Tilskudd og lån til gründere

Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.

Jeg vil lese mer om Markedsavklaringstilskudd
                   Jeg vil lese mer om Kommersialiseringstilskudd 

 

Jeg vil lese mer om oppstartslån

   Jeg vil se en oversikt over alle finansieringstjenestene 

Før du søker anbefaler vi å sette deg godt inn i kriterier for tildeling, gjerne ved å delta på et av våre gratis "Fra ide til marked"-seminar. Disse arrangerer vi jevnlig over hele landet.

Har du allerede mottatt tilskudd? Under har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får rundt dette.