRISTEN SJØVOLD Lavrisikolån 2017.02.20 2810000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 918 476 350 NORWAY MEDICAL AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.20 350000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Melhus 971 183 454 ELLING NIDENG Bioenergiprogrammet 2017.02.22 92000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Frøya 990 080 372 NUTRIMAR AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.22 400000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Melhus 989 137 913 ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Bioenergiprogrammet 2017.02.22 140000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Orkdal 928 009 904 BÅRDSHAUG HERREGÅRD AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.27 100000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 985 311 013 COPERIOSENTERET AS Landsdekkende risikolån 2017.02.28 3000000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 985 311 013 COPERIOSENTERET AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.28 1700000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Skaun KJELL ROBERT SCHULZ Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 644000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 994 469 312 NORBIT ITS AS Landsdekkende risikolån 2017.02.28 6750000 IN Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 916 953 437 SPILLFREE AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.28 575000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Inderøy 992 206 497 STRØMNES MARGARETE UDDU Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.01 45000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Verdal 813 931 842 MINIFORETAK AS Etablerertilskudd 2017.02.02 240000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 992 292 377 NORSK TRANSFORMATOR AS Miljøteknologi 2017.02.02 1040000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Vikna SIGURD SØRAUNET Lavrisikolån 2017.02.02 8200000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Inderøy 916 915 144 A/S Røra Fabrikker Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.09 412000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 915 310 435 MUBA AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.09 225000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Namdalseid OLE EMIL HELLAND Fylkesvise BU-midler 2017.02.10 705000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Verdal 983 049 052 KVERNMO AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.13 300000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Frosta 916 563 191 HEGSTAD, VIKEN OG BLAKSTAD AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.14 550000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Frosta 916 563 191 HEGSTAD, VIKEN OG BLAKSTAD AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.14 4000000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Frosta 916 563 191 HEGSTAD, VIKEN OG BLAKSTAD AS Investeringstilskudd 2017.02.14 2000000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Stjørdal ASTRI VIKAN MINSAAS Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 65000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Nærøy 896 623 982 FREDRIKKE AKSNES SVERDRUP Risikolån landbruk 2017.02.16 150000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Leksvik 993 377 848 FRODE HINDRUM Fylkesvise BU-midler 2017.02.17 49500 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Grong 943 526 141 ØYHEIM HØVLERI AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.17 175000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Grong 943 526 141 ØYHEIM HØVLERI AS Investeringstilskudd 2017.02.17 825000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Snåsa 969 326 477 EGGEN OLE MORTEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.22 174000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Namsskogan JANNE DYVEKE VIK Fylkesvise BU-midler 2017.02.22 382000 IN Trøndelag
Nord-Trøndelag Inderøy TONJE KVAM Fylkesvise BU-midler 2017.02.23 285000 IN Trøndelag
Nordland Andøy 916 687 729 ANDERSEN FISK AS GFL-flåte 2017.02.01 1000000 IN Nordland
Nordland Bindal ALEKSANDER LUNDSENG Fylkesvise BU-midler 2017.02.02 596000 IN Nordland
Nordland Fauske 987 371 862 BJ INVEST AS GFL-flåte 2017.02.02 1100000 IN Nordland
Nordland Meløy 999 281 389 MELØY UTVIKLING KF Omstilling og nyskaping 2017.02.02 35500 IN Nordland
Nordland Rana 946 130 354 RANA UTVIKLINGSSELSKAP A/S Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.02 261500 IN Nordland
Nordland Vestvågøy 985 756 104 BERGLUND ROY MAGNE Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.03 395000 IN Nordland
Nordland Vestvågøy 985 756 104 BERGLUND ROY MAGNE Investeringstilskudd 2017.02.03 195000 IN Nordland
Nordland Narvik 991 286 438 VISINOR REHAB AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.03 500000 IN Nordland
Nordland Sømna DAG JØRAN EINVIK Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 680000 IN Nordland
Nordland Alstahaug ELINE BERGQUIST Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 600000 IN Nordland
Nordland Vefsn TROND NORDÅS BJØRKÅS Fylkesvise BU-midler 2017.02.09 400000 IN Nordland
Nordland Hadsel 989 363 530 ADHOLTEN Investeringstilskudd 2017.02.13 210000 IN Nordland
Nordland Bodø 984 047 320 KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.14 2500000 IN Hovedkredittutvalget
Nordland Hadsel 965 442 324 SMV HYDRAULIC AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.14 600000 IN Nordland
Nordland Dønna 993 819 174 ECOMARIN SALMON AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.15 500000 IN Nordland
Nordland Evenes ODIN STRØMSNES MARKUSSON Fylkesvise BU-midler 2017.02.15 1047500 IN Nordland
Nordland Meløy 996 480 747 BRØDRENE BAKKEN AS GFL-flåte 2017.02.16 65000000 IN Hovedstyret
Nordland Narvik 977 566 584 TARALDSVIK MASKIN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.16 150000 IN Nordland
Nordland Vestvågøy 996 317 722 TØRRFISK FRA LOFOTEN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.16 75000 IN Nordland
Nordland Rana 996 132 846 CLIMA AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.17 72000 IN Nordland
Nordland Rana 996 132 846 CLIMA AS Investeringstilskudd 2017.02.17 133000 IN Nordland
Nordland Vågan 998 679 494 ELVERDI NORGE AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.17 31500 IN Nordland
Nordland Vågan 992 524 480 KRISTIN FOLSLAND OLSEN Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.17 31500 IN Nordland
Nordland Bodø 916 609 701 OMNIVALID AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.17 100000 Gründersenteret
Nordland Evenes ANNAR ANDERS ANDERSEN Fylkesvise BU-midler 2017.02.20 750000 IN Nordland
Nordland Bodø 817 150 942 SAFE COMFORT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.20 433000 IN Nordland
Nordland Rana 966 395 206 AVANTI ENGINEERING AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.21 340000 IN Nordland
Nordland Bodø 984 047 320 KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.24 251000 IN Nordland
Troms Tromsø 918 144 080 LOKALFORLAGET AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.01 31500 IN Arktis
Troms Tromsø 996 652 157 MØRKMUSIKK BENJAMIN MØRK Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2017.02.01 150000 IN Arktis
Troms Tromsø 917 628 556 INNOVATION GARAGE AS Etablerertilskudd 2017.02.02 550000 IN Arktis
Troms Lyngen PETER ANDRE BRUVOLD Lavrisikolån 2017.02.03 650000 IN Arktis
Troms Tromsø 944 394 680 ARCTIC CENTER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.09 135000 IN Arktis
Troms Tromsø 914 018 676 ICE-9 AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.09 31500 IN Arktis
Troms Tromsø 918 421 823 BRTECH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 95000 Gründersenteret
Troms Gratangen 959 469 415 GRATANGEN KOMMUNE Omstilling og nyskaping 2017.02.10 70000 IN Arktis
Troms Tromsø 986 771 573 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2017.02.13 85000 IN Arktis
Troms Troms 649 500 001 IN Arktis Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.13 140000 IN Arktis
Troms Harstad 912 540 863 HELSEAPPS AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2017.02.17 31500 IN Arktis
Troms Harstad 971 198 338 REIDAR JACOBSEN GFL-flåte 2017.02.17 350000 IN Arktis
Troms Tromsø 917 737 339 PERRONG48 AS Etablerertilskudd 2017.02.20 185000 IN Arktis
Troms Ibestad 889 757 922 ANDØRJA ADVENTURES AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.23 300000 IN Arktis
Troms Sørreisa 988 147 052 FURØY FISHINGCAMP AS Investeringstilskudd 2017.02.23 200000 IN Arktis
Troms Harstad GØRILD NYBERG Lavrisikolån 2017.02.27 3200000 IN Arktis
Troms Målselv JON-KRISTER BORGAN Fylkesvise BU-midler 2017.02.27 20000 IN Arktis
Troms Målselv JON-KRISTER BORGAN Risikolån landbruk 2017.02.27 200000 IN Arktis
Troms Tromsø 915 387 616 SELJEVOLD TRADISJONSMAT OG URTEGÅRD Fylkesvise BU-midler 2017.02.28 150000 IN Arktis
Troms Tromsø 915 387 616 SELJEVOLD TRADISJONSMAT OG URTEGÅRD Lavrisikolån 2017.02.28 420000 IN Arktis
Finnmark Nordkapp 988 120 995 KIRKEPORTEN CAMPING AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.03 230000 IN Arktis
Finnmark Nordkapp 988 120 995 KIRKEPORTEN CAMPING AS Investeringstilskudd 2017.02.03 45000 IN Arktis
Finnmark Lebesby 997 927 672 MÅRØYFISK AS GFL-flåte 2017.02.03 1100000 IN Arktis
Finnmark Måsøy 913 151 186 MÅSØY I VEKST KF Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.03 50000 IN Arktis
Finnmark Nordkapp 992 091 541 ESKØY AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.06 5000000 IN Arktis
Finnmark Deatnu-Tana 992 094 931 STANGNES ALEKSANDER LYNGBERG LAVVONJÁRGA GFL-flåte 2017.02.09 3300000 IN Arktis
Finnmark Vadsø CHRISTEL SINGELSTAD Fylkesvise BU-midler 2017.02.10 1400000 IN Arktis
Finnmark Alta 931 850 423 KONSULENTSELSKAPET NOODT & REIDING AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.10 71000 IN Arktis
Finnmark Alta 917 322 376 SENSORFABRIKKEN DA Landsdekkende etablerertilskudd 2017.02.10 700000 IN Arktis
Finnmark Alta 918 279 709 STIM NETTVERKET AS Etablerertilskudd 2017.02.17 100000 Gründersenteret
Finnmark Alta 914 387 337 GLØD EXPLORER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.21 115000 IN Arktis
Finnmark Sør-Varanger 818 504 772 KINE MALTERUD Fylkesvise BU-midler 2017.02.21 75000 IN Arktis
Finnmark Nordkapp 915 811 051 OM FISKERISELSKAP AS GFL-flåte 2017.02.21 2170000 IN Arktis
Finnmark Måsøy 915 020 429 TUFJORD MOLTA & UTLEIE AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.21 300000 IN Arktis
Finnmark Måsøy 915 020 429 TUFJORD MOLTA & UTLEIE AS Lavrisikolån 2017.02.21 500000 IN Arktis
Finnmark Hammerfest 951 928 194 H. SJØGREN & SØNNER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.22 100000 IN Arktis
Finnmark Sør-Varanger 983 509 487 NORSK TEST AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2017.02.24 1170000 IN Arktis
Finnmark Hasvik 912 177 637 KVITHOLMEN FISKE AS Distriktsrettede risikolån 2017.02.27 5000000 IN Arktis
Finnmark Hasvik 912 177 637 KVITHOLMEN FISKE AS GFL-flåte 2017.02.27 8550000 IN Arktis
Finnmark Hammerfest 980 447 324 MORTEN INGEBRIGTSEN GFL-flåte 2017.02.27 2000000 IN Arktis
Svalbard Spitsbergen 918 276 009 SVALBARD ADVENTURE GROUP DRIFT AS Næringstiltak på Svalbard 2017.02.09 500000 IN Arktis
Svalbard Spitsbergen 912 295 176 SVALBARD VET AS Næringstiltak på Svalbard 2017.02.09 250000 IN Arktis
Flere fylker/Utland Flere kommuner 996 623 785 RG BEDRIFTSSTØTTE Gylland Bedriftsutviklingstilskudd 2017.02.01 150000 IN Trøndelag
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 600 002 IN Gründer START Utviklingstilskudd 2017.02.03 103000 IN Gründer
Flere fylker/Utland Utlandet 989 371 479 CAMBI GROUP AS Green Industry Innovation Romania 2017.02.22 10000 IN Merkevaren Norge
Flere fylker/Utland Utlandet Microcomputer Service SA Green Industry Innovation Romania 2017.02.23 7500 IN Merkevaren Norge
Flere fylker/Utland Utlandet Promar Textil S.R.L. Green Industry Innovation Romania 2017.02.23 10000 IN Merkevaren Norge
Flere fylker/Utland Utlandet The Romanian Recycling Association-RoRec Green Industry Innovation Romania 2017.02.23 6875 IN Merkevaren Norge
Flere fylker/Utland Utlandet Winnovart Innovation Services S.R.L. Green Industry Innovation Romania 2017.02.23 7500 IN Merkevaren Norge
Flere fylker/Utland Flere kommuner 983 514 170 KUNNSKAPSBYEN LILLESTRØM Landsdekkende programmer 2017.02.27 300000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 979 991 576 NYE OG KLOKE HODER AS Landsdekkende programmer 2017.02.27 250000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 997 305 140 OSLO MEDTECH Landsdekkende programmer 2017.02.27 200000 IN Hovedkredittutvalget
Entries Per Page
Page of