Offentlige vedtak om finansiering

Oversikten viser alle bevilgninger som gjøres av Innovasjon Norge og som oppdateres en gang per måned.

Et prosjekt eller foretak/person kan få tilbud om flere virkemidler på samme tidspunkt. I slike tilfeller vil “kunden” fremkomme flere ganger i oversikten.

Dersom Innovasjon Norge står oppført som mottaker av tilsagnet, skyldes dette enten at Innovasjon Norge selv står ansvarlig for gjennomføring av kunderettede aktiviteter/prosjekter eller at tilsagnet gjelder dekning av administrasjons- og gjennomføringskostnader knyttet til oppdrag fra våre oppdragsgivere.
Fylke

Kommune

Org nr.

Kunde

Virkemiddel

Innvilget dato

Innvilget beløp

Behandlende enhet

Østfold Halden ERIK VOLDBERG HÅKENBY Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 450000 IN Østfold
Østfold Hvaler 914 053 013 VIGS LINEFISK AS GFL-flåte 2016.12.07 4750000 IN Hordaland
Østfold Fredrikstad 918 898 298 HYDEMA SYD AS Miljøteknologi 2016.12.08 300000 IN Nordland
Østfold Rakkestad 917 031 711 SLÅTTLAND MEK INDUSTRI AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.16 200000 IN Østfold
Østfold Fredrikstad 911 729 105 PREDIKTOR MEDICAL AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 200000 IN Østfold
Akershus Sørum HÅVARD SEMB Fylkesvise BU-midler 2016.12.01 75000 IN Oslo og Akershus
Akershus Oppegård 817 404 502 TOOLER AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.01 100000 Gründersenteret
Akershus Ullensaker 982 935 571 HARALD ANDREAS REIERSTAD Bioenergiprogrammet 2016.12.02 50000 IN Oslo og Akershus
Akershus Nes 990 265 445 HANEN VIKEN Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.06 250000 IN Oslo og Akershus
Akershus Asker 918 053 212 BERGAMINI SOLUTIONS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.09 95000 Gründersenteret
Akershus Oppegård 917 529 582 AXILITECH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 100000 Gründersenteret
Akershus Bærum 918 053 557 CITYTRIKE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Akershus Sørum 914 931 142 ROMERIKE GRØNT SA Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.16 200000 IN Oslo og Akershus
Akershus Eidsvoll TOM JOHNSRUD Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 225000 IN Oslo og Akershus
Akershus Eidsvoll TOM JOHNSRUD Lavrisikolån 2016.12.19 570000 IN Oslo og Akershus
Akershus Bærum 916 675 577 VLADIMIR ANDREEV CONSULTANT Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Akershus Ås 989 278 835 NOFIMA AS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.20 3180000 IN Hovedkredittutvalget
Akershus Skedsmo 912 777 022 PREVIWO AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.20 3400000 Oslo, Akershus og Østfold DK Styret
Oslo Oslo 917 501 173 ATELIER OPEN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.01 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 912 573 362 KAOS NORGE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.02 450000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 814 894 762 PEMBL AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.02 1150000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 912 220 036 DIFFIA AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.05 250000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 917 467 242 LAGERLAGER AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.05 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 917 541 957 GAMESTONES LIFESTYLE AS Landsdekkende programmer 2016.12.06 105000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 816 686 202 HORN HIGH END Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.06 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 990 675 627 MATMERK Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.06 250000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 912 588 114 OSLO BUSINESS REGION AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.06 700000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 915 714 978 PIECEAPP AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.06 400000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 916 498 128 PROSA SECURITY AS Landsdekkende programmer 2016.12.06 105000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 999 271 561 SOCENTRAL AS Landsdekkende programmer 2016.12.06 200000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 915 306 888 TECHNOLOGY OF INFLUENCE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.06 500000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 916 306 857 AT SOLUTIONS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 917 906 025 CURA8 AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 918 013 792 HAAWAL ENGINEERING AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.08 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 915 596 894 HEAR IT AS Landsdekkende programmer 2016.12.08 105000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 817 851 932 LAWBOTICS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.08 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 917 859 388 MAINDECK AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.08 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 917 725 357 CNE WATER TREATMENT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.09 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 971 037 296 IKT NORGE Landsdekkende programmer 2016.12.09 2200000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 917 729 751 TVIBIT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.09 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 613 900 001 IN Business Partnerships Visjon 2030 2016.12.12 2000000 IN Hovedkredittutvalget
Oslo Oslo 918 093 494 BOOKNORDICS ANS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 916 920 989 EYECHECK SYSTEM AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 500000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 974 761 319 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.13 600000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 998 434 351 IMG ENTERPRISE AS Landsdekkende risikolån 2016.12.13 5000000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 813 214 032 DEMENSHJELPEN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.14 350000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 912 761 126 IDIA AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.14 400000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 917 759 626 T-RAW AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.14 370000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 917 997 918 FJONG NORGE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 898 263 452 GAITLINE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 700000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 815 920 422 SNOWSOFT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 918 151 915 SPACESHARE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 917 141 177 DYNAMIC INTEGRATIONS AS Landsdekkende programmer 2016.12.16 31500 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 647 200 001 IN Buskerud og Vestfold Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.16 1200000 IN Vestfold
Oslo Oslo 970 167 943 NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.16 2750000 Oslo, Akershus og Østfold DK Styret
Oslo Oslo 995 680 254 STIFTELSEN BONDENS MARKED NORGE Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.16 2750000 Oslo, Akershus og Østfold DK Styret
Oslo Oslo 817 617 492 CONVERTELLIGENCE AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.19 105000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 916 145 934 ELECTRICUTE DA Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 912 361 837 FIFTYTWO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 500000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 912 361 837 FIFTYTWO AS Landsdekkende programmer 2016.12.19 105000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 916 036 043 HIGHER ED AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 500000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 980 406 903 MED STORM INNOVATION AS EU-stimuleringsmidler-KD 2016.12.19 450000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 815 991 362 PROXONIX AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 550000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 989 156 667 REVEFJES AS Utviklingstilskudd 2016.12.19 200000 IN Hordaland
Oslo Oslo 916 875 010 ALDER AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 100000 IN Rogaland
Oslo Oslo 998 070 120 ARCTIC PHARMA AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 100000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 918 264 183 AYO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Oslo Oslo 898 229 602 BIOZEP AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 100000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 815 714 512 CARDINOR AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 600000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 914 888 506 MYHERE AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 100000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 913 062 612 ONCOIMMUNITY AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 300000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 982 611 830 PCI BIOTECH AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Oslo og Akershus
Oslo Oslo 983 641 350 PUBGENE AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 250000 IN Oslo og Akershus
Hedmark Hamar 917 800 871 AVR INSTITUTE NORWAY AS Landsdekkende risikolån 2016.12.05 8000000 IN Hovedkredittutvalget
Hedmark Hamar 914 136 474 ENCIRCLE GAMES AS Etablerertilskudd 2016.12.06 31500 IN Hedmark
Hedmark Hamar 970 028 935 GENO SA Utviklingstilskudd 2016.12.06 200000 IN Hedmark
Hedmark Hamar 916 197 691 NORSVIN R&D AS Miljøteknologi 2016.12.06 407000 IN Hedmark
Hedmark Elverum 983 375 014 TRETORGET AS Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2016.12.08 1477321 IN Hedmark
Hedmark Hamar 916 197 691 NORSVIN R&D AS Utviklingstilskudd 2016.12.12 375000 IN Hedmark
Hedmark Hamar 993 936 294 SPERMVITAL AS Utviklingstilskudd 2016.12.12 325000 IN Hedmark
Hedmark Hamar 914 139 104 EVENTEYE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 260000 IN Hedmark
Hedmark Kongsvinger 914 217 822 FAMWEEK AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.13 549000 IN Hedmark
Hedmark Elverum 983 375 014 TRETORGET AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 240000 IN Hedmark
Hedmark Åsnes EINAR OTTESEN TOVERUD Bioenergiprogrammet 2016.12.14 100000 IN Hedmark
Hedmark Hamar 982 009 219 HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.15 800000 Hedmark DK Styret
Hedmark Hamar 982 009 219 HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS Landsdekkende programmer 2016.12.15 1500000 Hedmark DK Styret
Hedmark Hamar 982 009 219 HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.15 700000 Hedmark DK Styret
Hedmark Hamar 914 136 474 ENCIRCLE GAMES AS Etablerertilskudd 2016.12.19 309000 IN Hedmark
Hedmark Tynset 998 614 899 FINDMYSHEEP AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 100000 IN Hedmark
Hedmark Engerdal 916 994 230 HYLLERÅSEN AS Etablerertilskudd 2016.12.19 400000 IN Hedmark
Hedmark Hamar 985 283 885 CRYOGENETICS AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 250000 Hedmark DK Styret
Hedmark Hamar 947 293 265 HIAS IKS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 250000 Hedmark DK Styret
Hedmark Stange 984 965 982 HIAS MILJØPARTNER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 450000 IN Hedmark
Hedmark Ringsaker 913 711 300 MOELVEN LIMTRE AS Miljøteknologi 2016.12.20 1300000 Hedmark DK Styret
Hedmark Stange 998 549 361 VAUDEVILLE AS Etablerertilskudd 2016.12.20 250000 IN Hedmark
Oppland Lom 985 836 876 RAUBERGSTULEN TURISTHYTTE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.02 65750 IN Oppland
Oppland Lesja 984 083 157 AVDEM GARDSYSTERI AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.05 25000 IN Oppland
Oppland Ringebu 893 147 802 ARNE ONSHUS Bioenergiprogrammet 2016.12.06 350000 IN Oppland
Oppland Nordre Land 816 161 622 LAND BLIKKENSLAGERVERKSTED AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.06 50000 IN Oppland
Oppland Nordre Land 816 161 622 LAND BLIKKENSLAGERVERKSTED AS Investeringstilskudd 2016.12.06 50000 IN Oppland
Oppland Vestre Toten 998 355 729 FLYT IT AS Utviklingstilskudd 2016.12.07 300000 IN Oppland
Oppland Vestre Toten 982 082 048 VARMPRESSE METALL AS Utviklingstilskudd 2016.12.07 300000 IN Oppland
Oppland Skjåk 915 963 420 SKJÅK ALMENNING Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.12 80000 IN Oppland
Oppland Vågå HELGE SANDBU Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 1100000 IN Oppland
Oppland Sel 963 731 825 LONBAKKEN MEKANISKE VERKSTED AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 250000 IN Oppland
Oppland Lesja 985 076 685 RUNE ALEXANDER MØLLER Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 200000 IN Oppland
Oppland Sør-Fron OLA KJORSTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.14 520000 IN Oppland
Oppland Vestre Toten 917 619 751 OCEAN SUN AS Miljøteknologi 2016.12.15 400000 IN Oppland
Oppland Vestre Toten 882 774 562 SINTEF RAUFOSS MANUFACTURING AS Miljøteknologi 2016.12.16 260000 IN Oppland
Oppland Vestre Toten 991 225 706 HYBOND AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 310000 Oppland DK Styret
Oppland Vestre Toten 991 225 706 HYBOND AS Miljøteknologi 2016.12.20 1660000 Sør-Trøndelag DK Styret
Oppland Lunner 997 396 618 LENE HAAKENSTAD BAKKEN Bioenergiprogrammet 2016.12.20 185000 IN Oppland
Oppland Vestre Toten 915 948 170 NORDIC ADDITIVE MANUFACTURING AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 300000 Oppland DK Styret
Buskerud Kongsberg 817 324 622 BLUE OCEAN ROBOTICS NORWAY AS Utviklingstilskudd 2016.12.05 100000 IN Buskerud
Buskerud Nore Og Uvdal VEBJØRN ENERSTVEDT Fylkesvise BU-midler 2016.12.05 590000 IN Buskerud
Buskerud Flesberg 915 639 593 ØYVIND BERGET Bioenergiprogrammet 2016.12.05 140000 IN Buskerud
Buskerud Kongsberg 911 770 709 HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Utviklingstilskudd 2016.12.06 100000 IN Buskerud
Buskerud Kongsberg 916 521 049 AERA AUTOMOTIVE REVILL Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Buskerud Nore Og Uvdal 985 581 517 BUSKERUD NÆRINGSHAGE AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 350000 IN Buskerud
Buskerud Kongsberg 917 034 109 DIN FABRIKK AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Buskerud Kongsberg 984 906 730 KONGSBERG INNOVASJON AS Utviklingstilskudd 2016.12.07 200000 Buskerud DK Styret
Buskerud Kongsberg 915 965 075 YETI SNOW TECHNOLOGY AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.09 1800000 IN Buskerud
Buskerud Kongsberg 917 989 087 FELIZARDO RODRIGUES GUTTERUD DEVELOPMENT Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 100000 Gründersenteret
Buskerud Buskerud 939 678 670 NORGES BONDELAG Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 25000 IN Buskerud
Buskerud Drammen 913 811 011 SOUNDIO AS Landsdekkende risikolån 2016.12.16 2000000 IN Buskerud
Buskerud Øvre Eiker 913 490 177 DESIGN BY MIGUEL VALENZUELA Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Buskerud Modum 985 736 480 EVENTYRSMAK SA Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 400000 IN Buskerud
Buskerud Lier 991 837 981 HUSEBY GÅRD AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 375000 IN Buskerud
Buskerud Kongsberg 984 519 079 KJELL GUNNAR GRAVNINGEN Bioenergiprogrammet 2016.12.20 450000 IN Buskerud
Buskerud Kongsberg 917 001 790 KYOTO GROUP AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 400000 IN Buskerud
Buskerud Ringerike 915 607 802 NORWEGIAN FIREWOOD AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 600000 Buskerud DK Styret
Buskerud Ringerike 915 607 802 NORWEGIAN FIREWOOD AS Landsdekkende risikolån 2016.12.20 9000000 Buskerud DK Styret
Buskerud Ringerike 915 607 802 NORWEGIAN FIREWOOD AS Miljøteknologi 2016.12.20 500000 Buskerud DK Styret
Buskerud Ringerike 916 593 120 SAGA WOOD AS Landsdekkende risikolån 2016.12.20 2000000 Buskerud DK Styret
Buskerud Ringerike 916 593 120 SAGA WOOD AS Miljøteknologi 2016.12.20 3500000 Buskerud DK Styret
Buskerud Gol SANDER HAUGSTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 850000 IN Buskerud
Buskerud Ål 989 503 154 TORPOMOEN DRIFT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 1000000 IN Buskerud
Vestfold Re 995 643 316 NORILIA AS Miljøteknologi 2016.12.06 424000 IN Hedmark
Vestfold Tønsberg 970 940 723 ATLE RØNNING MASKIN Bioenergiprogrammet 2016.12.07 415000 IN Vestfold
Vestfold Horten 986 185 968 ELECTRONIC COAST Utviklingstilskudd 2016.12.07 600000 IN Vestfold
Vestfold Vestfold 647 200 001 IN Buskerud og Vestfold Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.12 1600000 IN Vestfold
Vestfold Larvik 980 584 550 PAUL EDVARD VITTERSØ Fylkesvise BU-midler 2016.12.12 75000 IN Vestfold
Vestfold Lardal 994 087 509 HØYT OG LAVT AKTIVITETSPARK AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.13 360000 IN Vestfold
Vestfold Nøtterøy 915 242 979 SENSOR COMMUNICATION AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 600000 IN Vestfold
Vestfold Tønsberg 918 148 124 WASTECORE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Vestfold Tønsberg 913 403 959 NORDIC FOOD SUPPLEMENTS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Vestfold Sandefjord 917 220 034 COPLAST AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Vestfold Tønsberg 914 320 844 DIGITALBOARDS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Vestfold
Vestfold Tjøme 996 142 760 EBOKNORDEN AS Landsdekkende risikolån 2016.12.20 1000000 IN Vestfold
Vestfold Larvik 917 704 996 FEARLESS MIND AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Vestfold
Vestfold Re HANS HARALD KIRKEVOLD Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 100000 IN Vestfold
Vestfold Stokke JON ARNE OPSTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 60000 IN Vestfold
Vestfold Stokke ODDBJØRN RØD Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 115000 IN Vestfold
Vestfold Horten 811 654 612 OSLOFJORD RESSURSPARK AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 450000 IN Vestfold
Vestfold Stokke 912 377 105 TV KIOSKEN AS Etablerertilskudd 2016.12.20 260000 IN Vestfold
Vestfold Sandefjord 915 468 934 UDP GOLLER Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 600000 IN Vestfold
Telemark Nome 917 989 893 TIXO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.01 100000 Gründersenteret
Telemark Skien 917 867 771 CYCLED TECHNOLOGIES AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Telemark Porsgrunn 916 542 240 GJENSKINN GRAVMINNE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 31500 IN Telemark
Telemark Telemark 647 600 001 IN Telemark Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.07 90000 IN Telemark
Telemark Nome 915 492 142 IRENE HAUGLAND DESIGN AS Etablerertilskudd 2016.12.07 455000 IN Telemark
Telemark Kragerø 912 417 123 ML - PRODUKTER AS Etablerertilskudd 2016.12.07 200000 IN Telemark
Telemark 883 515 862 BEVERØYA CAMPING AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.08 200000 IN Telemark
Telemark Notodden 911 613 417 DEEPBOTS AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.08 720000 IN Telemark
Telemark Telemark 940 192 226 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.08 231500 IN Telemark
Telemark Bamble 898 736 032 NORNER AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.09 400000 IN Telemark
Telemark Fyresdal 912 125 203 RUI AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.11 37000 IN Telemark
Telemark Fyresdal 912 872 122 FYRESDAL NÆRINGSHAGE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 100000 IN Telemark
Telemark Skien 917 527 822 SPORTSJENTENE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 600000 IN Telemark
Telemark Nome 990 405 700 SØR-NORSK BORING AS Investeringstilskudd 2016.12.13 600000 IN Telemark
Telemark Nissedal 870 435 932 TØMRERMESTER TORE KARLSEN Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 150000 IN Telemark
Telemark Porsgrunn 913 859 871 ILLERIS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 430000 IN Telemark
Telemark Seljord 986 204 369 JON T AARBAKK Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.15 50000 IN Telemark
Telemark 836 938 062 NIRAS AS Investeringstilskudd 2016.12.15 1000000 IN Telemark
Telemark Porsgrunn 957 471 455 STERNER AS Diverse tilskudd 2016.12.15 579000 Telemark DK Styret
Telemark Porsgrunn 986 228 608 Yara International ASA Miljøteknologi 2016.12.15 7500000 IN Hovedstyret
Telemark Tinn 986 572 228 VISITRJUKAN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.16 300000 IN Telemark
Telemark Tinn 988 241 776 EGGERUD GARD Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 155000 IN Telemark
Telemark Bamble 918 136 630 LANGESUND OSTEMAKERI AS Etablerertilskudd 2016.12.20 200000 IN Telemark
Aust-Agder Arendal 914 905 680 ALPHA ENERGY AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.01 100000 Gründersenteret
Aust-Agder Aust-Agder 991 978 046 AGDER MATFORUM Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 100000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Åmli SVEIN TERJE DALE Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 280000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 917 081 859 EGDE CONSULTING AS Utviklingstilskudd 2016.12.09 200000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Risør 917 514 054 NOVACHAIN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.11 100000 Gründersenteret
Aust-Agder Aust-Agder 993 209 767 EYDE-KLYNGEN Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 5000000 IN Hovedkredittutvalget
Aust-Agder Åmli 991 123 318 ODD ARVID BJØRNBAKK Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 170000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Arendal 987 998 482 ØYVIND GRUNDE EIENDOM Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 130000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Valle 916 885 989 BRATT FRILUFTSLIV AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.17 65000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Evje Og Hornnes 987 552 433 EVJEKLINIKKEN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 250000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Gjerstad 970 554 122 HAGANE TOR GEORG NYBØ Bioenergiprogrammet 2016.12.19 130000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Arendal 915 920 802 LOWCAMP AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 600000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 916 602 197 MASSIVTRE AS Landsdekkende programmer 2016.12.19 31500 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 912 022 102 MAT ÅSE AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 54000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Arendal 916 963 939 NORSK HYDROGEN SEMEN VYATCHESLAVOVITCH LOGINOV Landsdekkende programmer 2016.12.19 31500 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 855 869 942 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING Miljøteknologi 2016.12.19 476000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Risør 982 446 325 SIVILARKITEKT RAGNHILD DIETRICHSON Bioenergiprogrammet 2016.12.19 30000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Evje Og Hornnes 913 644 344 SUNSENSE AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.19 750000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 916 697 856 SØRSKJELL AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 150000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 984 077 610 TEKNOVA AS Utviklingstilskudd 2016.12.19 300000 IN Vest-Agder
Aust-Agder Arendal 915 537 227 RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 590000 IN Aust-Agder
Aust-Agder Grimstad 984 077 610 TEKNOVA AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 100000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 995 116 316 BESTRA HOLDING AS Landsdekkende risikolån 2016.12.01 4000000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 916 697 155 UPC TECH. AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.05 100000 Gründersenteret
Vest-Agder Kristiansand 917 618 542 DIN MAGE JØRN-HARALD AASRSHEIM PAULSEN Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.06 100000 Gründersenteret
Vest-Agder Lyngdal 917 763 321 LANDE & NETTELAND AS Etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Vest-Agder Åseral TORE FORGARD Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 600000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kvinesdal 978 701 892 TORVLØBAKKAN GARD Marit I Haddeland Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 250000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 977 031 567 DØRTEKNIKK AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.09 250000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Vennesla 914 801 958 HUNTONIT AS Utviklingstilskudd 2016.12.09 300000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 997 388 232 RED ROCK MARINE AS Landsdekkende risikolån 2016.12.09 5000000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 993 185 523 SETHO FISKERISELSKAP AS GFL-flåte 2016.12.14 9000000 Agder DK Styret
Vest-Agder Vest-Agder 915 453 929 GCE NODE SERVICE AS Innovative næringer, nasjonale rammer 2016.12.15 7000000 IN Hovedstyret
Vest-Agder Vest-Agder 915 453 929 GCE NODE SERVICE AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.15 3000000 IN Hovedstyret
Vest-Agder Mandal 988 682 632 BÅTSERVICE HOLDING AS Miljøteknologi 2016.12.16 3600000 Agder DK Styret
Vest-Agder Kristiansand 986 923 993 DIAGRAPHIT AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.17 750000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 998 504 163 EXPLORABLE AS Landsdekkende programmer 2016.12.17 31500 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 915 924 832 JMA PROCESS TECHNOLOGY AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.17 600000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 915 363 350 KVANES AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.17 130000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 994 237 160 SJAPPER AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.17 250000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 911 382 008 ELKEM AS Utviklingstilskudd 2016.12.19 200000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand MARGRETE HAVSTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 25000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 942 524 544 MHWIRTH AS Miljøteknologi 2016.12.19 100000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 917 103 046 SEABER AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Vest-Agder Kristiansand 841 955 412 STEPCHANGE AS Utviklingstilskudd 2016.12.19 100000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 984 077 610 TEKNOVA AS Utviklingstilskudd 2016.12.19 247000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Songdalen 817 830 412 YERV AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 400000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 918 111 611 CARBONOR AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Vest-Agder Kristiansand 911 850 621 DIINEF AS Miljøteknologi 2016.12.20 3500000 Agder DK Styret
Vest-Agder Kristiansand 992 100 400 E&P INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION (EPIM) Utviklingstilskudd 2016.12.20 250000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 917 629 269 MULTICARGO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 600000 IN Vest-Agder
Vest-Agder Kristiansand 917 215 065 RIPPLE AEROSPACE AS Landsdekkende programmer 2016.12.20 31500 IN Vest-Agder
Vest-Agder Flekkefjord STÅLE HAUKELID Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 900000 IN Vest-Agder
Rogaland Sandnes 918 019 928 CAREINVENT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.01 100000 Gründersenteret
Rogaland Tysvær 992 143 843 NÆRENERGI AS Miljøteknologi 2016.12.01 500000 Rogaland DK Styret
Rogaland Stavanger 912 516 547 PLEAT EVAPORATORS AS Miljøteknologi 2016.12.01 3100000 Rogaland DK Styret
Rogaland Stavanger 816 504 562 ENVIRO AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.02 50000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 917 994 846 SCALABLE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.02 100000 Gründersenteret
Rogaland Sola 991 616 012 SKANGAS AS Miljøteknologi 2016.12.02 500000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 915 237 177 STAVANGER YSTERI AS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.05 1000000 IN Rogaland
Rogaland ERIK AUESTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 400000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 917 891 710 EVOLIFT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.06 100000 Gründersenteret
Rogaland Stavanger 981 940 768 NORLED AS Miljøteknologi 2016.12.06 200000 Rogaland DK Styret
Rogaland Time TORE STEINSLAND Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 500000 IN Rogaland
Rogaland Sandnes ØYVIND WESTERGÅRD Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 400000 IN Rogaland
Rogaland Tysvær 917 553 270 GEOMONITOR AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.07 100000 Gründersenteret
Rogaland Vindafjord SEVERIN FATLAND Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 1100000 IN Rogaland
Rogaland Haugesund 999 147 976 M/S CONVOY GISLE GODTFREDSEN GFL-flåte 2016.12.08 2500000 IN Hordaland
Rogaland Stavanger 918 098 003 MR SYSTEMDESIGN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.09 100000 Gründersenteret
Rogaland Sola 997 420 705 ENERGY DYNAMICS AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.13 500000 Rogaland DK Styret
Rogaland Rogaland 974 763 230 FYLKESMANNEN I ROGALAND Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 223000 Rogaland DK Styret
Rogaland Rogaland 974 763 230 FYLKESMANNEN I ROGALAND Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 223000 Rogaland DK Styret
Rogaland Finnøy ERLEND NES Fylkesvise BU-midler 2016.12.14 200000 IN Rogaland
Rogaland Strand HELGE MØLLER Fylkesvise BU-midler 2016.12.14 200000 IN Rogaland
Rogaland Bjerkreim KJELL SØLVE HELLAND Fylkesvise BU-midler 2016.12.14 200000 IN Rogaland
Rogaland Sola 816 982 472 PRASINOTECH NORGE AS Landsdekkende utviklingstilskudd 2016.12.14 3000000 IN Hovedkredittutvalget
Rogaland Stavanger 918 097 988 TECHLED AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.14 100000 Gründersenteret
Rogaland Sandnes 917 902 585 AGRI-E AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Rogaland Lund ANDRE RØST KJØRMO Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 200000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 913 626 079 INNOVATORIET AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 500000 IN Rogaland
Rogaland Karmøy JAN MAGNUS HILLESLAND Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 250000 IN Rogaland
Rogaland Hjelmeland 912 898 466 JON INGVAR NÅRSTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 280000 IN Rogaland
Rogaland Bjerkreim LIVAR FUGLESTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 250000 IN Rogaland
Rogaland Time OLE ANTON LIVERUD Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 650000 IN Rogaland
Rogaland Tysvær TOR VIDAR ESPEVOLL Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 160000 IN Rogaland
Rogaland Suldal TORE THORSEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 250000 IN Rogaland
Rogaland Eigersund VALBORG MERETHE SKAILAND MØRK Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 150000 IN Rogaland
Rogaland Karmøy 914 184 576 KEPP TECHNOLOGY AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.16 500000 IN Rogaland
Rogaland Hjelmeland 987 888 954 ALUHAK SYSTEMS AS Landsdekkende risikolån 2016.12.19 2500000 IN Rogaland
Rogaland Tysvær SIGURD MALVIN SØVIK Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 400000 IN Rogaland
Rogaland Sola 983 821 030 STAMAS SOLUTIONS AS Prosjektsamarbeid Russland / Barents 2020 2016.12.19 300000 Rogaland DK Styret
Rogaland Stavanger 916 650 469 SYSTEMS SOLUTIONS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 500000 IN Rogaland
Rogaland Hjelmeland 813 837 692 TYTLANDSVIK AQUA AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 300000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 916 541 554 VALIDÉ AS Landsdekkende programmer 2016.12.19 1500000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 916 541 554 VALIDÉ AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.19 500000 IN Rogaland
Rogaland Sola 898 433 072 AERO NORWAY AS Landsdekkende risikolån 2016.12.20 5000000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 914 111 439 BLUE FARM AS Miljøteknologi 2016.12.20 5000000 Rogaland DK Styret
Rogaland Stavanger 916 371 551 NORWEGIAN WHITE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Rogaland
Rogaland Bjerkreim ODDBJØRN OGNEDAL Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 1000000 IN Rogaland
Rogaland Sandnes 916 836 740 SASIRO AS Landsdekkende programmer 2016.12.20 1500000 IN Hovedkredittutvalget
Rogaland Sandnes 916 836 740 SASIRO AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 500000 IN Hovedkredittutvalget
Rogaland Sandnes 916 629 125 TANGO TECHNOLOGY AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Rogaland
Rogaland Stavanger 916 762 437 THRUSTME AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 400000 IN Rogaland
Hordaland Bergen 917 993 025 WEST COAST ENGINEERING AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.01 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 913 202 457 SEA ALLIANCE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.02 100000 Gründersenteret
Hordaland Kvam OLAV VIK Fylkesvise BU-midler 2016.12.05 50000 IN Hordaland
Hordaland Kvam OLAV VIK Investeringstilskudd 2016.12.05 510000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 816 726 492 RESTONE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.05 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 874 789 542 UNIVERSITETET I BERGEN Utviklingstilskudd 2016.12.06 200000 IN Rogaland
Hordaland Bergen 995 109 670 HOLBERG EEG AS Garantier, landsdekkende 2016.12.08 1000000 IN Hordaland
Hordaland Fjell 991 021 353 SUBC SOLUTIONS AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.08 300000 IN Hordaland
Hordaland Etne EIVIND FRETTE Fylkesvise BU-midler 2016.12.09 1000000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 918 033 211 HOLEN NÆSS SOLUTIONS DA Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.11 78000 Gründersenteret
Hordaland Voss 916 952 767 EMBERLIGHT AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.12 31500 IN Hordaland
Hordaland Odda 914 833 973 WELLGUARD AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.12 31500 IN Hordaland
Hordaland Hordaland 911 747 669 GCE SUBSEA SA Innovative næringer, nasjonale rammer 2016.12.13 5000000 IN Hovedkredittutvalget
Hordaland Hordaland 911 747 669 GCE SUBSEA SA Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 4000000 IN Hovedkredittutvalget
Hordaland Osterøy JOHANNES GJERSTAD Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 75000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 918 027 637 SMARTCASER AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 995 849 909 APILITY AS Utviklingstilskudd 2016.12.14 250000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 912 774 007 ELECTRIC FRIENDS AS Utviklingstilskudd 2016.12.14 200000 IN Hordaland
Hordaland Samnanger 918 165 754 GAARDEN DESIGN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.14 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 914 576 490 GOONTECH AS Utviklingstilskudd 2016.12.14 100000 IN Hordaland
Hordaland Fjell 815 244 672 SCANDINAVIAN REACH TECHNOLOGIES AS Utviklingstilskudd 2016.12.14 250000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 915 066 879 BERGEN SEA TRADE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 992 219 688 BERGENBIO AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.15 24000000 IN Hovedstyret
Hordaland Øygarden 840 215 512 BLOM FISKEOPPDRETT AS Miljøteknologi 2016.12.15 2200000 Hordaland DK Styret
Hordaland Askøy 918 165 258 BOHNE ASKØY AS Etablerertilskudd 2016.12.15 31500 IN Hordaland
Hordaland Bergen 915 062 350 DITIO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 250000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 912 351 386 DYREKASSEN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 300000 IN Hordaland
Hordaland Tysnes 982 165 423 HAAHEIM GAARD Torstein Hatlevik Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.15 300000 IN Hordaland
Hordaland Ullensvang 985 323 461 HARDANGER FJORDFRUKT SA Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.15 150000 IN Hordaland
Hordaland Kvam 989 867 202 HARDINGSMOLT AS Landsdekkende risikolån 2016.12.15 10000000 Hordaland DK Styret
Hordaland Kvam 989 867 202 HARDINGSMOLT AS Miljøteknologi 2016.12.15 5000000 Hordaland DK Styret
Hordaland Bergen 988 198 919 M'LABS AS Miljøteknologi 2016.12.15 150000 Hordaland DK Styret
Hordaland Askøy 916 760 701 STERANNIUS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Hordaland Bergen 913 746 287 TEAM STATUS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 400000 IN Hordaland
Hordaland Stord 940 193 575 WARTSILA NORWAY AS Miljøteknologi 2016.12.15 5500000 IN Hovedstyret
Hordaland Hordaland 986 856 013 CONNECT VEST-NORGE Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.16 190000 IN Hordaland
Hordaland Hordaland 986 856 013 CONNECT VEST-NORGE Etablerertilskudd 2016.12.16 1235000 IN Hordaland
Hordaland Hordaland 648 200 001 IN Hordaland Etablerertilskudd 2016.12.16 500000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 912 900 568 LYSEFJORDEN MIKROBRYGGERI AS Diverse tilskudd 2016.12.16 100000 IN Hordaland
Hordaland Stord 996 700 275 MARITIME CLEANTECH Landsdekkende programmer 2016.12.16 500000 Hordaland DK Styret
Hordaland Stord 996 700 275 MARITIME CLEANTECH Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.16 4500000 Hordaland DK Styret
Hordaland Meland 912 580 857 MOTITECH AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.16 300000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 915 329 969 SEASMART AS Diverse tilskudd 2016.12.16 100000 IN Hordaland
Hordaland Stord 915 553 273 AMLIEN & GARVIK AS Etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Hordaland Stord 965 075 909 ATHENO AS Landsdekkende programmer 2016.12.19 100000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 987 753 153 BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Etablerertilskudd 2016.12.19 200000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 965 853 677 EMISOFT AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.19 800000 Hordaland DK Styret
Hordaland Ullensvang 878 707 192 HARDANGERTUN HYTTER OG FAMILIEPARK AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 400000 IN Hordaland
Hordaland Etne KARL ERIK ELJERVIK Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 1000000 IN Hordaland
Hordaland Fitjar KRISTOFFER DALEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 1000000 IN Hordaland
Hordaland Fitjar KRISTOFFER DALEN Lavrisikolån 2016.12.19 8000000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 917 991 898 MEDATOR AS Etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Hordaland Kvam 965 706 127 SPILDE GARDSDRIFT Geir Henning Spilde Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.19 1000000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 913 268 865 THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS Landsdekkende programmer 2016.12.19 2500000 Hordaland DK Styret
Hordaland Bergen 913 268 865 THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.19 2500000 Hordaland DK Styret
Hordaland Bergen 998 201 608 TTS OFFSHORE SOLUTIONS AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 31500 IN Hordaland
Hordaland Meland 996 767 965 ENVIRONOR AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 817 719 902 HEMJERN AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 400000 IN Hordaland
Hordaland Austevoll 915 184 650 MINIPRO AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 1800000 Hordaland DK Styret
Hordaland Bergen 916 681 917 PARTIKKEL MIKROBETALING AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 300000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 916 635 559 PLUVIA AS EU-stimuleringsmidler-KD 2016.12.20 454000 IN Hordaland
Hordaland Bergen 996 261 247 SOLBAKKEN PROMAR GFL-flåte 2016.12.20 5200000 IN Hordaland
Sogn Og Fjordane Sogndal CECILIE NORNES Fylkesvise BU-midler 2016.12.01 265000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Flora 914 528 232 REMB TECHNOLOGIES AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.01 40000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Vik RONNY HOV Fylkesvise BU-midler 2016.12.01 350000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Førde 916 276 338 TIBBER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.01 60000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Gaular 988 483 486 ØYSTEIN ANDREAS FURNES Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 179000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Sogndal 998 936 705 FRODINOR AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.12 50000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Førde 990 311 528 FJORD INVEST SØRVEST AS Adm.støtte for distriktsrettet såkornfond 2016.12.14 1100000 IN Hovedkredittutvalget
Sogn Og Fjordane Vågsøy 986 320 032 MARITIM PARK AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.14 2400000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Aurland 918 026 142 SKALDEGARD AS Etablerertilskudd 2016.12.14 400000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Naustdal 889 552 832 HÅJEN AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 35000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Naustdal 889 552 832 HÅJEN AS Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.15 1000000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Naustdal 911 979 632 LARS GUNNAR THINGNES Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 525000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Flora 917 257 957 BRAVO SEAFOOD AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 100000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Lærdal 917 876 932 GEBO AS Etablerertilskudd 2016.12.20 370000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Sogndal 918 182 101 KAUPUS AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 300000 IN Sogn og Fjordane
Sogn Og Fjordane Lærdal 959 398 380 LÆRDAL GRØNT SA Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 1100000 Sogn og Fjordane DK Styret
Sogn Og Fjordane Aurland 974 778 599 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SKULEADMINISTRASJON Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.20 2105000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Ålesund 916 770 847 EKKO LØYPE AS Landsdekkende programmer 2016.12.02 105000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske FREDRIK GODØ Fylkesvise BU-midler 2016.12.02 500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske FREDRIK GODØ Lavrisikolån 2016.12.02 1100000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Surnadal 984 405 022 HELGA BELE Fylkesvise BU-midler 2016.12.02 805000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Surnadal 984 405 022 HELGA BELE Lavrisikolån 2016.12.02 890000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Stordal 917 882 576 INSTORDAL AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.02 105000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Ålesund 917 986 096 PRO BUMPER AS Etablerertilskudd 2016.12.02 400000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske 993 914 339 SALVISION AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.02 270000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Kristiansund 813 399 482 SIMONSEN&SIMONSEN AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.02 460000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Kristiansund 813 399 482 SIMONSEN&SIMONSEN AS Landsdekkende risikolån 2016.12.02 600000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Ålesund 915 522 378 ZAFETY E-LEARNING CONCEPTS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.02 200000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Haram 995 476 436 KORALHAV AS GFL-flåte 2016.12.05 21750000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Rindal 914 832 330 ITROLLHEIMEN AS Etablerertilskudd 2016.12.06 500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Herøy 938 967 091 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.06 100000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Vestnes 987 803 606 REKDAL GROUP AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.06 150000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Vanylven RUNHILD HÅNES AKSNES Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 1500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Ålesund 912 258 114 VIDDAL AUTOMATION AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.06 225000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 993 124 877 MIL INNOVATION AS Miljøteknologi 2016.12.12 125000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Nesset STEIN ASLE BRUBÆK Fylkesvise BU-midler 2016.12.12 225000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 974 764 067 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.13 600000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 917 798 982 INDEPENDENCE GEAR AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.13 100000 Gründersenteret
Møre Og Romsdal Rindal 914 832 330 ITROLLHEIMEN AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 31500 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Ålesund 915 108 598 NOUVEAU AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 400000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Rindal 877 176 762 SIGMUND MOEN TRØNSDAL Bioenergiprogrammet 2016.12.13 375000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Møre Og Romsdal 981 575 679 ÅKP AS Landsdekkende programmer 2016.12.13 1000000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Møre Og Romsdal 981 575 679 ÅKP AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 1000000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Stordal 916 325 010 NORINSECT AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.15 400000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Møre Og Romsdal 981 575 679 ÅKP AS Innovative næringer, nasjonale rammer 2016.12.15 5000000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Møre Og Romsdal 981 575 679 ÅKP AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.15 5000000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Molde 812 193 082 SHM SOLUTIONS AS Miljøteknologi 2016.12.16 125000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Kristiansund 916 648 693 STREAMBIRD PRO AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.16 480000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Tingvoll 917 726 175 STRØMSVÅG ENGINEERING AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.16 31500 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Sunndal ANDERS ØVERÅS Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 1500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 916 859 171 GODEHUS AS Landsdekkende programmer 2016.12.19 31500 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Stranda PER KRISTIAN GJERDE Lavrisikolån 2016.12.19 1700000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Sande 914 346 401 BRIMER AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Sande 914 346 401 BRIMER AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.20 5000000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Norddal ELIDA BRENNA LINGE Lavrisikolån 2016.12.20 1800000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Sula 917 550 182 ENVISOFT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 700000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 997 655 028 IKUBEN Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 997 655 028 IKUBEN Landsdekkende programmer 2016.12.20 1100000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 997 655 028 IKUBEN Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 1100000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Rauma 918 069 283 NORDIC PLASTIC RECYCLING AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Vanylven SARA ELISABET LARSSON Lavrisikolån 2016.12.20 3700000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Giske SUS Ålesund AS Landsdekkende risikolån 2016.12.20 6000000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Giske SUS Ålesund AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.20 2400000 IN Hovedkredittutvalget
Møre Og Romsdal Molde 917 896 658 URBAN GARTNEREN AS Etablerertilskudd 2016.12.20 330000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Molde 917 896 658 URBAN GARTNEREN AS Landsdekkende programmer 2016.12.20 31500 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Halsa 817 098 142 VALSØYA OPPLEVELSER AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.20 1750000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Halsa 817 098 142 VALSØYA OPPLEVELSER AS Etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Halsa 817 098 142 VALSØYA OPPLEVELSER AS Investeringstilskudd 2016.12.20 1200000 IN Møre og Romsdal
Møre Og Romsdal Halsa 817 098 142 VALSØYA OPPLEVELSER AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 31500 IN Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag Trondheim SISSEL LANGØRGEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.01 693000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 995 185 482 WINNS AS Landsdekkende risikolån 2016.12.05 2600000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Trondheim 995 185 482 WINNS AS Miljøteknologi 2016.12.05 3000000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Tydal 915 377 300 ANN-INGEBORG JOHNSEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 120000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 915 588 174 PROXLOOP AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.06 500000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Åfjord 911 684 748 HALLGEIR SOLBERG AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.07 100000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 938 547 955 NÆRINGSFORENINGEN I TRONDHEIMSREGIONEN MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.07 125000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Bjugn ODD ARNE EIDE Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 900000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 917 836 795 KIDS.AI V/LARS FØLEIDE Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.09 100000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 917 158 479 WIRAL TECHNOLOGIES AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.09 560000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 999 017 762 CONNECT LNG AS Miljøteknologi 2016.12.13 105000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Hitra 916 529 082 EXPLORE HITRA AS Etablerertilskudd 2016.12.13 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Røros 912 701 581 RØROS F&B GROUP AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 280000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Melhus 915 853 196 BEATE HORG Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.14 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Rissa 914 996 848 N OG U AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.14 400000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 991 326 804 ABLE MAGIC AS Landsdekkende programmer 2016.12.15 105000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 976 821 785 FOSEN REGIONRÅD Omstilling og nyskaping 2016.12.15 400000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 912 976 041 HEADSHED AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 600000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Røros 999 012 132 ODA MARI SKOTT SVENDSEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 440000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Skaun 816 883 792 SEETALK AS Landsdekkende programmer 2016.12.15 31500 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 947 445 677 PETRELL A/S Prosjektsamarbeid Russland / Barents 2020 2016.12.16 155000 IN Finnmark
Sør-Trøndelag Røros 947 979 248 RØROS SLAKTERI AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.16 300000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 815 601 432 MYLDREGARD AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.18 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Trondheim 917 552 266 ADTUBE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 600000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Frøya 918 028 927 AQUASONICS AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 400000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Orkdal GUNNAR HOSETH HUSBY Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 340000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 648 800 001 IN Sør-Trøndelag Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 1670000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Ørland KENNY TROGSTAD RISVIK Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 697000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 916 981 880 KONGSBERG DIGITAL AS Miljøteknologi 2016.12.19 7710000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Oppdal 998 358 922 NASJONALPARKEN NÆRINGSHAGE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 250000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Frøya 917 261 423 NORTH ATLANTIC SEAWEED AS Etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Trondheim 918 166 769 BREACH AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Sør-Trøndelag Trondheim 990 808 414 CHECKWARE AS Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.20 590000 IN Hovedkredittutvalget
Sør-Trøndelag Bjugn LARS ERIK BUGTEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 900000 IN Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 912 663 272 MYWORKOUT AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.20 930000 Sør-Trøndelag DK Styret
Sør-Trøndelag Trondheim 913 287 509 SLUPPEN & PARTNERS AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 250000 IN Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Trondheim 961 245 117 TRØNDELAG REISELIV AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Vikna 917 894 841 LEARNING MOMENT TECHNOLOGIES AS Etablerertilskudd 2016.12.05 700000 IN Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Høylandet EIVIND RÅUM FISKUM Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 750000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Lierne 999 110 274 LARS YNGVE LÖFSTRÖM Fylkesvise BU-midler 2016.12.07 540000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Lierne 999 110 274 LARS YNGVE LÖFSTRÖM Lavrisikolån 2016.12.07 1060000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 912 650 774 EASY STEP AS Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.09 2600000 Nord-Trøndelag DK Styret
Nord-Trøndelag Namsos 918 085 866 AKVASERV ENGINEERING AS Etablerertilskudd 2016.12.12 564000 IN Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Fosnes 911 074 184 ALBERT COLLETT Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 750000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Vikna 917 347 697 DEBITOR AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 60000 IN Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Stjørdal 897 459 922 EIDUM GÅRDSBAKERI AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 645000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 649 000 001 IN Nord-Trøndelag Fylkesvise BU-midler 2016.12.13 80000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Lierne 956 743 427 LISKIFER AS Investeringstilskudd 2016.12.13 800000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Stjørdal 917 106 096 MONDAHL AS Etablerertilskudd 2016.12.14 450000 IN Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Høylandet ARVE ROSENDAL Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 475000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Høylandet ARVE ROSENDAL Lavrisikolån 2016.12.15 1425000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Levanger 990 956 545 INNHERRED BIOVARME AS Bioenergiprogrammet 2016.12.15 50000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 914 734 177 IMAL REGINE NAGELHUS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.16 200000 IN Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 649 000 001 IN Nord-Trøndelag Etablerertilskudd 2016.12.16 146000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Vikna 917 537 232 INNOVASJONSFABRIKKEN SA Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.16 900000 IN Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Verdal 956 298 660 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.16 335000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 818 130 252 DIGIBOX AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.19 100000 Gründersenteret
Nord-Trøndelag Vikna GAUTE HORSENG Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 420000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Vikna GAUTE HORSENG Lavrisikolån 2016.12.19 2380000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 648 800 001 IN Sør-Trøndelag Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 1670000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Nærøy 912 082 679 MOEN MARIN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 700000 Nord-Trøndelag DK Styret
Nord-Trøndelag Inderøy 917 914 249 SURF KOMBUCHA AS Etablerertilskudd 2016.12.19 235000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Inderøy 917 914 249 SURF KOMBUCHA AS Investeringstilskudd 2016.12.19 940000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 981 929 748 VILTEKSPERTEN AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.19 2300000 Nord-Trøndelag DK Styret
Nord-Trøndelag Levanger ERLING VEIE Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 750000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Stjørdal JON MAGNE BREMSET Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 800000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Steinkjer 938 967 091 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2016.12.20 2580000 IN Hovedkredittutvalget
Nord-Trøndelag Stjørdal 918 036 091 SCROOGE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Nord-Trøndelag Namsskogan SIV ANITA LINDSETMO Lavrisikolån 2016.12.20 350000 IN Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Overhalla 989 424 408 SKOGMO INDUSTRIPARK AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 250000 Nord-Trøndelag DK Styret
Nord-Trøndelag Verdal 999 108 911 WINDCLUSTER NORWAY Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 300000 IN Sør-Trøndelag
Nordland Bodø 913 222 237 SLAATENG AS Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2016.12.05 275000 IN Nordland
Nordland Lødingen 815 714 822 NAAFS KJØTTFOREDLING AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.06 100000 IN Nordland
Nordland Vågan 917 455 252 NORTHERN PARTNER AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.06 31500 IN Nordland
Nordland Bodø 992 518 715 VISIT BODØ Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2016.12.06 400000 Nordland DK Styret
Nordland Bodø 992 518 715 VISIT BODØ Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.06 500000 Nordland DK Styret
Nordland Bodø 970 940 243 NORD UNIVERSITET Utviklingstilskudd 2016.12.07 248000 IN Nordland
Nordland Gildeskål 950 912 278 GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS Utviklingstilskudd 2016.12.08 250000 IN Nordland
Nordland Bodø 985 130 825 MASKINERING AS Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2016.12.08 450000 IN Nordland
Nordland Andøy 914 809 576 NILS-ANDRE JØRGENSEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.08 30000 IN Nordland
Nordland Bodø 918 091 793 EVENT NORD AS Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2016.12.09 340000 IN Nordland
Nordland Brønnøy 996 227 596 AQUACULTURE INNOVATION AS Miljøteknologi 2016.12.12 140000 Nordland DK Styret
Nordland Rødøy 913 072 308 MYKEN DESTILLERI AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.12 100000 IN Nordland
Nordland Rødøy 913 072 308 MYKEN DESTILLERI AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.12 700000 IN Nordland
Nordland Saltdal 811 780 812 PER OLE OSKAL Verdiskapingsprogram reindrift 2016.12.12 31500 IN Nordland
Nordland Vågan 994 858 955 AASJORDBRUKET AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 700000 IN Nordland
Nordland Rødøy 917 073 155 JACOB EDVARD HELØY HELØYGUTT GFL-flåte 2016.12.13 1000000 IN Nordland
Nordland Vefsn 980 634 205 FRU HAUGANS HOTEL AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.14 525000 IN Nordland
Nordland Rana 984 660 189 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.14 500000 IN Nordland
Nordland Vågan 917 427 038 LOFOTEN GLASS AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.14 265000 IN Nordland
Nordland Vågan 917 427 038 LOFOTEN GLASS AS Investeringstilskudd 2016.12.14 205000 IN Nordland
Nordland Vega 993 097 462 VIKSÅS HOTELLBYGG AS Investeringstilskudd 2016.12.14 250000 IN Nordland
Nordland Øksnes 995 964 317 HELLESVIK UTVIKLING Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.16 570000 IN Nordland
Nordland Bindal PAUL ARNE GAUPEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.16 100000 IN Nordland
Nordland Nordland 984 660 189 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 1000000 Nordland DK Styret
Nordland Nordland 984 660 189 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.19 2000000 Nordland DK Styret
Nordland Øksnes 912 291 286 PLASTSERVICE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 250000 IN Nordland
Nordland Øksnes 912 291 286 PLASTSERVICE AS Miljøteknologi 2016.12.19 250000 IN Nordland
Nordland Hattfjelldal WENCHE DALENG Lavrisikolån 2016.12.19 1000000 IN Nordland
Nordland Flakstad 915 540 422 BJØRN ERLEND ANGELSEN Distriktsrettede risikolån 2016.12.20 850000 IN Nordland
Nordland Flakstad 915 540 422 BJØRN ERLEND ANGELSEN GFL-flåte 2016.12.20 1500000 IN Nordland
Nordland Alstahaug 986 842 020 NORGESKJELL AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 300000 IN Hovedkredittutvalget
Nordland Hemnes PER MARTIN HJERPBAKK Fylkesvise BU-midler 2016.12.20 2000000 IN Nordland
Troms Tromsø 959 908 214 ASBJØRN SELSBANE AS Investeringstilskudd 2016.12.02 500000 IN Troms
Troms Gratangen 959 469 415 GRATANGEN KOMMUNE Omstilling og nyskaping 2016.12.05 110000 IN Troms
Troms Kåfjord LISA MARIE PEDERSEN SOLBAKKEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.05 600000 IN Hovedkredittutvalget
Troms Kåfjord LISA MARIE PEDERSEN SOLBAKKEN Risikolån landbruk 2016.12.05 4260000 IN Hovedkredittutvalget
Troms Lenvik 912 289 184 ODDVAR NES AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.07 430000 IN Troms
Troms Tromsø 991 080 961 NORINNOVA INVEST AS Adm.støtte for distriktsrettet såkornfond 2016.12.12 1100000 IN Hovedkredittutvalget
Troms Lenvik 997 091 019 NERGÅRD FJORDTRÅL AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.13 700000 IN Troms
Troms Lenvik 997 091 019 NERGÅRD FJORDTRÅL AS GFL-flåte 2016.12.13 1700000 IN Troms
Troms Lenvik 993 130 605 SEGLA FISKEBÅTREDERI AS GFL-flåte 2016.12.13 10000000 IN Hovedkredittutvalget
Troms Lenvik 992 843 950 HUSØYVÆRING II AS GFL-flåte 2016.12.14 4150000 IN Troms
Troms Skjervøy 998 390 699 ARCTIC PANORAMA LODGE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.15 97000 IN Troms
Troms Harstad INGE MIKAL PEDERSEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.15 2000000 IN Troms
Troms Tromsø 916 915 098 LITERATE AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 420000 IN Troms
Troms Lyngen 917 432 333 LYNGEN EXPERIENCE AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.15 31500 IN Troms
Troms Kåfjord 972 414 239 BJØRN INGE MO Risikolån landbruk 2016.12.18 700000 IN Troms
Troms Sørreisa 911 970 317 HJERTTINDREIN AS Verdiskapingsprogram reindrift 2016.12.18 1000000 IN Troms
Troms Målselv 983 791 921 KAREN ANETTE ANTI Verdiskapingsprogram reindrift 2016.12.18 174000 IN Troms
Troms Lenvik 981 913 922 HUSØY INVEST AS GFL-flåte 2016.12.19 5000000 IN Troms
Troms Målselv MAGNUS BERGSTAD Lavrisikolån 2016.12.19 500000 IN Troms
Troms Lenvik MATIAS JOHAN JENSSEN Lavrisikolån 2016.12.19 157000 IN Troms
Troms Lenvik 915 862 349 MIDT-TROMS GRØNT AS Fylkesvise BU-midler 2016.12.19 75000 IN Troms
Troms Tromsø 970 422 528 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 75000 IN Troms
Troms Troms 994 311 352 VISIT TROMSØ-REGION AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.19 350000 IN Troms
Troms Troms 994 311 352 VISIT TROMSØ-REGION AS Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.19 650000 IN Troms
Troms Tromsø 917 468 982 ALFRED FILM OG TV AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 250000 IN Troms
Troms Lyngen 911 812 401 AURORASPIRIT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 150000 IN Troms
Troms Dyrøy BERIT JAKOBSEN Lavrisikolån 2016.12.20 750000 IN Troms
Troms Harstad 917 496 544 BUSINESS ANGELS ARCTIC AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 950000 IN Troms
Troms Troms 649 400 001 IN Troms Etablerertilskudd 2016.12.20 500000 IN Troms
Troms Tromsø 913 473 965 KOKO FILM AS Etablerertilskudd 2016.12.20 265000 IN Troms
Troms Lyngen 916 327 951 LYNGEN RESORT AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 250000 IN Troms
Troms Tromsø 977 049 490 MAREALIS AS Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - RDA 2016.12.20 635000 Troms DK Styret
Troms Målselv 916 339 348 MAUKEN UTVIKLING AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Troms
Troms Berg 912 118 657 NERGÅRD SENJA AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 475000 IN Troms
Troms Skjervøy 980 090 612 NORD TROMS GLASS AS Investeringstilskudd 2016.12.20 150000 IN Troms
Troms Bardu 935 844 703 POLAR PARK AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 285000 IN Troms
Troms Lenvik 994 340 360 SENJABIO AS Prosjektsamarbeid Russland / Barents 2020 2016.12.20 1305000 IN Finnmark
Troms Balsfjord 939 552 960 VOLLAN GJESTESTUE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 300000 IN Troms
Finnmark Nordkapp 912 181 820 BØRNES AS GFL-flåte 2016.12.06 3150000 Finnmark DK Styret
Finnmark Lebesby 880 520 482 ELLFISK AS GFL-flåte 2016.12.06 18650000 Finnmark DK Styret
Finnmark Hammerfest 984 777 884 PRO BARENTS AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.06 1800000 Finnmark DK Styret
Finnmark Alta 917 725 101 BJØRNFJELL MOUNTAIN LODGE AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.09 2000000 IN Finnmark
Finnmark Alta 917 725 101 BJØRNFJELL MOUNTAIN LODGE AS Investeringstilskudd 2016.12.09 1100000 IN Finnmark
Finnmark Vadsø 649 600 001 IN Finnmark Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.09 75500 IN Finnmark
Finnmark Karasjohka-Karasjok 963 376 030 KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.09 150000 IN Finnmark
Finnmark Gamvik 917 195 471 ROET AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.09 430000 IN Finnmark
Finnmark Gamvik 917 195 471 ROET AS Lavrisikolån 2016.12.09 1500000 IN Finnmark
Finnmark Berlevåg 917 150 745 WINSENTS UTVIKLING AS Investeringstilskudd 2016.12.12 550000 IN Finnmark
Finnmark Berlevåg 917 150 745 WINSENTS UTVIKLING AS Lavrisikolån 2016.12.12 2000000 IN Finnmark
Finnmark Hasvik 997 993 640 JACOBSEN SAAB EIENDOM AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.13 1800000 Finnmark DK Styret
Finnmark Hasvik 997 993 640 JACOBSEN SAAB EIENDOM AS Investeringstilskudd 2016.12.13 1720000 Finnmark DK Styret
Finnmark Alta 994 153 862 NORDNORSK REISELIV AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.13 300000 IN Finnmark
Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino 959 250 073 JUHLS SILVER GALLERY AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.14 100000 IN Finnmark
Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino 959 250 073 JUHLS SILVER GALLERY AS Investeringstilskudd 2016.12.14 100000 IN Finnmark
Finnmark Deatnu-Tana 997 597 907 DAVVI SIIDA AS Verdiskapingsprogram reindrift 2016.12.15 1000000 IN Finnmark
Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino 869 144 312 KAUTOKEINO REIN PER ANDERS BONGO Verdiskapingsprogram reindrift 2016.12.15 1000000 IN Finnmark
Finnmark Hasvik 969 656 256 JENSSEN JENS ERLING GFL-flåte 2016.12.16 1900000 IN Finnmark
Finnmark Deatnu-Tana JONN KRISTER HØK Fylkesvise BU-midler 2016.12.16 112000 IN Finnmark
Finnmark Deatnu-Tana JONN KRISTER HØK Lavrisikolån 2016.12.16 142000 IN Finnmark
Finnmark Sør-Varanger 994 851 217 LINDA PEDERSEN Fylkesvise BU-midler 2016.12.16 508000 IN Finnmark
Finnmark Båtsfjord 983 951 872 BÅTSFJORD HANDELSTANDS FISKERIGRUPPE Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Finnmark
Finnmark Alta 917 590 796 COLLOQUIUM AS Etablerertilskudd 2016.12.20 100000 Gründersenteret
Finnmark Lebesby 966 795 611 IMAGINE NORDKYN AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 35000 IN Finnmark
Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino 869 144 312 KAUTOKEINO REIN PER ANDERS BONGO Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 131000 IN Finnmark
Finnmark Sør-Varanger 882 331 342 KIRKENES NÆRINGSHAGE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 100000 IN Finnmark
Finnmark Båtsfjord 986 396 543 LINKEN NÆRINGSHAGE AS Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 102000 IN Finnmark
Finnmark Alta 918 087 079 MERKMATEN MARIT BARBO Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 31500 IN Finnmark
Finnmark Hasvik 917 649 588 SØRØYA ISANLEGG AS Distriktsrettede risikolån 2016.12.20 3400000 IN Finnmark
Finnmark Vadsø 975 455 831 VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.20 16000 IN Finnmark
Svalbard Spitsbergen 918 032 800 DEALPASS AS Næringstiltak på Svalbard 2016.12.08 400000 IN Troms
Svalbard Spitsbergen 999 214 010 ESPEN ANDRÉ ØVERDAHL Næringstiltak på Svalbard 2016.12.15 31500 IN Troms
Svalbard Spitsbergen 918 152 083 SVALBARD SALT AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.15 100000 Gründersenteret
Svalbard Spitsbergen 967 829 862 SVALBARD SNØSCOOTERUTLEIE AS Næringstiltak på Svalbard 2016.12.20 500000 IN Troms
Svalbard Spitsbergen 815 343 972 SVALBARDI AS Landsdekkende etablerertilskudd 2016.12.20 700000 IN Troms
Svalbard Spitsbergen 983 190 413 VISIT SVALBARD AS Utviklingstilskudd 2016.12.20 500000 IN Troms
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 700 001 IN Vekstbedrifter og klynger Landsdekkende utviklingstilskudd 2016.12.05 900000 Divisjon Tjenester og programmer
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 600 001 IN Gründer Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.06 100000 Divisjon Tjenester og programmer
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 600 001 IN Gründer Diverse tilskudd 2016.12.07 1132500 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 600 001 IN Gründer Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.07 3600000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 955 600 436 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Bedriftsutviklingstilskudd 2016.12.08 900000 Sør-Trøndelag DK Styret
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 700 001 IN Vekstbedrifter og klynger Landsdekkende utviklingstilskudd 2016.12.10 900000 Divisjon Tjenester og programmer
Flere fylker/Utland Flere kommuner 989 533 800 KAPNORD FOND AS Adm.støtte for distriktsrettet såkornfond 2016.12.12 1100000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 991 773 754 MIDVEST I AS Adm.støtte for distriktsrettet såkornfond 2016.12.12 1100000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 614 300 001 IN Biobaserte næringer Tilskudd til marint innovasjonsprogram 2016.12.13 1200000 Divisjon Tjenester og programmer
Flere fylker/Utland Flere kommuner 964 538 794 PARTNER PLAST AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 500000 IN Møre og Romsdal
Flere fylker/Utland Flere kommuner 996 869 253 SUBSEA VALLEY Landsdekkende programmer 2016.12.13 1750000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 996 869 253 SUBSEA VALLEY Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.13 750000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 700 001 IN Vekstbedrifter og klynger Landsdekkende utviklingstilskudd 2016.12.14 900000 Divisjon Tjenester og programmer
Flere fylker/Utland Flere kommuner 649 600 001 IN Finnmark Verdiskapingsprogram reindrift 2016.12.15 440000 IN Finnmark
Flere fylker/Utland Flere kommuner 648 800 001 IN Sør-Trøndelag Prosjektsamarbeid Russland / Barents 2020 2016.12.16 800000 IN Sør-Trøndelag
Flere fylker/Utland Flere kommuner 614 300 001 IN Biobaserte næringer Tilskudd til marint innovasjonsprogram 2016.12.19 800000 Divisjon Tjenester og programmer
Flere fylker/Utland Flere kommuner 613 700 001 IN Vekstbedrifter og klynger Innovative Næringsmiljøer 2016.12.19 4500000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 612 900 001 IN Økonomi Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 26900000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 612 900 001 IN Økonomi Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter 2016.12.20 1800000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 612 900 001 IN Økonomi Reiseliv, profiliering og kompetanse 2016.12.20 2300000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 612 900 001 IN Økonomi Utviklingstilskudd 2016.12.20 12200000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 999 647 243 NORWEGIAN ROOMS AS Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 2800000 IN Hovedkredittutvalget
Flere fylker/Utland Flere kommuner 997 305 140 Oslo Medtech Landsdekkende programmer 2016.12.20 4000000 Oslo, Akershus og Østfold DK Styret
Flere fylker/Utland Flere kommuner 997 305 140 Oslo Medtech Nasjonale tiltak for regional utvikling 2016.12.20 1000000 Oslo, Akershus og Østfold DK Styret
Entries Per Page
Page of