Fiskefartøy og fiskerettigheter

Vi kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper. Vi kan også hjelpe deg med anskaffelse av kvoter/rettigheter, og tiltak som kan bidra til videreutvikling av fiskeriene.

Hvem kan få finansiering?

Finansiering av fiskefartøy og fiskerettigheter er forbeholdt aktive fiskere og selskap som har minimum 50% aktive fiskere på eiersiden.

Hva kan vi finansiere?

Vi kan finansiere det som er nødvendig for å drive fiskeri; fiskebåter med utstyr og redskaper i tillegg til fiskerettigheter i ulike typer fiskeri – innenfor det regelverket som til enhver tid er gjeldende.

For større prosjekter deles finansieringen vanligvis mellom Innovasjon Norge og din bankforbindelse.

Vi tilbyr hovedsakelig lån til investeringer i fiskeflåten, men dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som del av investeringen, er det muligheter for å få finansiert deler av dette med tilskudd.

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss tidlig i prosessen for å diskutere prosjektet.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske

  • Forhold som påvirker kvalitet på og utnyttelse av fangsten

  • Sikkerhet og arbeidsforhold for mannskapet

  • Bidrag til mindre/renere utslipp til sjø og luft og lavere energiforbruk