Forprosjekt sirkulærøkonomi

Har din bedrift planer knyttet til sirkulærøkonomi? Vi støtter prosjekter med nye løsninger der ressurser gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

Søknadsfrist 15. september 2018

/link/5664a6b3dfe846a2a168f2fc3809a07b.aspx
Foto: Foto: Thinkstock

Hvilke bedrifter er dette rettet mot?

Sirkulærøkonomi er et viktig stikkord for å lykkes med det grønne skiftet. Sirkulærøkonomi handler om å beholde ressursene i et sirkulært kretsløp slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester. Her finnes et stort rom for innovasjon og nye forretningsmuligheter. Vi tror det finnes gode prosjektideer i næringslivet for nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Derfor lyser vi ut midler til etablerte bedrifter som har prosjektidéer på dette området som de ønsker å arbeide videre med

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Lineært forbruk av ressurser skaper store utfordringer både i form av ressursmangel og avfall. Løsninger for disse utfordringene skaper forretningsmuligheter for næringslivet. Ved å ta i bruk sirkulære prinsipper i sin forretningsvirksomhet kan næringslivet skape ny konkurransekraft. Nye løsninger kan inkludere:

  • Nye forretningsmodeller som sikrer sirkulasjon av produkter, komponenter og materialer lengst mulig
  • Bruk av nye prinsipper for design og utvikling som generer mindre avfall og sikrer livssyklus for råstoffene
  • Løsninger for å redusere, fjerne og gjenbruke plast
  • Løsning for «industriell symbiose» mellom bedrifter i et klyngeprosjekt – dvs at avfall hos en produsent blir innsatsfaktor hos en annen.
  • Løsninger for materialgjenvinning til nytt råstoff/ nye produkter
  • Løsninger som sikrer at utrangerte produkter kommer tilbake i produksjonen heller enn å bli kastet
  • Andre løsninger som bidrar til økt ressursutnyttelse og mindre avfall 

 

+ Hvor mye kan det søkes om?

+ Delta på Innovasjonsverksted

+ Forprosjektets formål

+ Søknad

+ Hva så etterpå? Hovedprosjekt

 

Presentasjon fra utlysningsmøte om ordningen:

For mer informasjon om utlysningen, kontakt Marianne T Kinnari tlf 977 49 892 
eller  Bergny Dahl, tlf 95 85 86 69 

Innovasjonsverksted

Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og føler du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr «innovasjonsverksted» der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. Her blir du utfordret og inspirert!

Hvem kan bli med på dette?

Gjennomføring av et innovasjonsverksted vil være en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Tilbudet er gratis, og etablerte bedrifter som har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert. Du vil bli bedt om å oppgi informasjon om prosjektet ditt i påmeldingslenken. Vi forbeholder oss derfor retten til å velge hvem som får delta.

Hva får du?

Hvert verksted består av to moduler. Hver modul er på 4 timer og de finner sted med to ukers mellomrom. Mellom modulene forventes alle deltagerne å gjøre en «hjemmelekse» knyttet til sitt eget prosjekt.

Det vil være plass for inntil seks bedrifter på hvert verksted. Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging på hjemmebane etter gjennomført program. Det er viktig at påmeldte kandidater ikke trekker seg! Vi har et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke dukker opp.

Dere vil motta informasjon om opplegget, fasilitator og andre deltagere to uker før første modul. For best utbytte, må du være villig til å dele noe informasjon om prosjektet ditt med de øvrige deltagerne. Hvor mye er opp til deg. Det er likevel viktig at fasilitator (fra Innovasjon Norge) mottar bakgrunnsinformasjon om alle deltagernes prosjekter, slik at verkstedet blir mest mulig relevant for alle.

Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med:

  • Kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling

  • Etablert dialog med mulige kunder

  • Større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

Innovasjonsverksted gjennomføres på følgende steder første halvår 2018:

Trondheim: 8.mai + 22.mai 

Fasilitator: Fredrik Jean-Hansen            

Oslo: 15. mai + 29. mai 

Fasilitator: Kaja van den Berg             

Bergen: 30.mai + 13.juni 

Fasilitator: Claus Gladyszak