Nyheter

Norsk gjødsel når nye markeder

Det slambaserte gjødselproduktet, Minorga, har de siste årene hatt stor suksess, både i Norge og Vietnam. I 2017 ble den ene av to eierbedrifter, HØST Verdien i avfall, kjøpt opp av det internasjonale selskapet, CAMBI AS. Nå står nye markeder for tur.

Ny blyfri teknologi gir store miljøgevinster

EU legger strenge restriksjoner på bruken av bly i elektroniske produkter. Derfor bestemte en gruppe norske forskere seg for å utvikle et mer miljøvennlig alternativ. Med midler fra Innovasjon Norge er Ceramic Powder Technology endelig klare for å skalere opp produksjonen til et industrielt nivå.

Biogassanlegg på Smøla kan redusere utslipp med 50 prosent

Avløpsrensing og slambehandling er i vinden som aldri før. Et norsk selskap som har gått i bresjen for utvikling av denne teknologien er Sterner AS sitt avdelingskontor i Porsgrunn. Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

Mer miljøvennlig silisium til solceller

Økende effektivitet og fallende priser gjør solceller til en stadig viktigere del av den fornybare energimiksen. Elkem Solar gjør seg klar til å konkurrere om å levere høykvalitets silisium til et voksende solcellemarked.

Miljøvennlig utvinning av verdifull ressurs

Det meste av moderne elektronikk inneholder små mengder av sjeldne jordartsmetaller. Til nå har metoden for å utvinne disse metallene vært kostbar og lite miljøvennlig. Det vil det norske selskapet REEtec gjøre noe med. 

Verdensledende på rensing av ballastvann

Optimarin har utviklet teknologi for ballastvann siden 1990-tallet, men nå står de foran et internasjonalt gjennombrudd. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har selskapet utviklet teknologi som tilfredsstiller den amerikanske kystvaktens strenge krav. 

Borregaard

Borregaard produserer grønne kjemikalier og andregenerasjons biodrivstoff av biomasse fra tømmer. Produktene kan bidra til kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser.

Ser lys framtid i solenergi

Med støtte fra Miljøteknologiordningen utvikler NorSun en helautomatisk produksjonslinje for silisiumwafere til solceller. Høy effektivitet og kvalitet gjør selskapets wafere attraktive for de mest krevende solcelleprodusentene i verden.

Cruiseskip får biobrensel fra eget avfall

Et cruiseskip med 5000 mennesker ombord produserer avfall som en liten by. Scanship har utviklet teknologi som kan gjenvinne energi fra avfallet og redusere skipets drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Teknologi for miljøvennlig gjødselproduksjon

Yara er verdens største produsent av mineralgjødsel, men ønsker også å være den mest miljøvennlige. Miljøteknologiordningen har gitt selskapet støtte til flere prosjekter som bidrar i den retningen.

Bruk av IT gir bedre drikkevann

Nesten en tredjedel av det norske drikkevannet lekker ut på veien til forbruker. Nye IT-systemer kan gi bedre overvåking, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet – og dermed bedre drikkevann. 

Verdifullt rekeskall

Reker kan brukes til mer enn skalldyraften. Takket være bedriften Marealis kan du snart få rekeskallet som blodtrykkssenkende kosttilskudd.

Pionerer på norsk kveiteoppdrett

Aga Halibut er en av de få aktørene i Norge som driver med kveiteoppdrett. I mars åpnet selskapet sitt første av flere planlagte kveiteoppdrettsanlegg som er spesialtilpasset kveitas levesett langs sjøbunnen. De regner med at det nye oppdrettsanlegget kan gi mer stabil tilgang på kveite.

Lys idé fra Bright Products

Den lades opp av solen om dagen, og gir lys eller strøm til mobiltelefonen om natten. Det norske firmaet Bright Products har fått velfortjent oppmerksomhet og flere designpriser for solcellelampen Sun Bell.

Alcoa med grønnere aluminiumsproduksjon

Aluminium er et svært etterspurt og anvendelig metall, men produksjonen er ikke særlig miljøvennlig. Med støtte fra Miljøteknologiordningen arbeider Alcoa med å utvikle en ny produksjonsteknologi med lavere energibruk og betydelig reduksjon i utslipp.

Laksehospital klar til sjøsetting

“Laksehospitalet” HeliXiR er en ny metode for avlusing av laks som sparer miljøet for utslipp og næringen for store utgifter. Innovasjon Norge har støttet prosjektet med 18 millioner kroner. I juni er laksehospitalet klart til bruk. 

Fra oljebrønn til elbil

Zaptec fra Rogaland skulle utvikle teknologi for oljebransjen, men fant raskt ut at teknologien kunne benyttes langt mer effektivt i andre sektorer. De bestemte seg heller for å rette seg mot elbilindustrien.

Miljøvennlig rakettmotor

Nammo Raufoss har i flere år jobbet med å utvikle en mer miljøvennlig rakettmotor. For å kunne prøve den ut i full skala trengte de et nytt testanlegg. Støtten fra Miljøteknologiordningen var et velkomment tilskudd.