Utlysning av midler til forprosjekter

Innovasjon Norge søker nye fremtidsrettede prosjekter hvor satellittbasert data utnyttes som del av løsningen. Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer. Dersom søknaden skal komme i betraktning må den være oss i hende innen 15. mars 2018 kl 24.00

/link/029cfe937dcd4436aaaf9059f96e1805.aspx
Foto: ESA/ATG medialab

Data og signaler fra satellitter blir stadig mer tilgjengelig. Bruk av informasjon fra satellitter skaper helt nye muligheter for samfunnsnyttige løsninger, økt konkurransekraft og verdiskaping. Dette kan gi mange gode prosjekter og nye forretningsmuligheter!

Vi setter derfor av midler til forprosjekter for utvikling av helt nye produkter, tjenester og løsninger som ikke finnes på markedet i dag, og hvor data og signaler fra satellitter utnyttes. Vi vil prioritere forprosjekter som vi tror har gode muligheter for å bli realisert i et videre hovedprosjekt gjennom innovasjonskontrakter, miljøteknologiordningen eller innovasjonslån.

Les mer om muligheter for finansiering av hovedprosjekter her:

http://www.innovasjonnorge.no/vekst

 

+ Tema for utlysningen

+ Hva kan det søkes om

+ Hvem kan delta/søke?

+ Hvorfor gjøre et forprosjekt

 

Det ble avholdt informasjonsmøte i Trondheim torsdag 15 februar.

Agenda for informasjonsmøte (pdf)

Presentasjonene fra møtet

1. Intro, utviklingsprosjekter og finansieringsordninger i Innovasjon Norge (pdf)

2. Muligheter innen bruk av satellittdata v/Norsk Romsenter Del 1 og del 2 (pdf)

3. Hva slags data og informasjon får vi fra satellitter? v/Norsk Romsenter (pdf)

4. Praktisk informasjon om utlysningen v/Innovasjon Norge (pdf)