EU-finansiering gjennom Horisont 2020

Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

/link/1ea9c80154aa44f8a053a9c43e43fe02.aspx
Foto: Thinkstock

Hvem kan søke?

Horisont 2020 har en bred målgruppe og inkluderer virkemidler både for små, mellomstore og store bedrifter. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital.

Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon. 

Horisont 2020 skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Programmet skal sikre at Europa er i verdensklassen på vitenskap og teknologi, fjerne hindringer for innovasjon, og gjøre det enklere for offentlig og privat sektor å sammen levere løsninger til de store samfunnsutfordringene verden står ovenfor.

Det er utpekt 7 sentrale samfunnsutfordringer, som Horisont 2020 skal bidra til å løse:

 1. Helse og demografisk endring
 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
 3. Sikker, ren og effektiv energi
 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
 5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
 6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
 7. Sikre samfunn

 

For bedrifter er det flere muligheter for å få støtte gjennom Horisont 2020: 

 • SMB-instrumentet
  En norsk SMB kan alene eller sammen med andre søke EU om å finansiere utvikling og kommersialisering av sitt prosjekt.
 • Fast Track to Innovation
  Virkemiddelet støtter små konsortsier (3-5 partnere) med sterk bedriftsdeltakelse for kommersialisering av et felles prosjekt. Markedsintroduksjon skal skje innen 3 år fra prosjektstart.
 • Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020
  De aller fleste EU-prosjekter er samarbeidsprosjekter hvor bedrifter deltar sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum 3 deltakere.
 • Låneordninger i Horisont 2020