Bærekraft gir konkurransekraft

Verden står overfor mange samfunnsutfordringer som må løses i samarbeid med næringslivet. Klimaendringer, ressursmangel og urbanisering forårsaker problemer må løses. Dette skaper muligheter for bedrifter som kan komme opp med de riktige løsningene.

Globalt er det stort fokus på ansvarlighet og bærekraft, og store internasjonale virksomheter stiller stadig strengere krav til sine underleverandører. Bedrifter som ikke tar inn bærekraft i sin forretningsmodell, vil ganske snart stå overfor et «kodak moment». Markedet for løsningen deres vil være utdatert.

Hva betyr dette? Vi mener at alle bedrifter er tjent med å tenke bærekraft i forretningsmodellen. Bedriften bør vurdere samfunns- og miljøeffekt i alle aspekter ved virksomheten. Det gjelder både verdiløftet, distribusjonskanaler, innsatsfaktorer og produksjonsmetoder. Bedriften har et aktivt forhold til både samfunn, miljø og økonomi i alt det de gjør.  Målet må være å score høyt både alle dimensjonene – ikke bare økonomisk overskudd.

Vi prioriterer bedrifter som satser på bærekraftige forretningsmodeller

Innovasjon Norge støtter opp om en bærekraftig omstilling i norsk næringsliv.  Vi har både finansiering og andre tjenester for bedrifter som satser på å løse klima- og miljøutfordringer.  Vi stiller krav om bærekraft i vurdering av alle finansieringssaker og vi prioriterer bedrifter som satser på bærekraftige forretningsmodeller i alle våre tjenester.
Les mer

Seks satsingsområder for Norge

Gjennom en omfattende strategiprosess kalt Drømmeløftet har Innovasjon Norge innhentet råd fra private og offentlige aktører om hvilken retning Norge bør velge for fremtidens næringsliv. Et klart råd er at Norge bør bli fremst i verden på utvikling og implementering av bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge anbefaler at stat og kommune utformer krav og reguleringer for å få til en raskere utvikling av nye markeder for bærekraftige løsninger.

Dessuten må Norge sette en tydeligere retning og satse der vi har gode forutsetninger. Så langt har man identifisert seks sentrale mulighetsområder for vekst og verdiskaping, på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter.  Innovasjon Norge anbefaler at disse seks mulighetsområdene gir en overordnet retning for ny norsk særstilling.

Mulighetsområder for norsk næringsliv:

 

Biogassanlegg på Smøla kan redusere utslipp med 50 prosent

/link/913a6e7ade0e43f5b7ffdad3fb4e3a84.aspx

Avløpsrensing og slambehandling er i vinden som aldri før. Et norsk selskap som har gått i bresjen for utvikling av denne teknologien er Sterner AS sitt avdelingskontor i Porsgrunn. Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

Mer miljøvennlig silisium til solceller

/link/71ec67a120f24f0fa3906f50347dc4d4.aspx

Økende effektivitet og fallende priser gjør solceller til en stadig viktigere del av den fornybare energimiksen. Elkem Solar gjør seg klar til å konkurrere om å levere høykvalitets silisium til et voksende solcellemarked.

Miljøvennlig utvinning av verdifull ressurs

/link/ff00606a10d24ce0b708cc6bc8487b7a.aspx

Det meste av moderne elektronikk inneholder små mengder av sjeldne jordartsmetaller. Til nå har metoden for å utvinne disse metallene vært kostbar og lite miljøvennlig. Det vil det norske selskapet REEtec gjøre noe med. 

Miljøteknologi - en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt

Sirkulærøkonomi. Digitalisering. Elektrifisering. Dette er viktige stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Vi tror det er gode prosjektideer i klyngene for å få fram nye løsninger på disse områdene. Derfor setter vi av midler til utvikling av nye forretningsmuligheter for klyngebedrifter.

Klar for et steg mot Europa?

Leverer din bedrift løsninger innenfor området ren energi? Vurderer dere å satse mot Europa? Vi rekrutterer nå til et kompetanseprosjekt for energibedrifter som vil satse på det europeiske markedet.

Oppdag mulighetene i havvind - delta på Offshore Wind Energy 2017 i London

/link/251982212fc14249bbcae59db66a3e47.aspx

Offshore Wind Energy arrangeres av RenewableUK og WindEurope (tidl. EWEA) og er en sammenslåing av Global Offshore Wind som har vært arrangert av RenewableUk de siste 6 årene og EWEA Offshore. Messen ble sist arrangert i 2015 og samlet totalt 8 000 deltakere og 430 utstillere fra 50 land. Messen og konferansen samler produsenter, utviklere, investorer og sentrale beslutningstakere innenfor offshore vind-industrien i 3 dager med foredrag, bedriftsbesøk, nettverksmøter og B2B møter. 


Trenger du hjelp?

Har du spørsmål knyttet til Innovasjon Norges satsing på bærekraft og hva det betyr i praksis?