Helsesatsinga

Helsesatsinga omfattar eit breitt spekter av produktområde. Eksempel på dette er nye medisinar, medisinsk teknologi og helserelatert IKT.

Les vår rapport om utfordringer og muligheter  innenfor  helse- og velferd

Rapporten følger opp Innovasjon Norges Drømmeløft-prosess for omstilling i norsk næringsliv. Helse- og velferd er ett av seks mulighetsområder identifisert på grunnlag av innspillene fra Drømmeløftet.

Last ned rapporten her: Drømmeløfts-rapporten om helse og velferd (PDF)