EU-finansiering gjennom Horisont 2020

Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Hvem kan søke?
Horisont 2020 har en bred målgruppe og inkluderer virkemidler både for små, mellomstore og store bedrifter. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital.

Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 markerer EU-programmet seg som verdens største satsning på forskning og innovasjon.

Horisont 2020 skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Programmet skal sikre at Europa er i verdensklassen på vitenskap og teknologi, fjerne hindringer for innovasjon, samt gjøre det enklere for offentlig og privat sektor å sammen levere løsninger til de store samfunnsutfordringene verdensdelen står ovenfor.

Syv sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:
1. Helse og demografisk endring
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
3. Sikker, ren og effektiv energi
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
7. Sikre samfunn

Les mer om de syv samfunnsutfordringene