Presåkornkapital

Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som velger ut hvilke oppstartbedrifter det skal investeres i. Dersom dere har en oppstartbedrift og lurer på om dere kan få presåkorninvesteringer så ta kontakt med en eller flere av de 18 investormiljøene som har fått presåkornlån fra Innovasjon Norge. Du finner oversikten nedenfor.

Presåkornkapital går ut på at Innovasjon Norge tilbyr rentefrie lån til TTOer, inkubatorer og forretningsenglenettverk som de igjen skal investere i oppstartbedrifter yngre enn fem år. Presåkornkapitalen skal matches med minimum like stort beløp, fortrinnsvis fra forretningsengler. Oppstartbedriftene skal tilføres både kapital og den kompetanse de trenger for å forberede seg for vekst.

Vi er opptatt av at kapitalen bidrar til at flere gründere lykkes med sine vekstambisjoner. Presåkornkapitalen skal også være med å avlaste risiko når private investerer i oppstartbedrifter i tidlig fase og bidra til å utvikle økosystemet rundt gründerne innen kompetanse og kapital.

 

Disse investormiljøene har fått presåkorn 2016:

TTO og inkubatorer

Investormiljø  Millioner kr  Fylke
     
Kjeller Innovasjon Akershus/landsdekkende
Kongsberg Innovasjon  Buskerud
Bergen Teknologioverføring Hordaland og Sogn og Fjordane
Validé AS  Rogaland
Inven2 Oslo
StartupLab AS 6   Oslo/landsdekkende
Simula Innovation AS  Oslo/landsdekkende
NTNU Accel og Ålesund  Kunnskapspark  Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland
Norinnova Troms

 

Forretningsenglenettverk

Investormiljø Millioner kr Fylke
     
FFV AS 4 Hordaland
Sagene Tech Ventures

7

Oslo
Angel Challenge 8 Oslo/landsdekkende
Victrix AS 5 Oslo og Hordaland
Bakken & Bæck Invest AS 4 Oslo

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS       

5 Nord-Trøndelag
CoFounder 6 Sør-Trøndelag
TELEMARK GROUP AS 5 Telemark
ASSETTO CAPITAL AS 4 Telemark

 

Det er satt av 2,1 millioner kroner til gjennomføringskostnader.

Kontaktperson i Innovasjon Norge:

Rannveig Fadum
Tlf: 90207850