Såkornfond

Er du en innovativ bedrift som befinner seg i en tidlig utviklingsfase? Ønsker du kompetent og tålmodig kapital? Da kan såkornfond være interessant for deg.

Hva er et såkornfond?

Et såkornfond er et aktivt eierfond, som går inn med egenkapital i innovative små bedrifter, som befinner seg i en tidlig utviklingsfase og er under fem år. Dette kan være idé-fasen eller før selskapet har omsetning og det er bevist om teknologien vil fungere. Et såkornfond vil ofte ha et mer langsiktig tidsperspektiv og være villig til å ta en høyere risiko enn andre finansielle kilder. Målsetningen med såkornfond er å støtte etablering av innovative, internasjonalt konkurransedyktige vekstforetak i tidlig fase i hele landet og dermed skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser.

Etter initiativ fra private investeringsmiljøer og gründere har Stortinget i sin tid besluttet å etablere såkornfondordningen i Norge. Staten ved Innovasjon Norge har bidratt til dette formålet med totalt 1,8 mrd.kr. Private investorer har bidratt med 1,5 mrd.kr.

Såkornfondene er private investeringsselskaper og forvaltes på kommersiell basis. Fondene er en aktiv eier og bidrar med bred kompetanse, erfaring og stort nettverk.

Det er de enkelte fondene som foretar vurdering av potensielle selskaper for eventuelt å tilføre disse egenkapital. Ettersom såkornfondene står fritt til å velge investeringsobjekt må de enkelte fondene kontaktes for vurdering av forretningside/produkt.