Tilskudd til mentor for gründerbedrifter

Har du ambisjoner om langsiktig vekst? Er bedriften i bedriftsutviklings- eller markedsintroduksjonsfasen og er basert på en unik forretningsidé? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift.

Har du en unik forretningsidé som dekker et reelt behov i markedet? Har du ambisjoner om å bygge en bedrift som kan vokse utover det lokale markedet? Er bedriften din i en tidlig oppstartsfase og yngre enn 5 år?

Mange gründere har behov for kunnskap om det å drive egen virksomhet, forretningsutvikling og vurdering av markedsmuligheter. Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift.

Vi setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrifts behov.

Mentortjenesten er en tilleggstjeneste som sees i sammenheng med annen start-up finansiering fra Innovasjon Norge. 

Få en mentor fra næringslivet

Gjennom Mentortjenesten får du personlig veiledning og oppfølging som kan være avgjørende for om din bedrift lykkes. Du vil få tilbud om en samtale med en av våre koblingsansvarlige fra E&Y, Connect Norge eller Kunnskapsparken Bodø AS. I denne samtalen er din motivasjon og forretningsidé hovedtema. Våre koblingsansvarlige har et stort nettverk av mentorer og investorer, og vil finne en mentor som ønsker å brenne for akkurat din bedrift. 

 Dette får du tilbud om:

  • Én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på 2 til 18 måneder.
  • Vi dekker kostnadene knyttet til 30 eller 100 timers mentorveiledning.