Norsk gjødsel når nye markeder

Det slambaserte gjødselproduktet, Minorga, har de siste årene hatt stor suksess, både i Norge og Vietnam. I 2017 ble den ene av to eierbedrifter, HØST Verdien i avfall, kjøpt opp av det internasjonale selskapet, CAMBI AS. Nå står nye markeder for tur.

/link/c52594bb84e0473a90e46c7d1c8480fb.aspx
Foto: IVAR IKS

I årevis ble slam fra norske renseanlegg lagret som avfall på deponi. Men da det i 2009 ble forbudt å deponere organisk avfall, fant IVAR IKS - det interkommunale selskapet for vann, avfall og renovasjon i Rogaland - en mer bærekraftig løsning. Sammen med gjenbruksbedriften HØST Verdien av avfall, har de utviklet en helt ny måte å bruke slammet på.

– Med Minorga har vi kommersialisert noe som ellers ville blitt behandlet som avfall. I stedet har vi fått et produkt som konkurrerer i pris og kvalitet med vanlig mineralgjødsel, sier Torleiv Næss Ugland, administrerende direktør i HØST, som jobber med markedsføringen av produktet.

Bedre ressursutnyttelse

Nylig ble HØST kjøpt opp av CAMBI AS, en verdensledende leverandør av teknologi til produksjon av biogass og håndtering av slam og annet biologisk avfall.

Minorga-prosjektet har gått ut på å utvikle unike gjødselprodukter med en blanding av mineralsk og organisk materiale. Teknologien som brukes er kjent, men den er tilpasset de nye råvarene. Synergien mellom IVAR og HØST har vært avgjørende for suksessen.

– I Norge er det heldigvis en klar politisk målsetting å gjenbruke slam på landbruksjord. Fosfor, et ikke-fornybart mineral, inngår som komponent i fullgjødsel. Minorga henter det organiske mineralet fra slammet og tilbakefører det til jorda.

Ettersom Minorga er både mineralsk og organisk gjødsel, vil den delen som er knyttet til det organiske materialet frigis litt etter litt i løpet av vekstsesongen. Dette er nyttig for plantene.

– Det er en stor miljøgevinst som vil redusere forurensningen knyttet til overgjødslingen som praktiseres i dag. Vi har fått lov å bli med på det grønne skiftet og det er vi stolte av, sier Oddvar Tornes, fagansvarlig i IVAR IKS.

I 2012 ble prosjektet støttet med fem millioner kroner av Innovasjon Norges miljøteknologiordning.

– Midlene fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for å få satt prosjektet ut i livet. Det ga oss muligheten til å bygge et pilotanlegg der vi kunne teste og utvikle gjødselen. Produktet måtte ha en form og fasong som lignet på mineralgjødsel slik at det kunne brukes på samme måte og i de samme maskinene som bøndene er vant til. I tillegg er bruken av produktet tilpasset det plantene faktisk har behov for, sier Tornes.

Internasjonal satsing

Selskapet er nå i ferd med å utvikle nye markeder i Sør-Øst Asia, der høye temperaturer og rovdrift på jorda fører til erosjon og saltopphoping. Interessen er stor for gjødsel med organisk innhold.

– Vi har overflod av organisk materiale i Norge, og da mener vi det er viktig å bidra til å forbedre miljøet der behovet er størst. Produktet er blant annet testet på kaffeplantasjer og i rismarker med stor suksess. Innovasjon Norges kontor i Hanoi har vært en uvurderlig samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe lokale kunder og kontakter, sier Næss Ugland i HØST.

Nye anvendelser og markeder

I Norge er det kun lov å bruke slambasert gjødsel på korn, ikke frukt, grasmark og grønnsaker. Men med iherdig innsats mot regulerende myndigheter fra blant andre HØST og IVAR, ser det ut til at dette vil endre seg.

– Regelverket vi har i dag tar ikke høyde for industriell gjødselproduksjon basert på slam. Nå er gjødselforskriften under revisjon og vi har spilt inn forslag til endringer som vil være avgjørende for å kunne bruke Minorga til flere formål, forklarer Tornes i IVAR IKS.

Kontaktperson i HØST Verdien i avfall:
Administrerende direktør, Torleiv Næss Ugland
tu@verdieniavfall.no

Kontaktperson i IVAR Næring AS:
Fagansvarlig, Oddvar Tornes
Oddvar.Tornes@ivar.no

Kontaktperson i Innovasjon Norge:
Finansieringsrådgiver, David Midboe Simonsen
David.Midboe.Simonsen@innovasjonnorge.no