Innovasjonsprosjekter for Visjon 2030

Har du en innovativ løsning knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland? Visjon 2030 kan finansiere prosjektet. Ny søknadsfrist er ikke klar men forventes annonsert høsten 2017.

Visjon 2030 skal avlaste risiko i utviklings- og pilottestingsfasen. Bedrifter som søker oppfordres til samarbeid med humanitære organisasjoner, forskningsinstitusjoner eller andre bedrifter for å sikre lokal markedskompetanse og forankring.
Partnerskapet skal bidra til at innovasjonsprosjektet utvikler et produkt det er behov for og som lar seg kommersialisere.

Hvem kan søke?

Dette er de viktigste kriteriene:

  • Innovasjonsprosjektet må involvere en partner som er til stede lokalt. Vi oppfordrer til samarbeid med andre bedrifter, NGO-er, sivilsamfunnet og akademia.
  • Bedriften må ha evne til å gjennomføre en innovasjonsprosess, og etablere løsningen i et kommersielt marked.
  • Prosjektet må ha en forsknings- og utviklingskomponent, for å sikre nye produkter og løsninger.
  • Ordningen er for både små, mellomstore og store bedrifter
  • Bedriften som søker må være registrert i Norge
  • Vi prioriterer innovasjonsprosjekter som gjennomføres i ett eller flere av regjeringens 12 utvalgte fokusland: Afghanistan, Etiopia, Haiti, Malawi, Mali, Mosambik, Myanmar, Nepal, Palestina, Somalia, Sør-Sudan og Tanzania.

Det er likevel anledning til å sende inn søknad tilknyttet prosjekter som gjennomføres i andre av de 85 landene som mottar norsk bistand.

Hva kan vi finansiere?

Prosjektet bør være innenfor ett av disse områdene:

  • Undervisningsløsninger for grunnskole og videregående skole
  • Digital tilgang som bidrar til jobbskaping og læring
  • Energiløsninger som sikrer internett/digital tilgang
  • Bedre tilgang og kvalitet innen ernæring og helse

Les mer om dette under "Detaljert beskrivelse av fokusområdene".

Ny «Call for applications» forventes høsten 2017.

Vi inviterer nå til skissekonkurranse til forprosjektmidler

Ta kontakt for nærmere informasjon.

+ Detaljert beskrivelse av fokusområdene

+ Utvalgskriterier

+ Om samarbeidspartnere

+ Hvor mye og hvilke prosjektkostnader kan vi dekke

+ Kontrakt og rapportering