Humanitær innovasjon og beredskap

Vi stimulerer innovasjonsprosjekter og styrker humanitær beredskap med fokus på å støtte FNs bærekraftsmål.