Innovasjon Norges rolle for gründere

Entreprenørskapsånden feier over Norge.  En usikker framtid for olje- gassnæringen, som alene har stått for 40% av Norges eksportinntekter, har tvunget frem en omstilling av norsk næringsliv. Men, av de 50 000-60 000 nye selskapene som etableres årlig får om lag to prosent finansiering fra Innovasjon Norge i etableringsfasen. Hvorfor er det slik, hvilke selskaper er disse, og hvorfor får akkurat de tilskudd?  

Hva kan vi bidra med:

Innovasjon Norges rolle

Regjeringen har gitt Innovasjon Norge oppdraget med «å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter, ved å bidra til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer».

Innovasjon Norges fokus er er å få flere gründere til å vokse og legge et innovasjonspress på det etablerte næringslivet. For å opprettholde velferdsnivået trenger Norge et kompetent og smidig næringsliv som vinner innpass i globale verdikjeder. Innovasjon Norges ordninger skal ikke fortrenge privat kapital, men matche og utløse den, og bidra til å gjøre gründere med uforløst vekstpotensial investorklare.

Dette ser vi etter

I praksis betyr dette at Innovasjon Norge kan involvere seg med en bedrift dersom den har en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt (nyhetsverdi) i markedet, samt at gründeren må ha planer om vekst for sin nystartede bedrift. Innovasjon Norge skal også tro på gründernes gjennomføringsevne samt at eventuell finansiering har en utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet. Det vil si at bedriften ikke kunne realisert sin idé uten våre tjenester med kapital, kompetanse og nettverk. 

Selskapene må selv overbevise Innovasjon Norge om at prosjektet har nyhetsverdi, vekstpotensial og gjennomføringsevne. Kommer ikke dette tydelig frem vil ikke selskapet kvalifisere seg i konkurransen om Innovasjon Norges midler.

Hvordan bidrar Innovasjon Norge til «Flere gode gründere»?

Innovasjon Norges kan hjelpe gründere med 3 ting: kapital, kompetanse og nettverk. Innovasjon Norge tilbyr finansiering, kompetanse og nettverk i alle faser for gründerbedriften.

 

Modell som forklarer hvilken tjenester passer i hvilken gründerfase