Utlysninger

Søknadsfrist Tittel/ beskrivelse  Passer for Åpnes for søknader Kontaktperson
1. mar. 2018 Litteratur ut i verden Kreativ næring   Margit Klingen Daams
15. mar. 2018 Bedriftsnettverk - nye 3-årige hovedprosjekter Bedriftsnettverk  15. jan Ottar Hermansen
15. mar. 2018 Forprosjekt Innovasjonskontrakter hvor data og signaler fra satelitter utnyttes som del av løsningen Små og mellomstore bedrifter i alle bransjer og sektorer   Marianne von Krogh
15. mars 2018 Forprosjekt sirkulærøkonomi Bedrifter i alle sektorer, av alle størrelser   Marianne T Kinnari
1. apr. 2018 Forprosjekt - Bedriftsnettverk kreativ næring Kreativ næring   Margit Klingen Daams
19. apr. 2018 Innovasjonspartnerskap Offentlige virksomheter, med alle typer bedrifter som hovedaktører  7. feb Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud
20. apr. 2018

Hovedprosjekt Visjon 2030
Innovative løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland

Etablerte bedrifter av alle størrelser   Britt Haraldsen
27. juni 2018
(tentativt)
Skisser - Opptak av nye klynger Klyngeprogrammet medio mai Espen Warland
1. sep. 2018 Forprosjekt - Bedriftsnettverk kreativ næring  Kreativ næring   Margit Klingen Daams
1. sep. 2018 Forprosjekt - Klynger kreativ næring  Kreativ næring   Margit Klingen Daams
1. sep. 2018 Angel Challenge Creative Industries Edition Kreativ næring   Margit Klingen Daams
1. sep. 2018 Søknad - Opptak av nye klynger Klyngeprogrammet 15. juni Espen Warland
15. sep. 2018 Bedriftsnettverk - nye 3-årige hovedprosjekter Bedriftsnettverk 15. juni Ottar Hermansen
15. sep. 2018 Forprosjekt Plast på avveie Bedrifter i alle sektorer, av alle størrelser 15. juni Marianne T. Kinnari
15. sep. 2018 Forprosjekt Satelittdata Små og mellomstore bedrifter i hele landet, alle bransjer og sektorer april/mai Marianne von Krogh