Etablerertilskudd

Etablerertilskudd er vår finansieringstjeneste for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner. Vi kan delfinansiere aktiviteter for markedsavklaring (fase 1) og kommersialisering (fase 2).

Jeg vil lese mer om Etablerertilskudd fase 1                    Jeg vil lese mer om Etablerertilskudd fase 2 

Før du søker anbefaler vi å sette deg godt inn i kriterier for tildeling, gjerne ved å delta på et av våre gratis "Fra ide til marked"-seminar. Disse arrangerer vi jevnlig over hele landet.

Har du allerede mottatt Etablerertilskudd? Under har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får rundt dette.